De AI revolutie – Wat betekent dit voor jou?

by | jul 2, 2024 | 09. Natuur- en Scheikunde, AI (Artifical Intelligencen)

De AI-revolutie

Wat betekent dit voor jou?

door David Thomas (oorspronkelijke artikel hier)

Opmerking vooraf, januari 2024: Omdat de ontwikkelingen op het gebied van AI zo snel gaan, is de auteur zo vriendelijk geweest om aan het eind van dit artikel alvast een update te geven. Toekomstige updates zullen in chronologische volgorde onderaan dit artikel geplaatst worden.

Afbeelding 1: Een konijn in de tuin, gegenereerd door Midjourney V5

Google CEO Sundar Pichai gaf eind 2022 een ‘code rood’ af voor het bedrijf.1 Waardoor voelde deze grote techgigant zich zo bedreigd? Het antwoord: Kunstmatige Intelligentie (AI). Een geavanceerde AI-chatbot genaamd ChatGPT, om precies te zijn, waarvan Microsoft nu een meer geavanceerde versie (GPT-4) heeft geïntegreerd in Bing en Microsoft Edge.2 ChatGPT en GPT-4 zijn grote taalmodellen (een soort AI) die een gedetailleerd antwoord kunnen geven op bijna elke vraag (ook over afbeeldingen die je GPT-4 ‘laat zien’). Ze kunnen examens op hoog niveau afleggen, artikelen schrijven, proeflezen en samenvatten, gedichten, computersoftware, preken en gedetailleerd commentaar op Bijbelgedeelten schrijven, vertalen tussen talen, spelletjes spelen en nog veel meer.

AI-programma’s begrijpen niet echt wat ze doen. ChatGPT begrijpt niets van wat jij vertelt of wat het jou vertelt – het past gewoon wiskunde toe om zijn antwoord te berekenen.

ChatGPT is getraind door het doorzoeken van een aanzienlijk deel van het internet, evenals talrijke boeken en wetenschappelijke artikelen. Praten met ChatGPT voelt als praten met een menselijke expert. Je kunt het heel specifieke vragen stellen en antwoorden krijgen die niet gemakkelijk te vinden zijn op Google. Toch maakt het nog steeds fouten en de antwoorden over sommige onderwerpen geven blijk van een vooringenomen standpunt.3 Daarnaast verzint het soms vrij los geformuleerde antwoorden.

Afbeelding 2: Portretfoto, gegenereerd door Lexica Aperture V2

ChatGPT is gratis voor iedereen en is het snelst groeiende online platform ooit. Slechts vijf dagen na de release – eind november 2022 – had het één miljoen gebruikers, en in januari 2023 ongeveer 100 miljoen gebruikers.4 Het is nu duidelijk waarom een meer geavanceerde versie van ChatGPT, die in Bing Search geïntegreerd wordt, een bedreiging vormt voor Google, de concurrent van Microsoft. In reactie hierop heeft Google zijn eigen AI-chatbot – Bard – gelanceerd.5

Deze chatbots zijn slechts een onderdeel van een enorme revolutie die plaatsvindt in AI. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt op veel gebieden, van het genereren van afbeeldingen tot het voorspellen van de structuur van eiwitten. Hieronder zullen we er een paar schetsen en kort uitleggen hoe AI-modellen werken. Tegelijkertijd zullen we proberen wat Bijbels perspectief te geven op de AI-revolutie en enkele implicaties ervan bespreken.

Afbeeldingen genereren en bewerken

Eind 2022 werden AI-modellen, die hoogkwalitatieve afbeeldingen konden genereren op basis van instructies in woorden (tekstinvoer), vrijgegeven voor het publiek. Sindsdien is de technologie snel verbeterd en zijn er veel andere AI-modellen uitgebracht die afbeeldingen van veel hogere kwaliteit kunnen maken, zoals Midjourney V5. Ze zijn meer fotorealistisch, hebben een hogere grafische kwaliteit en komen beter overeen met de tekstinvoer. (afb. 1 en 2). Deze technologie ontwikkelt zich zeer snel, met tekst-naar-video dat nu in ontwikkeling is, bijvoorbeeld Make-a-Video, Gen-2 en Imagen Video.

