De bouwstenen van de schepping

by | mei 18, 2018 | Onderwijs, Scheikunde

Nog even terug naar die architect die een huis ontwerpt. Hij heeft een beperkt aantal materialen tot zijn beschikking, maar daarmee kan hij ontelbaar veel soorten huizen bouwen. Zo is het ook in de schepping. Een guppy, een paardebloem, een vos, een kakkerlak, ze zijn allemaal gemaakt van maar ongeveer twintig grondstoffen, die we elementen noemen. Koolstof, waterstof, zuurstof, enzovoort. Hiernaast kennen we nog ongeveer zeventig elementen, die we zo noemen, omdat ze niet in andere stoffen te ontleden zijn.

Het kleinste deeltje van zo’n grondstof noemen we een atoom. Dat bevat maar drie deeltjes: protonen, neutronen en elektronen. De hele schepping, de sterren, de dieren, de planten de bacteriën, de bergen, de zeeën met alle vissen, alles is te ontleden in 84 elementen. Niet 92, want enkele komen niet in de natuur voor en van de edelgassen (helium, neon, argon, krypton en xenon en radon) zijn geen natuurlijke verbindingen bekend.

Goud is niks

In het begin van de vorige eeuw dacht men nog dat atomen kleine bolletjes waren. Iemand kwam op het idee een dunne goudfolie te beschieten met andere, lichte, atomen. Tot zijn grote verbazing gingen de meeste van die kleine deeltjes dwars door het goud heen en, nog verrassender, een paar deeltjes werden afgebogen of teruggekaatst. Daaruit concludeerde hij terecht dat goudatomen voor het grootste deel uit niets bestonden. Later werd het zogenaamde atoommodel opgesteld: een atoom lijkt op een zonnestelsel met een centrale kern en daar omheen cirkelende elektronen. Toch is de werkelijkheid nog wat ingewikkelder. De afstand tussen kern en elektronen is in werkelijkheid veel groter dan uit deze tekening kan blijken. Een voorbeeld: Wie wel eens boven Amerika heeft gevlogen, zal vast wel eens merkwaardige cirkels hebben gezien beneden. Die cirkels zijn in werkelijkheid ongeveer een mijl in doorsnee en worden gevormd door zogenaamde cirkelirrigatie. Een lange arm met sproeiopeningen draait in een dag één keer rond en zo ontstaan die cirkels. Als we nu een atoom vergroten tot de afmeting van een irrigatiecirkel, dan is de kern zo groot als een appel en de elektronen in de buitenste schil hebben een doorsnee van 1/100e millimeter. ‘Alles is leegte’ staat al in Prediker 12:8 (NBV).

Atoomgeheimen

De atoomkern is positief en bestaat uit positief geladen protonen en neutronen zonder lading. De elektronen zijn negatief geladen, zodat het hele atoom elektrisch neutraal is. Waterstof, het eenvoudigste element, heeft maar één proton, koolstof heeft er zes, zuurstof acht, enzovoort, tot het 92ste element, uranium, en ook nog twintig kunstmatige, tot atoomnummer 112. Dat zijn de bouwstenen van de schepping en door de verschillende eigenschappen van de verschillende atomen en de talloze mogelijke verbindingen is de grote variatie te verklaren van alles wat we kunnen waarnemen. Een tekst als Handelingen 17:28 krijgt dan ineens een andere lading: ‘Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort”.’

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Opbouw. De volledige bronvermelding luidt: Valkenburg, K., 2007, Wonder boven wonder (4) De bouwstenen van de schepping, Opbouw 51 (4): (…) (Artikel).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!