De leeftijd van de aarde berekenen

by | sep 7, 2023 | Bijbel, Evolutie, Logos Basics, Ouderdom van de aarde, Theologie, Wiskunde

De leeftijd van de aarde berekenen

Heeft de aarde maar een leeftijd van 6000 jaar? Als je de Bijbel erop naslaat, is de rekensom niet zo moeilijk! 

We hebben de verhalen allemaal wel gehoord. Leerkrachten die hun leerlingen op school verplichten om met vreemde, moeizame methodes eenvoudige wiskundeopgaven te maken. Velen van ons konden 121 + 13 in 1,72 seconden uitrekenen. De algemene wiskundige methode vereiste 7 stappen en duurde 3 minuten en 18 seconden.

Misschien denk je dat je soortgelijke wiskundige gymnastiek moet uitvoeren om de leeftijd van de aarde te bepalen, en dus laat je het maar aan de wetenschappers over. Of misschien negeer je het onderwerp omdat je simpelweg geen verband ziet met je dagelijkse worstelingen in het volgen van Jezus. Welnu, dit is geen kwestie van verlossing, maar het ís een kwestie van autoriteit. Ik bedoel het volgende.

De evolutionaire leeftijdsbepaling

Voor degenen die geloven in de evolutietheorie is het bepalen van de leeftijd van de aarde een ingewikkeld proces. Allereerst moet je een meteoriet vinden, vervolgens moet je die vergruizen en naar een laboratorium opsturen voor onderzoek. (Waarom een meteoriet? Daar kom ik later op.) Technici meten de verhouding van isotopen en voeren dat in in een ingewikkelde berekening die rekening houdt met de snelheid van radiometrisch verval. Er komt een getal uit dat ergens rond de 4.500.000.000 jaar ligt (dat is tenminste het verwachte resultaat). Zoals je ziet, een heleboel nullen!

De Bijbelse rekensom

Maar als je op de Bijbel vertrouwt als de belangrijkste bron van waarheid, komt er een veel eenvoudiger antwoord tevoorschijn. En je hoeft niet eens een meteoriet te vinden. Je hebt alleen een Bijbel en een rekenmachine nodig. Sla je Bijbel maar open bij Genesis 5.

Hoewel mensen soms grappen maken over het lezen van geslachtsregisters, zoals dat het een goede vervanging is voor schaapjes tellen, zijn ze een belangrijk onderdeel van Gods Woord. Deze lijsten laten de historische aard van de eerste hoofdstukken van Genesis zien. Echte mannen hadden echte zonen én we weten hoe oud elke man was bij de geboorte van zijn zoon.

stamboom op boek

Adam tot Abraham

Velen verwijzen naar deze lijst en die in Genesis 11 als chronogenealogieën omdat elke naam in Genesis 5 en 11 een tijdsaanduiding bevat. Seth werd geboren toen Adam 130 was, en Seth kreeg Enos toen hij 105 was. Dus tussen Adam en Enos verstreken 235 jaren. Met behulp van je rekenmachine (ik zal je niet tot een of andere ingewikkelde methode dwingen) kun je de lijst aflopen en de leeftijden van Adam tot en met Noach optellen. Je zou moeten uitkomen op 1.556 jaar tot de geboorte van Noachs zonen (controleer me gerust) Maar ze waren geen drieling – Sem was het middelste kind (Genesis 9:24, 10:21), geboren toen Noach 502 was. Dat betekent dat de geboortedatum van Sem 1.558 jaar na de schepping van Adam is.

Theorieën zoals die van de menselijke evolutie zijn gebonden aan de ouderdom van de aarde.

Je kunt verder bij de nakomelingen van Sem in Genesis 11:10 en de data bij elkaar optellen. Na zo’n 320 jaar kom je uit bij Terah. Dankzij zorgvuldig onderzoek van Genesis 11:32 en 12:4 weten we dat Terah 130 jaar was toen Abraham werd geboren. Als we dit allemaal bij elkaar optellen, komen we uit op een periode van ongeveer 2.008 jaar tussen Adam en Abraham.

Verschillen

Nou zijn er wel enkele verschillen tussen oude manuscripten die je zou moeten bestuderen als je deze kwestie in detail wilt begrijpen. Maar je zult zien dat de data hooguit een paar duizend jaar verschillen. Zelfs als er, zoals sommige Christenen beweren, namen ontbreken in deze geslachtsregisters en Arphaxad bijvoorbeeld de kleinzoon van Sem is, verandert de tijdsduur niet (omdat de Bijbel duidelijk is over hoe oud Sem was toen Arphaxad werd geboren).