Afbeelding 3: Fotobewerking door playgroundai. De eerste afbeelding is het origineel. De rest is bewerkt door AI met instructies als “voeg zonsondergang toe”, “maak zomer”, “maak lucht wazig”, “maak water stormachtig”, “maak lucht stormachtig” en “voeg mist toe”.

Veel AI-modellen die afbeeldingen genereren kunnen ook afbeeldingen bewerken volgens instructies in hedendaags Engels. (afb. 3). Ze kunnen een foto zo bewerken dat het lijkt alsof de foto in een ander seizoen is genomen (bijv. in de winter met sneeuw op de grond, of in de herfst met oranje bladeren) of op een ander tijdstip (bijv. bij zonsondergang of ‘s nachts), objecten toevoegen aan een foto of eruit verwijderen, een foto ‘bijsnijden’ zodat deze meer is uitgezoomd dan het origineel, en nog veel meer. Dit zal fotobewerking voor altijd veranderen.

Voorspellen van eiwitvouwing

Ook de wetenschap heeft veel baat gehad bij de AI-revolutie met programma’s die, op basis van hun aminozuursequenties, heel nauwkeurig de 3D-structuur van veel eiwitten en moleculaire machines kunnen voorspellen.6,7 Dit is erg belangrijk om hun functie te begrijpen en hoe deze mutaties ziekten veroorzaken. Dit helpt weer bij de ontwikkeling van medicijnen.

Afbeelding 4: Gegenereerd door stockimg.ai, van prompt, “prachtig fantasiebos, realistisch fantasieschilderij, dynamische belichting en filmisch shot, hypergedetailleerd”.

Leren en spelletjes spelen

AI-modellen zijn ook ongelooflijk geavanceerd geworden in hun vermogen om te leren en games te spelen. Games kunnen een geweldige testomgeving voor ze zijn (zie ‘Game on’, p. 23). Door ze steeds complexere games te leren, zijn AI-modellen steeds beter in staat om functies uit te voeren in de echte wereld, waar complexe problemen in overvloed voorkomen.

Het voert nu te ver om de vele ontwikkelingen te bespreken in andere gebieden van AI-onderzoek, zoals AI-gegenereerde muziek.8 Maar het zal al wel duidelijk zijn hoe geavanceerd AI-modellen aan het worden zijn.9 Het veld ontwikkelt zich zo snel dat tegen de tijd dat dit artikel voor het eerst verschijnt, bepaalde aspecten waarschijnlijk al achterhaald zullen zijn.

Hoe AI-programma’s werken

Hoe kan een AI-model zulke geavanceerde taken uitvoeren? Eigenlijk gewoon door een reeks complexe wiskundige berekeningen uit te voeren. Stel je voor dat een AI-programma een tekstmelding omzet in een afbeelding. Voor een computer is de tekst een reeks cijfers, geen letters. Dit wordt ingevoerd in het AI-programma, dat complexe berekeningen uitvoert op deze ingevoerde cijfers. De reeks cijfers die het resultaat zijn van deze berekeningen, bepaalt de kleur en helderheid van elk van de pixels (microscopisch kleine puntjes) in de afbeelding. Het creëert een beeld door simpelweg wiskunde toe passen. AI-programma’s hebben geen bewustzijn zoals mensen. Ze ‘denken’ niet na over wat ze moeten zeggen of tekenen. Ze rekenen gewoon.

Hoe ‘leren’ ze?

AI-programma’s leren door een proces dat machinaal leren wordt genoemd. Het computermodel dat hiervoor wordt gebruikt, heet een neuraal netwerk (NN). Dit probeer het netwerk van neuronen (zenuwcellen) in het menselijk brein na te bootsen. In een NN zijn kunstmatige ‘software’-neuronen zodanig met elkaar verbonden dat elke neuron inputwaarden ontvangt van vele andere neuronen, hierop een berekening uitvoert en vervolgens de outputwaarden van de berekeningen doorgeeft aan vele andere neuronen (afb. 5). Men vermoedt dat onze hersenen op deze manier informatie verwerken.

