De basisschool op weg naar 2020

by | mrt 9, 2019 | Nieuws, Onderwijs

De basisschoolleeftijd is de leeftijd waarin de basis wordt gelegd voor het verdere leven. Kinderen leren lezen, schrijven, rekenen en vormen zich een beeld van de werkelijkheid. Het is uitermate belangrijk dat het beeld dat onze kinderen krijgen van deze werkelijkheid bijbelgetrouw is. Vandaag de dag zijn onze kinderen maar al te vaak overgeleverd aan de grillen van de media en het seculier en naturalistisch denken. Als we ze daarin blijvend onderdompelen (en geen creationistische bagage meegeven) zijn ze in hun verdere leven evolutionist/naturalist en zo mogelijk zelfs atheïst. Hoe kunnen we het tij keren?

Met dit project, dat onder leiding staat van onze medewerker Jan van Meerten, willen aan deze dringende behoefte voldoen. Dit jaar zal het opgehaalde bedrag uitsluitend besteed worden aan materiaal en portokosten. We willen inventariseren welk materiaal er voor handen is en zo de Logosleemtes ontdekken. In een volgend project ‘De basisschool ná 2020’ willen we aanvullend materiaal maken zodat ook de leemtes gevuld worden. Dit blijft echter toekomstmuziek als we niet weten welk materiaal er voorhanden is. De portokosten worden besteed aan een brief aan alle christelijke basisscholen met de bevindingen van de inventarisatie, zodat onze doelgroep weet welk materiaal er voorhanden is en hoe ze dat kunnen gebruiken. Als laatste willen we educatieve centra en musea in kaart brengen die raakvlakken hebben met ons thema ‘geloof en wetenschap’. Al vast bedankt voor uw gift.

Geef het geestelijk welzijn van uw (klein)kind (extra) aandacht en steun dit project.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!