De Bijbel als medicijn

by | nov 9, 2020 | Bijbelvast, Onderwijs

Beste lezer,

De hele wereld lijdt door het besmettelijke coronavirus. Net zo besmettelijk als het coronavirus lijkt het ‘angstvirus’ te zijn. Angst en onzekerheid over gezondheid. Maar ook over hoe het virus is ontstaan, hoe het zich zal ontwikkelen en waar het naartoe gaat met de samenleving. Zelfs de wetenschap kan hier geen zekerheid over geven. Hoewel wij als christenen net zo goed vatbaar zijn voor het coronavirus, hoeven wij in ieder geval niet besmet te raken met het angstvirus. Wij hebben de Bijbel die ons zekerheid geeft over het verleden, het heden en de toekomst; een medicijn tegen het angstvirus. De Bijbel is betrouwbaar en plaatst de huidige ontwikkelingen in een ander perspectief.

Je merkt dat de betrouwbaarheid van de Bijbel steeds meer wordt aangevallen. De feilbare wetenschap, hoe waardevol ook, wordt boven de onfeilbare Bijbel geplaatst. Schepping moet wijken voor evolutie en als God nog wordt erkend, dan heeft Hij evolutie gebruikt. Ziekte en lijden zijn niet het gevolg van de zonde, maar deel van het ‘scheppingsproces’ door evolutie. En de Bijbel? Dat is een boek van mensen, met op zijn hoogst Gods boodschap, met fouten. Deze ideeën krijgen steeds meer ingang in kerken, opvoeding en onderwijs.

Daarom ervaren we dat het werk van Logos Instituut zo hard nodig is. We weten ons geroepen om bij te dragen aan bijbelgetrouw onderwijs, opvoeding en onderzoek. Logos Instituut wil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel. Zodat christenen in Nederland en België standvastig zullen blijven of (daar waar twijfel heeft toegeslagen) opnieuw zullen worden.

Daar hebben we uw hulp bij nodig. We waarderen uw interesse in Logos Instituut. Daarmee laat u zien dat u dit ook belangrijk vindt: voor uzelf, voor uw familie en mensen die u dierbaar zijn. We merken bijvoorbeeld dat Logos groeit in bekendheid. We hebben het afgelopen jaar veel spreekbeurten mogen geven in kerken en scholen en veel boekenpakketten naar scholen op kunnen sturen. Ook hebben we begin dit jaar twee nieuwe parttime medewerkers aan kunnen nemen, en zijn we dankbaar voor de vrijwilligers die ons helpen op ons kantoor. We hopen dat het werk verder zal groeien. Mogen we rekenen op uw support?

Frans Gunnink
Voorzitter Bijbelvast Stichting Steun Logos Instituut (voorheen Stichting EBO)

De combola is hieronder ook in pdf te lezen of hier als pdf te downloaden.

Download the PDF file .

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!