De Geest maakt levend

by | feb 8, 2017 | 01. Bijbeluitleg, 03. Theologie, Video

Deze bijbelstudie door Jan Vossen laat zien hoe een goed begrip van Gods scheppingswerk leidt tot waarachtig leven. De studie begint met een deel uit de ‘Achilleshiel van de Evolutie’ te koop in onze webshop.

De perfect geschapen eerste mens, kwam pas tot leven toen God het lichaam zijn Geest inblies. Het is de Geest die levend maakt. Dat leven was, en is, bedoeld voor eeuwig. Echter, door de twijfel aan Gods goede bedoelingen, kwam er ruimte voor een geest van angst. Die verstoorde de geschapen harmonie tot in de kleinste celkern, leidend tot foute mutaties. Mutaties waarvan een deel overerfbaar is en het menselijk geslacht doet degenereren.

Maar staan we hier machteloos tegenover? Daarover deelt Jan Vossen1 verrassende inzichten hieronder:

 

Meer artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

Voetnoten

  1. De website van Jan Vossen is hier te vinden: http://www.uit-genade-door-geloof.nl/

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!