Cursisten ‘Schepping of Evolutie’ aan het woord

by | feb 7, 2023 | Evenement, Evolutie, Getuigenis, Nieuws, Theïstisch evolutionisme vs. creationisme

Cursisten Schepping of Evolutie aan het woord

De cursus Schepping en Evolutie van september 2022 tot februari 2023 werd door 30 cursisten gevolgd onder begeleiding van dr. Mart-Jan Paul. Cursisten Johan de Vries en René Speksnijder geven hun reactie.

Johan de Vries: “Het boek Oorspronkelijk had ik al eerder gelezen zodat de zaken die ik tegenkom niet nieuw voor mij zijn en ik over dit onderwerp al veel heb gelezen en nagedacht. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan nadat ‘On the Origin of Species’ is uitgekomen. Maar de 150 jaar wetenschap na Darwin hebben echter ten opzichte van het Darwinistische gedachtengoed niet de bewijzen gebracht waar Darwin op had gehoopt. Empirisch bewijs is erg zwak als we het hele spectrum van heelal, finetuning, ontstaan van leven, ontwikkeling van soorten in een helicopterview beschouwen. Omdat veel verschillende wetenschappelijke disciplines naast elkaar opereren is het wel lastig om te komen tot een ‘objectief’ overzicht. Ik kan heel goed begrijpen dat mensen zich vastklampen aan de evolutietheorie en vasthouden aan een wereldbeeld zonder God. En alle vragen over deze theorie toch wel wat makkelijk afdoen met ‘dat gaat de wetenschap in de toekomst nog wel verklaren op basis van voortschrijdend inzicht’. Dat geeft in zekere zin een veilig gevoel en iedereen zoekt toch wat vastigheid in het leven. Ook wel prettig als je je eigen leven kan leven en er nooit een God zal zijn waarvoor je rekenschap moet afleggen. Dat verklaart m.i. ook de vurigheid en soms venijn in gesprekken en debatten. De evolutietheorie in samenhang met het verlichtingsdenken is echt een moderne ideologische basis geworden voor de moderne mens. Daaruit vloeien allerlei ‘verworvenheden’ voor de moderne mens die vooral op vrijheid van het individu zijn gericht en waarbij de mond gesnoerd moet worden van individuen die deze vrijheid niet omarmen. Het geheel van het moderne denken is doordrenkt van het los zijn van God en dat is gevoed door de verlichting en de evolutietheorie. Een nieuw soort ‘opium voor het volk’. Wel iets om ons nader over te beraden en daar is een cursus over het boek Oorspronkelijk ook een goed hulpmiddel bij.”

Startavond cursus Schepping en Evolutie 2023René Speksnijder: “Op school heb ik me er helemaal niet mee bezig gehouden en slikte ik alles zo’n beetje als zoete koek. Dit maakte mij behoorlijk onverschillig. Pas na mijn bekering ben ik er wat meer naar gaan kijken en bekruipt mij het gevoel dat er iets niet helemaal klopt aan de evolutietheorie. Laat staan dat er beweringen zijn dat onze God door zo’n systeem van dood en verderf tot de mensheid gekomen is. Ook wel Theïstisch evolutionisme genoemd. Al moet ik zeggen dat evolutie en het hele denken daaraan allemaal wel heel erg aannemelijk klinkt, totdat je meer naar de details gaat kijken. Als er dan toch op hoogmoedige manier en met droge ogen beweerd wordt dat dit de waarheid is en wetenschappelijk bewezen is dan beginnen mijn tenen te krommen in mijn schoenen, maar weet nu wel beter wat mogelijk kan meespelen. Ook dat evolutie en de theorie die eromheen hangt niet uitsluitend het idee van Darwin was, maar dat er al meer over gepubliceerd en naar voren gebracht was. Hierbij komen ook gelijk de vader Robert Darwin en de Opa (Erasmus Darwin) van Darwin naar voren evenals het gedachtegoed van Lyell. Dan hoeven we ons niet te verbazen dat er stemmen opkomen om aan te nemen dat God door evolutie tot de mens gekomen is met alle desastreuze gevolgen van dien.”

Interesse in Cursus Schepping en Evolutie 2023?

Bij voldoende animo start in september 2023 een nieuwe cursus Schepping en Evolutie. Deze zal duren tot januari 2024. U kunt zich alvast aanmelden, zodat we weten dat u interesse heeft. Verzoek tot betaling volgt pas zodra bekend is dat er voldoende animo is.

Aanmeldformulier:

cursus schepping evolutie 2023

Open bijeenkomst Schepping of Evolutie 14 februari 2023

Meld u nu aan voor deze bijeenkomst, waarin vragen over schepping en evolutie behandeld zullen worden. Ook u kunt vooraf een vraag insturen, zodat de sprekers zich daarop kunnen voorbereiden.
Op deze avond zijn ook cursisten aanwezig die vanaf september 2022 de cursus Schepping en Evolutie hebben gevolgd. Tijdens die cursus hebben ze aan de hand van leertaken gestructureerd de hoofdstukken van het boek Oorspronkelijk bestudeerd. Op deze avond worden ook vanuit hen vragen gesteld. Kortom, we zien uit naar een leerzame avond in De Bilt.
Meer informatie

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!