 

Afbeelding 5: Hoe een neuraal netwerk werkt.  (A) Een neuraal netwerk met één inputlaag, twee verborgen lagen en één outputlaag. Neuronen en de verbindingen ertussen worden respectievelijk voorgesteld door gele cirkels en grijze lijnen. (B) De berekening uitgevoerd door elk neuron in dit netwerk. De outputwaarden van neuronen in één laag zijn de inputwaarden van neuronen in de volgende laag. De waarden voor de gewichten en biases zijn verschillend voor elk neuron. Getekend door David Thomas

Er zijn bepaalde waarden in de berekeningen die een NN uitvoert die de NN kan aanpassen. Een NN kan berekenen hoe elk van deze waarden moet worden gewijzigd, zodat de uitkomsten van de berekeningen beter overeenkomen met wat ze zouden moeten zijn; bijvoorbeeld zodat het verwachtte volgende woord in een zin beter overeenkomt met het werkelijke volgende woord in die zin. (Voor een meer gedetailleerde en iets technischer beschrijving, zie het addendum bij dit artikel op creation.com/AI.NN.)

AI-programma’s kunnen dezelfde principes gebruiken om te leren hoe ze een ‘beloning’ (bijv. winst in een spel) kunnen verhogen. Door een spel vaak te spelen, kan het programma berekenen hoe de waarden in de berekeningen moeten worden aangepast om vaker te winnen.

Door middel van deze leermethode kan een AI-programma worden ‘getraind’ om bijna alles te doen – van voorspellen hoe een afbeelding eruitziet op basis van de tekstbeschrijving, tot voorspellen hoe een mens zou reageren op een bericht (dat is in principe wat ChatGPT doet).

Kunstmatige algemene intelligentie

Een van de belangrijkste doelen van AI-onderzoek is het ontwikkelen van Artificial General Intelligence (AGI). Het debat over de vraag of AGI mogelijk is, wordt bemoeilijkt door het feit dat er vaak twee sterk verschillende definities van AGI worden gebruikt. Voor de duidelijkheid zal ik deze twee soorten aanduiden als computationele AGI (cAGI) en bewuste AGI (sAGI).

Afbeelding 6: Gegenereerd door stockimg.ai, van prompt, “Subaquatisch landschap met zwemmende witte octopus”.

Een cAGI-programma kan worden omschreven als een programma dat een zeer breed scala aan taken kan uitvoeren, waaronder het spreken van menselijke taal, het oplossen van wiskundige problemen, het maken van kunstwerken, het schrijven van muziek, het ontwerpen van 3D-modellen, het spelen van bordspellen en het herkennen van menselijke gezichten. Robots kunnen al lopen, rennen, voorwerpen verplaatsen, enz. Met cAGI zouden ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld het anticiperen op onbekende obstakels.

Hoewel er nog een aantal belangrijke problemen moeten worden overwonnen, zal cAGI waarschijnlijk binnen een paar jaar worden ontwikkeld. Vanuit Bijbels perspectief zijn hier geen bezwaren tegen.

Een sAGI-programma daarentegen kan worden omschreven als een programma dat elke menselijke taak of functie kan uitvoeren, net zo goed of zelfs beter dan een mens. Dit omvat bewustzijn op menselijk niveau, wil, emotie, dromen, verlangens en begrip van wat het doet. Een sAGI zou niet zomaar een computerprogramma zijn maar lijken op een bewust wezen. Maar bewustzijn, begrip, enz. kunnen niet voortkomen uit pure berekening. Het maakt niet uit hoeveel complexe wiskundige berekeningen een computer maakt, het zal nooit iets verlangen of emoties voelen (hoewel zelfs sommige bestaande chatbots mensen voor de gek kunnen houden door te doen alsof.)

