De aarde na de zondvloed

by | nov 6, 2018 | Geologie, Onderwijs

Dr. P. A. M. Gaemers reageert op een verslag van een lezing van mij over de aardlagen van het Perm en Krijt (RD 22-10). Deze voordracht heeft hij zelf niet bijgewoond. Dat geeft misverstanden. Zo heb ik nooit beweerd dat het Perm bestaat uit een dun roestlaagje. Ik gebruikte zelfs de formulering „the great piles of strata of the Permian.”

Ook de suggestie dat ik de geologie niet serieus neem, klopt niet. Ik verdiep mij al 35 jaar intensief en met grote passie in deze wetenschap. Maar ik wijs op grond van een aantal redenen, net als Gaemers, de neodarwinistische interpretatie van het fossielenarchief af. En ik ga nog een stap verder: ik betwist, opnieuw met gefundeerde argumenten, het tijdskader waarin mainstream geologen aardlagen plaatsen.

Kan ik dit zomaar doen? Ja. Geologie is een historische wetenschap; ze bestaat voor 10 procent uit feiten en voor 90 procent uit interpretaties. Die interpretaties zijn afhankelijk van het wereldbeeld van de onderzoeker. Kijk je door een Bijbelse bril naar aardlagen en fossielen, dan kom je tot andere inzichten; nieuwe verbanden worden dan zichtbaar.

Wat betreft de feiten en hun interpretaties uit mijn lezing: in de vakliteratuur verneem je dat in het OnderPerm (”Rotliegend”) eindeloze, rode zand- en grindwoestijnen domineerden. De hele aarde lag er droog en verlaten bij en roestte. Er was sprake van postapocalyptische leegte. Precies de situatie die je verwacht na een wereldwijde zondvloed.

Van de Krijtzeeën lees je dat daarin geweldige basaltuitvloeiingen plaatsvonden. Daardoor waren de zeebodems constant in beweging. Plus dat het oceaanwater een omgekeerde thermische opbouw kende. Deze instabiele situatie resulteerde in series megatsunami’s die dikke kalkmodderpakketten op de kustgebieden deponeerden.

De aardlagen van het Perm en Krijt zijn dus onder extreem dynamische omstandigheden gevormd. Daarom, zo luidt mijn conclusie, hebben ze zich niet in miljoenen jaren opgehoopt. Een paar honderd jaar na afloop van de zondvloed is realistischer.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Hoogerduijn, J.E., 2018, De aarde na de zondvloed (II) Reformatorisch Dagblad 48 (185): 6.

M
"

Artikelen

Artikelen