De meester is zoek!

by | aug 26, 2019 | Recensie

“Met een schreeuw van schrik valt Yana bijna vier meter naar beneden. Rondom haar wordt het steeds donkerder. Opeens valt ze met een dreun op iets zachts. ‘De stier!’, gaat het door haar heen.”


De meester is zoek.

C. van den End schrijft een spannend kinderboek voor kinderen die acht jaar of ouder zijn en AVI M6 (of hoger) hebben. De meester vertrekt met zijn vrouw in de zwarte Seat naar de Grebbeberg. Hij heeft een dagje vrij en wil deze benutten in de natuur. De dag wordt allesbehalve rustig. Hij belandt midden in een criminele zoektocht naar de juwelenschat van Linke Gerrit. Met zijn klas, die, met de invaljuf, ook nog eens besluit die dag de Grebbeberg te bezoeken, wordt het verhaal compleet.

Het boek is christelijk opgezet. De meester vertelt bijvoorbeeld de geschiedenis uit de Bijbel over Achan die straf heeft verdiend en er wordt gebeden. Dit zal voor onze kinderen herkenning oproepen. Daarnaast merk je dat de auteur vanuit creationistisch perspectief schrijft. Hij geeft aan dat de Grebbbeberg wel 4000 jaar oud is. Geleerden zouden dingen gevonden hebben uit die tijd zoals messen van vuursteen en resten van stenen bekers. Het plaatje dat hier geschetst wordt, past goed binnen het creationistische wereldbeeld. De Grebbeberg is door de ijstijd gevormd, deze ijstijd is volgens de meeste creationisten afgelopen in de tijd van de aartsvaders Abraham, Izak en Jakob. Dit in tegenstelling tot naturalisten die beweren dat de Grebbeberg 150.000 jaar oud is, gevormd in het zogenoemde Saalien. Ook noemt de auteur de zogenoemde Heimenberg, een voormalige ringwalburg op de Grebbeberg.

Het boekje is aan te raden voor onze schoolgaande kinderen. Wel denk ik dat dit boekje meer geschikt is voor het Reformatorische deel van onze achterban.

Dit boekje wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘De basisschool op weg naar 2020’ onder leiding van Jan van Meerten.

M
"

Artikelen

Artikelen