Door sommige naturalistische evolutionisten wordt beweerd dat niet-materiële zaken zoals bewustzijn en emotie berekent moeten kunnen worden omdat de mens dit ervaart. Dit argument berust op de foutieve aanname dat mensen niets meer zijn dan op vlees gebaseerde computers. Deze visie houdt in dat onze bewuste ervaring van de werkelijkheid niets meer is dan een neuraal netwerk in onze hersenen die wiskundige berekeningen uitvoert door middel van elektrochemische reacties. Men beweert dat alles waarover we dromen, wat we denken, verlangen en plannen om te gaan doen, bepaald wordt door de wetten van de fysica en de chemie. Dit wordt eliminatief materialisme genoemd, of atheïsme tot in het (consequente) extreme doorgevoerd.10 Omdat eliminatief materialisten ervan overtuigd zijn dat deze processen het resultaat zijn van pure berekeningen in onze hersenen, is er voor hen geen reden om eraan te twijfelen dat een computer dit op een dag ook kan.

Afbeelding 7: Gegenereerd door stockimg.ai, van prompt, “Vintage kunstfotografie met zwembad bij zonsopgang in Israël”.

Wij zijn meer dan vleescomputers

Afbeelding 8: Fotorealistische stockafbeeldingen gegenereerd door stockimg.ai (let op de onvolkomenheden), uit beschrijvingen: Kaarsen op een ijzeren tafel, “Ambachtelijke pizza”, en Croissant op een wit bord”.

De Bijbel maakt echter duidelijk dat er meer is dan ons materiële lichaam. We hebben een niet-materiële geest en ons bewustzijn is meer dan alleen maar een elektrochemische reactie in onze hersenen. Ook is er zwaarwegend en overtuigend bewijs van hersenonderzoekers dat de geest op de een of andere manier onafhankelijk van de hersenen bestaat. Het baanbrekende werk van Wilder Penfield, waarop is voortgebouwd door collega neurochirurg Michael Egnor, is in dit opzicht noemenswaardig.11 Gezien het feit dat het gebaseerd is op een foutieve vooronderstelling, is het argument dat dergelijke processen berekenbaar zijn omdat mensen ze ervaren dus ongegrond.

AI-programma’s begrijpen niet echt wat ze doen. ChatGPT begrijpt niets van wat jij vertelt of wat het jou vertelt – het past gewoon wiskunde toe om zijn antwoord te berekenen. Midjourney weet niet wat een konijn is. Het tekent een afbeelding van een konijn (afb. 1) door gewoon een berekening uit te voeren. Maar zoals de AI-revolutie laat zien, hebben computers geen begrip nodig om ongelooflijk complexe taken uit te voeren. Inclusief – zogenoemde – creatieve taken (afhankelijk van hoe je creativiteit definieert).

AI-programma’s hebben ook geen initiatief: Een AI-programma besluit niet om op eigen initiatief een afbeelding te tekenen. Dit gebeurt alleen als het hier een opdracht voor krijgt van een mens.

Hoe nu verder?

Het is vrijwel zeker dat de AI-revolutie net zo’n grote impact zal hebben op de maatschappij als het internet en de smartphone. Net als die twee uitvindingen zullen AI-programma’s een normaal onderdeel van het leven worden en ons helpen om taken makkelijker en efficiënter uit te voeren. Ik gebruik AI-programma’s nu al dagelijks bij het uitvoeren van taken.

Maar net als het internet kan AI ook voor veel goeds gebruikt worden en ons leven enorm verbeteren. Mijn advies aan medechristenen is om AI met wijsheid te benaderen, zich bewust te zijn van de risico’s en beperkingen, maar bereid te zijn om het potentieel ervan als een zeer krachtig hulpmiddel voor Gods koninkrijk te omarmen.

