Davids slinger

by | aug 18, 2018 | Geschiedenis, Onderwijs, Theologie

Eén van de meest inspirerende geschiedenissen in de Bijbel is die van schaapsherder David die de machtige Filistijnse reus Goliath met zijn slinger verslaat. Je moet moeite doen om een kinderbijbel te vinden waar dit gevecht niet in voorkomt. Zelfs mensen die nooit in de Bijbel lezen weten ervan. Is het slechts een inspirerend verhaal? Of is deze geschiedenis op feiten gebaseerd?

De Bijbel vermeldt in 1 Samuël 17:1-2 waar de strijd tussen de Israëlieten en de Filistijnen plaatsvond: in het Eikendal, nabij Socho. Die plek is geïdentificeerd, en het blijkt dat daar in de tijd van David en Saul inderdaad een Filistijnse burcht stond.

Kampgevecht

Dag na dag stonden de Israëlieten tegenover de Filistijnen. Goliath was de beste krijger van de Filistijnen, en hij daagde elke dag de Israëlieten uit om hùn beste krijger te sturen voor een 1-tegen-1-gevecht; ook wel een kampgevecht genoemd. De winnaar van zo’n duel was vaak ook de winnaar van de strijd, als er al een strijd volgde. Verslagen van kampgevechten zijn bekend uit de Egyptische literatuur in het Verhaal van Sinuhe. Ook in de Illiasvan Homerus komen kampgevechten voor. Deze verslagen stammen uit de tijd voor David, respectievelijk de 20-ste en 12-ste eeuw voor Christus.

Dodelijk wapen

Het belangrijkste element uit deze geschiedenis is misschien wel Davids slinger. Een slinger is een relatief simpel wapen. Het bestaat uit twee even lange stukken touw met een (vaak leren) lapje ertussen. Daar werd dan het projectiel in gelegd, meestal een steen. De slingeraar maakt een zwaaibeweging en laat op het gewenste moment één van de uiteinden van het touw los. Hierdoor vliegt de steen richting het doelwit. De slinger staat bekend als één van de dodelijkste wapens uit de oudheid. Hij werd, en wordt, overal ter wereld gebruikt. In de Bijbel worden slingers meerdere malen genoemd; in 2 Koningen 3:25 bijvoorbeeld. In Richteren 20:16 staat dat de Benjaminieten erg bedreven slingeraars waren (ze slingerden ‘met een steen op een haar, dat het hun niet miste’).

Nauwkeurige mikker

Een geoefend slingeraar kon met zijn wapen dus zeer nauwkeurig mikken. Om dit te testen werd wereldkampioen slingeren Luis Pons Livermore door de documentairemakers van History Channel eens gevraagd om voor David te spelen. De rol van Goliath werd vervuld door een apparaatje, een krachtmeter, ter grootte van een voorhoofd, dat hing op 2,70 meter hoogte. Om ‘Goliath’ te doden moest ‘David’ de steen met een kracht van 3.000 Newton tegen de ‘schedel’ aan zien te krijgen. Bij die kracht gaat er namelijk een schokgolf door de hersenen, waardoor het hersenweefsel beschadigd raakt. Livermore wist de steen met een kracht van 3.600 Newton tegen de krachtmeter te slingeren, ruim voldoende dus om Goliath neer te halen. Wel moet erbij gezegd worden dat het Livermore niet lukte bij zijn eerste poging. David lukte dat wel, maar hij beriep zich natuurlijk op de Naam van de Heere, Die machtiger is dan welk wapen dan ook.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2015, Davids slinger, Weet 31: 45.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!