De maan: de perfecte partner voor de aarde

by | jul 13, 2021 | Astronomie & Kosmologie, Bijbelvast

De maan: de perfecte partner voor de aarde

Door Dr. Danny R. Faulkner (Answers in Genesis)

Wist je dat de maan veel meer is dan die heldere schijf ‘s nachts aan de donkere hemel? De maan reguleert niet alleen eb en vloed, maar het is ook een onmisbare schakel voor het leven op aarde. 

In discussies over de voorwaarden voor buitenaards leven heb je waarschijnlijk nog nooit de maan horen noemen. Onze maan is niet alleen een mooie lichtgevende schijf aan de nachtelijke hemel; zij helpt het leven op aarde mogelijk te maken. En voor zover wij weten is er geen enkele andere planeet in het heelal die zo’n perfecte partner heeft. 

Onze maan is niet alleen een mooie lichtgevende schijf aan de nachtelijke hemel; zij helpt het leven op aarde mogelijk te maken. En voor zover wij weten is er geen enkele andere planeet in het heelal die zo’n perfecte partner heeft.

Unieke maan

Hoe meer we te weten komen over ons zonnestelsel, hoe meer we de unieke eigenschappen van onze maan gaan inzien. De maan is de enige natuurlijke bijplaneet 1 van de aarde. Mercurius en Venus hebben geen bijplaneten en Mars heeft slechts twee zeer kleine manen. De reusachtige gasplaneten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus hebben wel meer dan 150 bijplaneten, en waarschijnlijk zullen er nog meer gevonden worden. Echter, de meeste van deze bijplaneten zijn in verhouding tot onze maan heel klein.

Waarom heeft God zo’n unieke maan gemaakt? Sinds die eerste nacht dat Adam naar de sterrenhemel staarde, moet hij zich hebben verwonderd over dat ‘kleine licht’ dat de anders zo donkere nachten verlichtte. Recentelijk ontdekten astronomen nog andere nuttige eigenschappen van de maan die bijdragen aan het reguleren van de levensomstandigheden op de aarde. Voor zover we weten heeft geen enkele andere planeet in het heelal zo’n perfect afgestemde bijplaneet.

In verhouding tot de massa2 van de aarde is de maan heel groot. Terwijl sommige van de bijplaneten van Jupiter en Saturnus meer massa hebben dan onze maan, zijn ze niet erg groot in verhouding tot de planeten waar ze omheen draaien. Daarnaast draait de maan in hetzelfde baanvlak als waarin de aarde om de zon draait. Dit in tegenstelling tot de meeste bijplaneten in het zonnestel, want die draaien in een baan boven de evenaar van hun planeet (zie afbeelding). 

Op zijn minst suggereert deze ongewone baan dat de oorsprong van de maan uniek is, zoals we vanuit het scheppingsverslag van Genesis 1:14–18 mogen verwachten. Daar lezen we namelijk dat de maan speciaal is ontworpen ‘om licht te geven op de aarde tot heerschappij over de nacht’.

1. Het reguleren van de kanteling van de aarde

De relatief grote omvang van de maan en zijn ongebruikelijk baan zijn om diverse redenen van belang. De zwaartekracht van onze zon is de dominante kracht in ons zonnestelsel. Daarnaast oefenen alle andere objecten in het zonnestelsel aantrekkingskracht uit op elkaar. We noemen dat kleine zwaartekrachtsverstoringen. Als deze verstoringen aan zichzelf overgelaten zouden worden, zou dat leiden tot een drastische verandering van de kanteling van de as van de aarde door de jaren heen; variërend van 0° tot 90°. Daarbij zouden zowel de tropische als de Arctische regio’s geleidelijk uitzetten en krimpen. 

Die situatie zou heel slecht geweest zijn voor het leven op aarde, maar gelukkig is dat niet gebeurd. Dankzij Gods wijze ontwerp stabiliseert de relatief grote massa van de maan in combinatie met zijn ‘ongewone’ baan de kanteling van de aarde. Als gevolg hiervan schommelt de kanteling van de aarde niet meer dan ongeveer twee graden.

2. Het reguleren van de getijden

De grootte en de baan van de maan zijn ook precies zo afgestemd dat ze eb en vloed op aarde veroorzaken. De dagelijkse schommeling van de getijden helpt bij het reinigen van de oceaankusten en ze spelen een vitale rol in het leven van vele zeedieren.

Hoe dankbaar we ook zijn dat de maan het fysieke leven ondersteunt, toch omvat het leven meer. De maan zorgt voor schoonheid en verwondering. Net zoals ieder ander element van Gods schepping wijst het ontwerp van de maan op de eeuwige kracht en Goddelijkheid van de Schepper van alle dingen: Jezus Christus, voor iedereen te zien, ‘zodat zij niet te verontschuldigen zijn‘ (Romeinen 1:20).

Zonsverduisteringen
De vele andere voordelen van de maan lijken misschien niet levensreddend, maar ze zijn ook  belangrijk voor het menselijk leven. Het is geen toeval dat de zon niet alleen 400 keer groter is dan de maan; ze staat ook 400 keer verder weg. Deze unieke situatie heeft als resultaat dat wij de zon en de maan vrijwel even groot aan de hemel zien. Het betekent ook dat tijdens een totale zonsverduistering de zon vrijwel geheel wordt afgedekt door de maan. Totale zonsverduisteringen zijn dus niet alleen zeldzaam maar ook spectaculair. Volkeren hebben sinds mensenheugenis deze speciale gebeurtenissen gebruikt om het verstrijken van de tijd vast te leggen.

Dr. Danny Faulkner heeft 26 ½ jaar als hoogleraar natuurkunde en astronomie aan de Universiteit van South Carolina Lancaster gewerkt. Daarna (in 2013) trad hij toe als als medewerker van ‘Answers in Genesis’.

Answers in Genesis is een apologetische organisatie die focust op het beantwoorden van vragen over de Bijbel, in het bijzonder Genesis. Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn schepping, evolutie, wetenschap en de leeftijd van de aarde. 

Dit artikel is een vertaling van het eerste deel van het artikel ‘A Perfect Partner’, te vinden op answersingenesis.org/astronomy/moon/a-perfect-partner.

Bijbelvast
Dit artikel is tevens gepubliceerd in het 3e nummer van ons magazine Bijbelvast. Wil je hier meer over weten of je aanmelden voor een gratis abonnement? Bezoek www.logos.nl/bijbelvast.

Foto’s: NASA

 

Voetnoten

  1. Een bijplaneet is een planeet die in een baan om een (grotere) planeet draait.
  2. Massa is de maat voor de hoeveelheid materie dat een object bevat.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!