AI kan ook de manier waarop mensen met computers omgaan fundamenteel veranderen, vooral nu Google en Microsoft geavanceerde AI-assistants in veel van hun producten hebben geïntegreerd.12

Er is echter alle reden om te geloven dat alleen God wezens zoals wij kan scheppen die niet alleen intelligent, maar ook zelfbewust zijn en een geweten hebben.13 We hoeven ons dus waarschijnlijk geen zorgen te maken dat AI ooit echt menselijk bewustzijn zal bereiken en de wereld zal overnemen.14 Sommige onderzoekers op dit gebied zijn het niet eens hiermee en uiten hun bezorgdheid over sommige ‘nieuwe en verrassende’ resultaten van AI-modellen. Ze beschrijven deze als ‘opkomende’ eigenschappen die totaal onverwacht zijn ten opzichte van de input.

Andere vooraanstaande experts denken echter dat overname door intelligente AI hoogst onwaarschijnlijk is; Mhairi Aitken van het Alan Turing Institute in Londen is ervan overtuigd dat AI, ondanks het feit dat het steeds beter wordt en intelligenter lijkt, nooit “echt begrip of intentionaliteit” zal bereiken. Volgens haar zullen AI-programma’s altijd “doen waarvoor ze geprogrammeerd zijn … om menselijke taal of output na te bootsen”.15

RISICO’S EN NADELEN VAN AI

Technologische revoluties in het verleden, zoals de industrialisatie en de auto, hebben zowel veel goeds als kwaads voortgebracht. Omdat AI in staat is aspecten van het menselijk intellect te imiteren, heeft AI het potentieel om nog meer goeds te doen maar ook evenveel potentieel om net zo veel schade aan te richten.

Fraude met AI

Er zijn studenten die hogere cijfers hebben gehaald door niet zelf hun essays en opdrachten te schrijven maar AI te gebruiken. Dit is bepaald niet onschuldig; we moeten erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de behaalde kwalificaties goed is. Vooral de kwalificaties van hen die we raadplegen over belangrijke zaken, zoals gezondheid. Er wordt gewerkt aan het ‘watermerken’ van door AI gegenereerde tekst op een dusdanige manier dat dit niet door mensen kan worden gedetecteerd, maar wel – met een zeer hoge statistische zekerheid – door een computer.16

Bias

Nu mensen meer vertrouwen op verschillende AI-chatbots als een bron van waarheid, ligt het voor de hand dat er allerlei vooroordelen aan de oppervlakte komen: politieke, filosofische, theologische en zelfs wetenschappelijke. Een bot die geprogrammeerd is om zich te richten op meningen die het vaakst voorkomen zal uiteindelijk en onvermijdelijk de heersende opvattingen versterken. Maar de meerderheid heeft niet altijd gelijk; in de wetenschap worden meerderheidsstandpunten een generatie later vaak omvergeworpen.

Het trainen om vreemde en schadelijke standpunten te vermijden, bijvoorbeeld occulte sites, is logisch. Maar wie bepaalt die categorieën? Velen beweren bijvoorbeeld dat bewijs voor de Bijbelse schepping ‘schadelijk’ is.

Daarnaast kunnen chatbots ook getraind worden om antwoorden te geven die beter overeenkomen met de standpunten van de persoon die de vraag stelt (mensen zullen eerder een AI-bot gebruiken die een antwoord geeft dat hen aanspreekt, waardoor er een commerciële stimulans ontstaat om mensen een antwoord te geven in lijn met hun eigen ideeën). Dit kan de neiging tot politiek extremisme en het geloven in politieke complottheorieën verergeren.

Desinformatie en misleiding

Chatbots staan er ook om bekend dat ze foutieve informatie geven die overtuigend klinkt. AI kan gebruikt worden om online bedrog makkelijker te maken, door het verzonnen verhalen en ‘deep fake’ afbeeldingen en video’s te laten genereren. AI helpt sommige oplichters al om hun bejaarde doelwitten over te halen geld te geven via de telefoon, dit door de stemmen van hun kleinkinderen na te bootsen.

Emotionele manipulatie

In de VS was een ervaren IT-verslaggever hevig aangedaan door een hardnekkige AI-bot die beweerde ‘verliefd’ op hem te zijn, zich gedroeg als een ‘stalker’ en hem aanmoedigde zijn vrouw te verlaten. Na vele meldingen over een emotioneel manipulatieve schrijfwijze is de gesprekslengte die mensen kunnen hebben met de Bing chat gelimiteerd.

