De geslachtsregisters als getuige van Gods Woord

by | jun 6, 2020 | 01. Bijbeluitleg, Apologetiek, Bijbelvast

De geslachtsregisters in Genesis, Kronieken, Mattheüs en Lukas zijn de enige die een doorlopend historisch verslag geven van de eerste helft van de menselijke beschaving. Deze geslachtsregisters getuigen van de betrouwbaarheid en historiciteit van de Bijbel.

We moeten niet alleen naar de geslachtsregisters kijken zoals wij ze graag willen zien, maar zoals de Bijbel ze bedoeld heeft. Kleine details en accentverschuivingen maken ze tot een goudmijn wat betreft de betrouwbaarheid van de Bijbel! Ik noem hier slechts twee voorbeelden maar deze zijn gemakkelijk tot een veelvoud daarvan uit te breiden. 

In Gen. 4:17-22 lezen we het geslachtsregister van Caïn. Merk op dat het ons geen chronologische informatie geeft! Maar in Genesis 5 komen we de exacte leeftijd te weten van iedere voorouder van Jezus – precies na de geboorte van een zoon, de zoon die daarna in het heilige voorgeslacht van de Messias zou zitten. Hetzelfde gebeurt met het geslacht van Sem in Genesis 11. Van Ham en Japhet geen leeftijden in de geslachtslijnen. Ook geen chronologische informatie rond de afstammelingen van Ismaël of Ezau. Zelfs de stamboom van Mozes in Exodus 6:16-27 laat ons in het duister tasten. De chronologie in de Bijbel is alleen volledig vastgelegd in de geslachten die leiden naar Jezus.

In Mattheüs 1:3 komen we de naam Tamar tegen. Zij vermomde zich als prostituee om zwanger gemaakt te worden door haar schoonvader Juda. In vers 5 staan verder twee heidense namen, Rahab de hoer en Ruth. Vers 6 verwijst naar Bathseba als “van Uria”, bijna alsof het haar overspel juist wil accentueren in plaats van verdoezelen. Wat voor geslacht is dit waar Jezus van af stamt! Heidenen, een prostituee en een overspelige in Zijn voorgeschiedenis. Terwijl juist godvruchtige vrouwen als Sara, Rebecca en Lea niet worden genoemd. Dit geslachtsregister vertelt ons dat Gods wegen niet onze wegen zijn en dat God Zich heeft gespecialiseerd om het goede voort te brengen uit het kwade. De Bijbel is consequent en betrouwbaar in de lijn dat God mensen die voelen dat ze tekort schieten, hopeloos en zondig, wil bemoedigen!

Naast deze voorbeelden zijn er nog veel meer die in lijn liggen met de manier waarop de Bijbel de geslachtsregisters bedoeld heeft en die daarmee de betrouwbaarheid van de Bijbel verhogen.

Maar ook over de meer “technische” vragen rond de zogenaamde “problemen” in de geslachtsregisters, is uitgebreid onderzoek gedaan. Zoals dat van Andrew E. Steinmann over de problemen rond Kenan en dat van E.H. Merrill over gesloten of open chronologie. We zullen in de toekomst hierover meer op onze website publiceren! De geslachtsregisters zijn beslist niet saai maar juist een prachtig eerbetoon aan de grootheid en wijsheid van God en een goudmijn voor hen die wat dieper willen graven.

Dit is een verdiepend achtergrondartikel bij de rubriek Puntsgewijs uit Bijbelvast nummer 1. Kijk hier voor meer informatie: logos.nl/bijbelvast

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!