De filosofie van het naturalisme

by | feb 19, 2019 | Biologie, Wetenschapsfilosofie

Onlangs zagen we dat de evolutionisten, door de beroemde zin van Theodosius Dobzhansky, “Niets in de biologie heeft betekenis tenzij in het licht van de evolutie”, te omhelzen en te promoten, zichzelf in een hoek geplaatst hebben waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Zoals we hebben gezien, is er veel te zeggen over deze evolutionistische strijdkreet, maar als eerste dat deze onjuist is. Ondubbelzinnig onwaar. Dit is geen mening of een aanval. Ik probeer geen debat uit te lokken, want er is geen debat. We kunnen net zo goed discussiëren of weduwnaars mannelijk zijn. De zin van Dobzhansky, met alle respect, is “niet eens verkeerd”, zoals fysici graag zeggen. Die is dwaas, en toch is die er – overal in de literatuur. De zin is goedkeurend geciteerd, zelfs in peer-reviewed technische tijdschriftartikelen. Het is de mantra dat evolutionisten zullen blijven herhalen, terwijl ze daarmee onthullen dat het hierbij niet om wetenschap gaat. Evolutionisten zullen nooit intrekken en herroepen, omdat er simpelweg teveel op het spel staat. Zoals we hebben besproken, is dit niet hetzelfde als toegeven dat een bepaalde voorspelling fout was. De zin van Dobzhansky was niet alleen een voorspelling, het was meta-voorspelling – het aforisme van een volledig wereldbeeld – en het terugtrekken zou de man achter het gordijn te onthullen. Plotseling zouden al die epistemologische beweringen in de lucht komen hangen, zoals dat het evolutionisme evenzeer een feit is als zwaartekracht, heliocentrisme en de ronde vorm van de aarde, open voor onderzoek en met een lange weg om te vallen. Maar de beroemde uitdrukking van Dobzhansky is niet de enige manier waarop evolutionisten zichzelf hebben vernietigd. Ze hebben andere niet-onderhandelbare en belangrijke claims die even corrosief zijn. Een daarvan is dat evolutie zowel bevestigd als vereist is.

De officiële verklaring van het standpunt van de ‘National Association of Biology Teachers’ (NABT)1 over de evolutieleer stelt dat evolutie (i) wordt bevestigd door het wetenschappelijk bewijs en (ii) een noodzakelijke positie is om de wetenschap naar behoren te laten functioneren. Hier is wat de NABT zegt over de bevestiging van evolutie:

Wetenschappers die het bewijs zorgvuldig hebben geëvalueerd, ondersteunen overweldigend de conclusie dat zowel het principe van de evolutie zelf als de mechanismen ervan het beste verklaren wat de variëteit van organismen nu en in het verleden heeft veroorzaakt. … De patronen van overeenkomst en diversiteit bij bestaande en fossiele organismen, gecombineerd met bewijs en uitleg door moleculaire biologie, ontwikkelingsbiologie, systematiek en geologie bieden uitgebreide voorbeelden van en krachtige ondersteuning voor evolutie.

En dit is wat de NABT zegt over de noodzaak van evolutie:

Evolutiebiologie rust op dezelfde wetenschappelijke methodologie die de overige wetenschap gebruikt, alleen een beroep doen op natuurlijke gebeurtenissen en processen om verschijnselen om fenomenen in de natuurlijke wereld te beschrijven en te verklaren. Wetenschapsleraren moeten oproepen afwijzen om rekening te houden met de diversiteit van het leven of de mechanismen van de evolutie beschrijven door niet-naturalistische of bovennatuurlijke ideeën aan te halen … Ideeën zoals deze vallen buiten het bereik van het wetenschap en mogen niet worden gepresenteerd als onderdeel van het wetenschappelijke curriculum. Deze noties houden zich niet aan de gedeelde wetenschappelijke normen voor het verzamelen en interpreteren van bewijsmateriaal.

Daar heb je het, de evolutietheorie is zowel bevestigd als vereist. En de National Association of Biology Teachers is hierin absoluut niet alleen. De tweevoudige epistemologische en filosofische claims, respectievelijk, worden breed gedragen door evolutionisten en gaan decennia terug.

Zie je het probleem? Deze filosofische positie waar evolutionisten zich in gestoken hebben, is circulair. Om dit te begrijpen, stel je een moment voor dat je getuige bent van een wonder, met “niet-naturalistische of bovennatuurlijke” oorzaken. Volgens evolutionisten is zo’n evenement “buiten het bereik van de wetenschap.”

Betekent dit dat de gebeurtenis noodzakelijkerwijs niet echt was? Nee, het feit dat iets buiten de definitie van wetenschap valt, sluit het bestaan niet uit. De gebeurtenis wordt niet automatisch noodzakelijkerwijs onmogelijk. Er kan iets niet vatbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek dat toch echt is. De standaard claim van evolutionisten dat evolutie noodzakelijk is voor een goede wetenschap, weerspiegelt een bepaalde wetenschapsfilosofie die naturalisme wordt genoemd. Ze presenteren het alsof het een feit is, maar dat is onjuist. Er zijn veel filosofieën van de wetenschap, en geen enkele zijn feiten. Het zijn regels van de weg voor degenen die verklaren dat ze die volgen. Dat is het.

De evolutionisten hebben zich dus gewijd aan een gefalsifieerde verklaring. Maar dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat als iemand vasthoudt aan het naturalisme, dan zijn het alleen naturalistische, evolutionistische verklaringen die ze zullen vinden. Zo wordt evolutie uiteraard bevestigd door de wetenschap. Het moet zo zijn. Voor evolutionisten is de vraag niet of evolutie wordt bevestigd door de wetenschap, de enige vraag is wat de bevestigingen zijn.

Dit verklaart waarom evolutionisten het bewijsmateriaal interpreteren zoals ze dat doen. Het verklaart hoe tegenstrijdig bewijs steeds weer kan worden ondersteund. Het verklaart ook waarom, zolang je bij het naturalisme blijft, iets en alles is toegestaan. Natuurlijke selectie, gradualisme, mutaties, gemeenschappelijke afstamming, drift, saltationisme en alles is beschikbaar. Ze kunnen allemaal worden ingebracht. Elke vorm van theorie, ongeacht hoe op gespannen voet staand met de empirische gegevens, kan worden overwogen.

Wat niet kan worden overwogen in de evolutionaire wetenschap is creationisme. Er mogen geen wonderen zijn. Dit betekent dat bewijsmateriaal zal worden geïnterpreteerd, gefilterd, geanalyseerd en verwerkt volgens de regels. Niet-passend bewijsmateriaal wordt opzijgezet en beschouwd als “redenen voor verder onderzoek.” Of het zal worden vermalen en herschreven totdat het goed kan werken. Anderzijds zal passend bewijs als normatief worden beschouwd en geschikt zijn om in de juiste wetenschappelijke theorieën te worden verwerkt.

Wanneer evolutionisten erop staan dat de wetenschap strikt naturalistisch moet zijn, tonen ze hun ware bedoeling. De keerzijde van hun bewering, dat evolutie wordt bevestigd, is echter geen theoretisch neutrale, objectieve vaststelling. Het wordt gedreven door de filosofie. Het is een cirkelredenatie – de conclusie werd al in de eerste plaats aangenomen. Als je van het standpunt uitgaat dat naturalisme vereist is, dan zullen je resultaten passen bij naturalisme.

Evolutionisme is geen wetenschappelijke ontdekking, het is een filosofisch mandaat.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Darwin’s God. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://nabt.org/Position-Statements-NABT-Position-Statement-on-Teaching-Evolution

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!