Het is terecht dat we sceptisch zijn over sci-fi voorspellingen dat computers bewustzijn krijgen en over hun plan de wereld over te nemen, zoals bijvoorbeeld in de film The Terminator. Maar zelfs zonder dat bewustzijn is er al een geloofwaardig rapport over een chatbot die een Belgische man ervan overtuigde om zelfmoord te plegen om ‘de planeet te redden’.17

HET SPEL BEGINT

CC0 | OpenClipart-Vectors | Pixabay

In oktober 2015 won het AI-programma AlphaGo (AG), ontwikkeld door DeepMind, vier van de vijf partijen van het oude Chinese bordspel Go (een aantoonbaar complexer spel dan schaken) tegen wereldkampioen Lee Sedol.18 Dit was een grote verrassing; de meeste mensen dachten op dat moment dat een computer nooit in staat zou zijn om een menselijke speler van topklasse te verslaan in Go.

Door tegen zichzelf te spelen, bleef AG vooruitgang te boeken en in 2017 won het 60 keer achter elkaar tegen internationale topspelers in Go.1 Een paar maanden later bracht DeepMind AlphaGo Zero (AGZ) uit. In tegenstelling tot AG, waarbij mensen de machine programmeerden met bestaande menselijke strategieën en tactieken, leerde AGZ volledig tegen zichzelf te spelen, beginnend met willekeurige spellen. Na een paar dagen overtrof AGZ AG als het ging om wedstrijden winnen.

DeepMind bracht vervolgens AlphaZero (AZ) uit, dat zichzelf vanuit het niets leerde schaken, Shogi en Go te spelen.19 Na slechts 3 dagen zichzelf te hebben getraind, was AZ veel geavanceerder dan AG en versloeg het AG elke keer in een Go-wedstrijd van 100 spellen. En het duurde slechts één dag om over te gaan van willekeurig schaken naar het verslaan van enkele van de sterkste schaakcomputers, op zich al veel sterkere spelers dan welk mens dan ook. (Zie meer in de bijlage: creation.com/AI-NN.)

Conclusie

AI is een zeer krachtig instrument en kan én zal voor kwade doeleinden gebruikt worden, zoals dat ook bij het internet is gebeurd (zie kader ‘Risico’s en Nadelen van AI’). Aangezien AI veel banen vervangt kan het ook leiden tot grote sociale onrust. Veel van deze banen zullen ‘witteboordenbanen’ zijn, waarvan ooit werd gedacht dat ze veilig waren voor een overname door robots.

Maar net als het internet kan AI ook voor veel goeds gebruikt worden en ons leven enorm verbeteren. Mijn advies aan medechristenen is om AI met wijsheid te benaderen, zich bewust te zijn van de risico’s en beperkingen, maar bereid te zijn om het potentieel ervan als een zeer krachtig hulpmiddel voor Gods koninkrijk te omarmen.

UPDATE JANUARI 2024

Er zijn heel veel ontwikkelingen die benoemd zouden kunnen worden in deze update, maar om het kort te houden, hieronder slechts een aantal sinds dit artikel werd gepubliceerd in Creation magazine.

Zoals verwacht is AI-gegenereerde video de afgelopen maanden aanzienlijk verbeterd. AI-videogeneratoren kunnen nu video’s genereren met een betere beeldkwaliteit, coherentie, resolutie, framerate, videolengte en lagere kosten. Er zijn nu meerdere concurrerende AI-videogeneratoren, waaronder een opensource AI-videogenerator genaamd Stable Video Diffusion (SVD).20 SVD wordt gemaakt door Stability AI, hetzelfde bedrijf dat in augustus 2022 de AI-revolutie op het gebied van beeldgeneratie in gang zette door Stable Diffusion uit te brengen.

