De evolutie van mijn visie

by | feb 28, 2015 | 03. Theologie, Getuigenis

Het is al even geleden, 3 februari 2009 om precies te zijn. Het was de dag dat Andries Knevel een verklaring tekende waarin hij afstand nam van een jonge schepping.

Ik werkte toen nog bij de EO. Het voornoemde feit en de discussie die dit aanwakkerde zette me aan het denken.

Zelf ben ik eigenlijk altijd overtuigd geweest van de validiteit van het scheppingsverhaal. Wel zijn er tijdens mijn studietijd momenten geweest waarin ik het idee had dat de aarde misschien ouder zou kunnen zijn1, maar de geschiedenis van de mens, zoals in de bijbel beschreven, heb ik altijd voor waar gehouden.

andries knevel en cees dekkerNu was er ineens een vooraanstaande evangelische gelovige, die van het scheppingsmodel afstapte. Wat kon daarvan de reden zijn? Het vreemde vond ik aan de hele discussie, dat er geen of in ieder geval nauwelijks inhoudelijke redenen zijn gegeven voor het afstappen van creatie wetenschap. Cees Dekker zei in het interview dat met name de onprofessionele houding van creatie wetenschappers hem naar een theïstische evolotie2 visie had geleid.

Dat was voor mij niet een steekhoudend argument, hoewel ik het met hem eens ben dat er heel wat geklungeld wordt aan de zijde van aanhangers van het creatiemodel.3 Toch zat het mij niet lekker dat een wetenschapper zijn visie op de schepping had veranderd, weg van het creatiemodel. Zelf kon ik geen steekhoudend argument bedenken voor evolutie van microbe tot mens, en ook in deze hele discussie had ik er geen gehoord.

Zoektocht naar de waarheid

Sinds dat moment ben ik op zoek gegaan naar sterke argumenten tegen het creatiemodel. Ik moet zeggen dat dit wel als een geloofsstapje voelde: ik wilde weten wat de waarheid is, en geen halve waarheid aanhangen. Stel nu dat ik het al die jaren toch mis had gehad, en dat evolutie4 toch onomstotelijk bewezen was. Voor mij was er dan geen escape: als evolutie waar is, waarheidis de bijbel niet waar, dan is de bijbel slechts een menselijke beschouwing over wie God zou kunnen zijn, en in die zin even waardevol als mijn eigen beschouwing hierover. Theïstische evolutie, een god die evolutie zou hebben gebruikt om te scheppen, was voor mij geen optie.5
In die zin was mijn zoektocht dus best spannend: ik kon er mijn geloof door verliezen. Maar ik wilde niet in een halve waarheid geloven, en ik wist dat ik op dat moment nog onvoldoende kennis van zaken had, om met overtuiging te kunnen zeggen wat nu werkelijk waar was: evolutie, of schepping6. Ook vond ik de argumenten voor creatie die ik tot dan toe kende niet allemaal even sterk en soms wat populistisch gebracht7.

Geloofsversterkende wetenschap

Het vreemde was, dat hoe dieper ik in de materie dook, hoe meer ik overtuigd raakte van het feit dat een zes-daagse schepping veel beter past bij de feiten dan een miljoenen-jaren-oude aarde. En de ontdekkingsreis waarvan ik gedacht had dat het mogelijk mijn geloofsleven aan het schudden zou kunnen brengen, bleek mijn geloof juist te versterken. Terwijl ik voorheen geloofde dat schepping een verdedigbaar alternatief voor twijfelaarevolutie was vanwege mijn geloof in de waarheid van de bijbel, raakte ik er steeds meer van overtuigd dat geloof in evolutie grotere en onlogischer geloofsstappen vergt dan het geloof in schepping. Het afwegen van de feiten had mijn geloof dus versterkt.

Terwijl ik voorheen dacht dat wetenschap je geloof aan het schudden zou kunnen brengen – hiervoor was ik ook meer dan eens gewaarschuwd in evangelische kringen, kwam ik erachter dat het onderzoeken van de feiten het verhaal van de bijbel en mijn geloof hierin vooral bevestigde.

Ook kwam ik erachter dat veel wetenschappers het creatiemodel niet serieus nemen, niet vanwege feiten, maar vooral vanwege vooroordelen en gebrek aan kennis. Niet alleen gebrek aan kennis over het creatiemodel, maar vooral ook over evolutie zelf en de implicaties die geloof in evolutie met zich meebrengt. Steeds meer raak ik ervan overtuigd dat evolutionistische theïsten zich te weinig in de materie hebben verdiept en niet vanwege inhoudelijke argumenten tot hun overtuiging zijn gekomen.

Missie

Daarom heb ik mij persoonlijk ten doel gesteld mensen meer kennis bij te brengen. Kennis over de werkelijke geschiedenis van de aarde, over de betrouwbaarheid van de bijbel. Maar ook om mensen te laten zien dat “niet geloven” ook een geloof is, en dat er geen tegenstelling tussen geloof in de bijbel en wetenschap bestaat. En om te laten zien dat evolutie een levensovertuiging, een filosofie is, niet een feit of wetenschappelijke theorie.

Hierover schrijf ik, spreek ik met mensen om mij heen. Voor mij werkt het geloofsversterkend, omdat onderzoek je dichter bij de Waarheid brengt.

Verder lezen

Over dit onderwerp heb ik nog meer artikelen geschreven. Geïnteresseerd in mijn zoektocht? Lees dan hier verder:

Voetnoten

  1. Inmiddels denk ik hier anders over: ik zie geen reden om aan te nemen dat de aarde ouder is dan ongeveer 7000 jaar.
  2. Theïstisch evolutionisme, of evolutionair creationisme, is de gedachte dat sommige of alle klassieke religieuze leringen over God en de schepping verenigbaar zijn met een deel van, of de gehele wetenschappelijke theorie van de evolutie. bron: Wikipedia
  3. Bijvoorbeeld door het gebruik van niet valide argumenten. CMI heeft hier een pagina op hun website aan gewijd (engels): http://creation.com/arguments-we-think-creationists-should-not-use
  4. Steeds als ik het over evolutie heb, bedoel ik de filosofische overtuiging dat leven uit dode materie kan zijn ontstaan, dat de mens is ontstaan uit eencelligen – sterker uit rotsen.
  5. Waarom theïstische evolutie voor mij geen optie is? Zie deze artikelen van CMI (engels):

  6. Telkens als ik over schepping spreek, heb ik het over de schepping zoals verhaald in Genesis: God creëert in zes dagen vanuit niets alles: de aarde, het heelal, het leven op aarde, etc.
  7. Enkele jaren ervoor had ik de lezingen van Kent Hovind (dr. Dino) en Walter Veith over de schepping bekeken. Vooral de lezingen van Hovind zijn af en toe erg populistisch, en bij beide had ik het gevoel dat ze het debat af en toe vooral door overredingskracht en niet altijd op inhoud naar hun kant wisten te trekken. Het wetenschappelijke gehalte van de lezingen is (met name bij Hovind) niet heel groot. Dit heeft natuurlijk ook met het beoogde publiek te maken: het moet voor leken goed te volgen zijn.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!