Vanuit het heden naar Abraham

We hebben nu berekend dat er ongeveer 2000 jaren tussen Adam en Abraham zijn verstreken. Maar hoe berekenen we nu de hele leeftijd van de aarde? We kunnen terugdenken vanaf vandaag. Hoeveel jaren zijn er voorbij gegaan sinds het leven van Jezus? Aangezien onze moderne kalender data in Anno Domini (het jaar van onze Heer) weergeeft, is het antwoord eenvoudig: ongeveer 2000 jaar.

Nu hoeven we alleen nog maar de tijd tussen Jezus en Abraham te bepalen. Dit is iets ingewikkelder, maar met een beetje puzzelen en informatie uit verschillende Bijbelboeken, is het mogelijk om het antwoord uit de Bijbel te berekenen. Bijbelgeleerden zijn het oneens over een paar details, maar het totale meningsverschil beslaat slechts ongeveer 200 jaar. De meeste historici, zelfs degenen die niet in de Bijbel geloven, zijn het erover eens dat Abraham rond 2000 voor Christus werd geboren – en deze datering komt overeen met het Bijbelse verslag.

Resultaat

Nu heb je de drie stukken om bij elkaar op te tellen, maar ik denk dat je dit deel wel uit je hoofd kunt doen. Vanaf de schepping tot Abraham verstreek er ongeveer 2000 jaar. Van Abraham tot Jezus is ongeveer 2.000 jaar voorbijgegaan, en jij leeft zo’n 2.000 jaar na het leven van Jezus. 2 + 2 + 2 = 6. Dat betekent dat de leeftijd van de aarde en het hele geschapen universum ongeveer 6.000 jaar oud is.

Tabel tijd tussen Adam en nu

Het optellen van de tijd tussen een paar belangrijke figuren uit de Bijbel is een eenvoudige manier om de leeftijd van de aarde te schatten.

Conflict met de evolutietheorie

Nu klinkt dat misschien radicaal als je altijd hebt gehoord dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is. Maar op grond van welke autoriteit zou je die bewering accepteren? Christenen behoren Gods Woord te raadplegen om goed van kwaad te onderscheiden, dus waarom zouden ze dat niet doen als het gaat om de leeftijd van de aarde? Iets anders doen lijkt inconsequent. Als je gelooft in de menselijke interpretatie van de natuurlijke wereld en de leeftijd van de aarde, dan stel je de mens boven God.

Wetenschappers die geloven dat het heelal miljarden jaren oud is, gaan ervan uit dat de aarde en meteoren op hetzelfde moment zijn gevormd uit een ronddraaiende wolk van brokstukken. Daar komt bij dat de radiometrische dateringsmethoden die ze gebruiken om de leeftijd van meteorieten te bepalen op nog meer aannames berusten. Deze keten van aannames is onbetrouwbaar en volledig in strijd met de Bijbel. We hebben het over duizenden tegenover miljarden – dat is meer dan een afrondingsfout.

Zonder deze vermeende miljarden jaren kan evolutie niet plaatsvinden. Theorieën zoals die van de menselijke evolutie zijn gebonden aan de ouderdom van de aarde. Je hebt die enorme leeftijden niet nodig als je erop vertrouwt dat God planten, dieren en mensen op een bovennatuurlijke manier heeft geschapen – zoals Hij in Genesis 1 zegt.

Autoriteit van de Bijbel

Hoewel deze vraag misschien geen rol speelt in je dagelijkse leven, heeft hij wel belangrijke implicaties. Iedereen die alleen op Christus vertrouwt voor zijn redding is veilig, zelfs als hij of zij in een oude aarde gelooft. Maar als je Gods Woord over de leeftijd van de aarde niet kunt vertrouwen, waarom zou je de Bijbel dan wel vertrouwen over de opstanding van Jezus uit de dood? Dezelfde sceptische wetenschappers die zeggen dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is, zeggen ook dat doden niet dagen later uit hun graf kunnen opstaan. Dus, wie vertrouw jij?

Bronvermelding

Dit artikel is met toestemming overgenomen van https://answersingenesis.org/age-of-the-earth/it-all-adds/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!