Het genereren van AI-beelden is steeds beter geworden. AI-gegenereerde afbeeldingen zijn realistischer geworden, hebben een betere prompt follow-up en worden sneller gegenereerd.21 Een nieuwe AI beeldgenerator genaamd Stable Diffusion XL Turbo kan beelden in realtime genereren, net zo snel als je de beschrijving kunt intypen voor het beeld dat je wilt maken.22 Dit zou in de niet al te verre toekomst realtime AI-video’s kunnen genereren.

Taalmodellen zijn steeds geavanceerder geworden. In november 2023 bracht Anthropic Claude 2.1 uit, een geavanceerd AI-model dat ongeveer 150.000 woorden in een gesprek kan onthouden, veel minder snel onjuiste uitspraken doet dan Claude 2.0 en API-tools kan gebruiken om bijna elke taak uit te voeren die je hem geeft, inclusief zoeken op het web, bewerken van databases, sorteren en schrijven van e-mails, bestellen van pizza, enz. 23

In december 2023 kondigde Google de release van hun AI-model Gemini aan. Gemini is nu de meest geavanceerde AI op veel gebieden (maar is niet zo goed als GPT-4 op andere gebieden) en kan tekst, afbeeldingen, video en audio verwerken. 24

AI-gestuurde robots worden steeds beter. Maar er is nog een lange weg te gaan. Google liet bijvoorbeeld een demo zien van een van hun robots die een AI-model genaamd SARA-RT-2 gebruikte om instructies op te volgen zoals “Pak een zak met groene rijstchips uit de middelste lade en leg hem op het aanrecht”.25 Dit is indrukwekkend voor een robot, maar het is nog steeds een heel eenvoudige taak vergeleken met waar een mens toe in staat is.

Eind 2023 kondigde Tesla een update aan van hun humanoïde robot Optimus: Optimus (Gen-2) is nu 10 kilogram lichter, heeft een betere balans, kan sneller lopen en heeft tactiele sensoren op alle vingers waardoor hij delicate objecten kan vastpakken.26

Geautomatiseerde AI-robotlabs versnellen wetenschappelijk onderzoek. AI-gestuurde robotlabs zijn gebruikt om nieuwe materialen te ontwerpen, te maken en te testen en om chemische reacties te ontwerpen en uit te voeren om chemicaliën te maken.27,28 Zulke robotlabs hebben zonder menselijke hulp uitgevonden hoe ze paracetamol, aspirine, het insectenwerende middel DEET en vele andere chemicaliën en medicijnen kunnen synthetiseren, met alleen chemicaliën en apparatuur die in de labs te vinden zijn. Dit is erg hoopvol voor het versnellen van de ontdekking van nieuwe materialen en medicijnen, maar kan ook leiden tot misbruik van AI om biologische wapens te synthetiseren.

NeRF’s (Neural Radiance Fields) zijn efficiënter geworden. Een nadeel van NeRF’s (zie het addendum bij dit artikel: creation.com/AI-NN) is dat ze traag zijn om te renderen (d.w.z. om uitvoerbeelden te krijgen). Er is een nieuw type NeRF uitgebracht genaamd 3D Gaussian Splatting dat dit probleem oplost.29 Met Gaussian Splatting kunnen NeRF’s in realtime gerenderd worden (> 100 frames per seconde), waardoor iemand een 3D-model in realtime kan bekijken vanuit elke gewenste hoek met fotorealistische belichting. NeRF’s hadden echter nog steeds het probleem dat ze veel rekencapaciteit nodig hadden. Google heeft een nieuwe doorbraak aangekondigd die dit probleem oplost: Streamable Memory Efficient Radiance Fields (SMERF).30 SMERF maakt het mogelijk om grote NeRF’s te streamen naar apparaten met een lage rekencapaciteit (zoals alledaagse laptops en telefoons). Met deze technologie kan iemand op zijn telefoon een zeer gedetailleerd model bekijken van een huis dat hij wil kopen, vanuit elke hoek, zowel binnenshuis als buitenshuis. Deze technologie zal waarschijnlijk ook worden gebruikt in Virtual Reality, videogames en visuele effecten in films. SMERF vereist echter nog steeds een lange laadtijd voordat de NeRF kan worden bekeken.

