Creationistisch congres over geloof en wetenschap te Opheusden

by | aug 22, 2017 | Nieuwsbrief, Onderwijs

“Ik waardeer het streven van uw instituut ten zeerste om te blijven getuigen van de goddelijke waarheid van de gehele Heilige Schrift. Inclusief de historiciteit van schepping, zondvloed, etc. zoals dat (weliswaar zeer beknopt) is weergegeven. Van harte veel wijsheid en getrouwheid hierin toegewenst en bovenal Gods zegen op uw arbeid.” Het is bemoedigend dit soort berichten te ontvangen. Wilt u voor ons Instituut bidden zodat we kunnen en mogen getuigen van de waarheid van de geschiedenissen in de Heilige Schrift?

In regio Midden zijn de scholen deze week weer begonnen. Wij bidden kinderen Gods onmisbare zegen toe in het komende cursusjaar. We hopen dat de kinderen staande mogen blijven bij de waarheid van de Bijbel en dat ze niet zullen worden meegezogen in naturalistische natuurfilosofieën die strijden met deze waarheid. Logos Instituut wil daarvoor ook het komende schooljaar opvoeders en onderwijzers toerusten en kinderen bagage meegeven als het gaat om geloof en wetenschap. Nodig ons gerust uit voor een gastles op uw school of een avond voor ouders en opvoeders over dit thema. We hebben een breed palet aan sprekers beschikbaar. Boek nu een spreker via info@logos.nl.

In deze korte nieuwsbrief willen we ook stilstaan bij enkele activiteiten het komende seizoen. Op 7 oktober steunt Logos Instituut een congres georganiseerd door Jan van Meerten over geloof en wetenschap. Op het congres zijn een twaalftal sprekers uitgenodigd die het een en ander komen vertellen over geloof en wetenschap. In de benedenzaal zal bioloog drs. Pieter Bouma ons vertellen over hoe het christendom leidt tot de opbloei van wetenschapsbeoefening. Prof. Mart-Jan Paul (oudtestamenticus) zal enkele knelpunten aanwijzen voor een theïstisch evolutionistische positie. Moleculair bioloog dr. Peter Borger gaat met ons het genoom ontrafelen. Wiskundige dr. Wim de Jong neemt ons mee naar de thermodynamica en bekijkt of dit in strijd is met evolutietheorieën. De archeoloog dr. Peter van der Veen legt in een lezing de opgravingen rond Jericho bloot. De nieuwtestamenticus dr. Pieter Lalleman gaat na hoe oud de Evangeliën zijn. In de bovenzaal wordt in het eerste blok, door twee theologen, nagedacht over de verschillende bijbelhandschriften. Daarna zal de techniekfilosoof prof. De Vries met ons kijken naar een christelijke techniekfilosofie en de onderwijskundigen drs. Kalkman en drs. Blom zullen een nieuwe lesmethode voor de basisschool presenteren: Wondering the World. Het laatste blok wordt gevuld door ir. Van Heugten en ing. ’t Hart, zij zullen hun blik naar boven slaan en ons vertellen over ons zonnestelsel en wat meteorietinslagen met de zondvloed te maken hebben. Van harte welkom. Uzelf aanmelden kan hier. De organisator liet weten dat er al 140 stoelen bezet zijn dus wees er snel bij om teleurstelling te voorkomen.

Op 29 augustus wordt het nieuwe boek van prof. dr. Mart-Jan Paul gepresenteerd. Tijdens deze boekpresentatie zullen prof. Slootweg, prof. Degens en dr. Klaassen hun mening geven over het boek. Daarnaast is er komende week van maandag tot zaterdag een congressenserie over geloof en wetenschap met als sprekers prof. Chadwick, prof. Philips, dr. De Groot, ir. Van Wijngaarde en ing. Heerema. Voelt u uzelf verbonden met het creationistische scheppingsreferentiekader en bent u geologisch geïnteresseerd (professioneel of als autodidact) dan is de besloten bijeenkomst van 28 oktober iets voor u. Opgeven kan via info@logos.nl. Op 3 november presenteren Weet Magazine i.s.m. Logos Instituut een nieuwe dvd: ‘Is Genesis History?’ Aan deze avond zijn geen kosten verbonden, opgeven kan via dit formulier.

Onze website is het bezoeken waard. Vandaag verscheen er een artikel over het ontstaan van leven. De afgelopen periode hebben creationisten aandacht gegeven aan het boek van prof. Van den Brink, was er aandacht voor de gevolgen van pornografie, de voors en tegens met betrekking tot een door de mens veroorzaakte klimaatverandering, een flowchart over Adam en Eva, dood voor de zondeval, planeten- en maanoppervlakken en ander nieuws. Denkt u ook de komende periode aan ons in uw gebeden en gaven? Dat God harten wil openen en dat dit werk zijn voorgang kan hebben.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!