Deze bijbelstudie door Jan Vossen laat zien hoe een goed begrip van Gods scheppingswerk leidt tot waarachtig leven. De studie begint met een deel uit de ‘Achilleshiel van de Evolutie’ te koop in onze webshop.
 
De perfect geschapen eerste mens, kwam pas tot leven toen God het lichaam zijn Geest inblies. Het is de Geest die levend maakt. Dat leven was, en is, bedoeld voor eeuwig. Echter, door de twijfel aan Gods goede bedoelingen, kwam er ruimte voor een geest van angst. Die verstoorde de geschapen harmonie tot in de kleinste celkern, leidend tot foute mutaties. Mutaties waarvan een deel overerfbaar is en het menselijk geslacht doet degenereren.

Maar staan we hier machteloos tegenover? Daarover deelt Jan Vossen1 verrassende inzichten hieronder:

Voetnoten

  1. De website van Jan Vossen is hier te vinden: http://www.uit-genade-door-geloof.nl/

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Stef Heerema

Written by

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Stef Heerema heeft nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en ontdekte hoe de Bijbelse zondvloed hierdoor wordt bevestigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 tekens over