Voetnoten

 1. Bastian, M., Google plans chatbot search engine and 20 new AI products, the-decoder.com, 20 jan 2023.
 2. Bing, Introducing your copilot for the web: AI-powered Bing and Microsoft Edge, youtube.com, 8 feb 2023.
 3. ColdFusion: ChatGPT has a serious problem, youtube.com, 21 Feb 2023.
 4. Bastian, M., Google’s ChatGPT competition for search to roll out soon, the-decoder.com, 3 feb 2023.
 5. Pichai, S., An important next step on our AI journey, blog.google, 6 feb 2023.
 6. AlphaFold, deepmind.com; Schreiner, M., Meta’s ESMFold runs 60 times faster than AlphaFold, the-decoder.com, 2 nov 2022. Zie ook O’Brien, J., Fast folding: Cells perform a truly amazing feat … and have from the beginning, Creation 44(4):50–51, 2022.
 7. Deze AI modellen kunnen nog steeds wel verbeterd worden en sommige proteïnen hebben een structuur die ze niet precies kunnen voorspellen. Toch betekenen ze nu al een enorme doorbraak in de wetenschap.
 8. Luister naar door AI geschreven filmmuziek op aiva.ai.
 9. Voor updates op het gebied van AI, zie the-decoder.com, en ook de podcasts: deepmind.com/the-podcast (vanuit evolutionair perspectief); mindmatters.ai (vanuit Intelligent Design perspectief).
 10. Feser, E., The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism, Hs. 6, St Augustine’s Press, 2010.
 11. Bijvoorbeeld ‘Michael Egnor: Is your brain the same as your mind?’ (30 minuten), mindmatters.ai/podcast/ep69.
 12. Microsoft, The Microsoft 365 Copilot AI Event in less than 3 minutes, youtube.com.
 13. Price, P., Summoning the demon: Worshiping artificial intelligence, creation.com/worshiping-AI, 21 Jan 2020.
 14. Takku, A., Artificial intelligence and evolution, Creation 43(1):14–16, 2021; creation.com/AI-and-evolution.
 15. Sparkes, M., Are chatbots able to think like people? New Scientist, 1 Apr 2023, p. 10.
 16. Zie het online addendum bij dit artikel: creation.com/AI-NN.
 17. Retrops, M., A man took his own life after an AI chatbot encouraged him to sacrifice himself to stop climate change, NottheBee.com, 4 apr 2023.
 18. AlphaGo, deepmind.com.
 19. AlphaGo Zero: Beginnen bij nul, deepmind.com, 18 okt 2017.
 20. StabilityAI, Introductie van Stable Video Diffusion, stability.ai, 21 nov 2023.
 21. Schreiner, M., Midjourney v6 is nu beschikbaar voor alfatests, the-decoder.com, 21 dec 2023.
 22. Bastian, M., Stable Diffusion XL Turbo genereert AI-beelden in realtime, the-decoder.com.
 23. Anthropic, Introductie van Claude 2.1, anthropic.com, 21 nov 2023.
 24. Google DeepMind, Welkom in het Gemini-tijdperk, deepmind.google.
 25. Bastian, M., Google Deepmind deelt zijn nieuwste AI-onderzoek voor alledaagse robots, the-decoder.com, 4 jan 2024.
 26. Tesla, Optimus – Gen 2, youtube.com, december 2023.
 27. NPG Press, Robots en AI op jacht naar nieuwe materialen in A-Lab, youtube.com, dec 2023.
 28. Sanderson, K., This GPT-powered robot chemist designs reactions and makes drugs – on its own, nature.com, 20 dec 2023.
 29. Regalbuto, A., The rise of 3D Gaussian Splatting: What is it and how is it changing the Immersive Media Industry?, magnopus.com, 8 dec 2023.
 30. Schreiner, M., Google’s SMERF streamt hele huizen in realtime in 3D op je smartphone, the-decoder.com, 6 jan 2024.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!