De natuur over-engineered: een raadsel binnen evolutie

by | feb 11, 2022 | Biologie, Evolutie

De natuur over-engineered: een evolutionistisch raadsel

Onlangs kwam ik deze passage tegen in een boek over de evolutie van krokodilachtigen (krokodillen, alligators, kaaimannen):

“…in longen van krokodilachtigen werd door Perry (1990) een raadsel vastgesteld. Hij nam waar dat de longen complex zijn en zeer goed ontworpen lijken, en dat ze doen denken aan vogellongen. Hij vroeg zich af waarom ze zo ‘over-ontworpen’ (over-engineered) lijken. Het idee dat krokodilachtigen over-engineered zijn werd opgepakt door Colleen Farmer en David Carrier in relatie met andere eigenschappen.

Nog voor de ontdekking van unidirectionele luchtstroom1, merkten zij op dat het duidelijk functionele ademhalingssysteem in alligators, met een bijzonder complex van spieren en-skeletonderdelen om te kunnen ademhalen, niet leek te passen bij een zit-en-wacht roofdier met een behoorlijk laag metabolisme en ‘zonder constante krachtige voortbeweging op land’ (Farmer en Carrier 2000).”2

Over-engineering in de natuur is inderdaad een raadsel voor evolutie, en een serieuze uitdaging voor evolutionisten. Ze zien het probleem als volgt: hoe en waarom zou natuurlijke selectie een eigenschap selecteren waarvoor geen overlevingsvoordeel is, gegeven de leefomstandigheden en gedrag van het organisme in kwestie (in dit geval de krokodilachtigen)?

Hier is een fundamenteel principe aan de orde. Als iets over-engineered (‘overontworpen’) is, betekent dat dan niet dat het in de eerste plaats ontworpen moet zijn? En als het ontworpen was, impliceert dat dan niet een ontwerper die het organisme heeft ontworpen en gebouwd?

Geen wonder dat zelfs evolutionisten niet anders kunnen dan om op te merken dat longen van krokodilachtigen “complex zijn en zeer goed ontworpen lijken” en zich erover te verwonderen dat alligators “een bijzonder complex van spieren en skeletonderdelen” hebben. Complexiteit, ontwerp en over-engineering impliceren allemaal een Meesterontwerper – en de Schepper God van de Bijbel komt zeker die eer toe. 

Gelukkig is het menselijk lichaam ook over-engineered

longenOnlangs had ik reden om wat over de verbazingwekkende veerkracht van onze longen na te denken, vooral die van mijzelf! Pas na een spoedopname in het ziekenhuis om succesvol ‘vocht op de long’ af te voeren, en het toedienen van antistollingsmiddelen om bloedproppen in de andere long te verwijderen, durfden de artsen mij de ‘voorafgaande’-foto’s van de longscans te laten zien. Ongelooflijk, de scans lieten zien hoe één van mijn longen was samengedrukt tot een volume minder dan de helft van de normaal beschikbare ruimte.

Samen met de proppen in de andere long was het geen wonder dat ik moeite had met ademhalen – ik verwonderde me er eigenlijk over dat ik überhaupt had kunnen ademhalen. Maar zoals één arts me vertelde: “Het menselijk lichaam heeft een verbazingwekkende ingebouwde capaciteit om te compenseren bij letsel en beperking.” Of zoals ik het zou verwoorden: ik ben zeer dankbaar dat ik over-engineered ben!

Over de compensatiecapaciteit van een ander belangrijk orgaan in ons lichaam, schreef Dr Peter Line (PhD in neurowetenschappen, specialisme elektrofysiologie) in een hoofdartikel voor Creation magazine over “Het ongelooflijke menselijke brein”:3

“Zowel computers als hersenen zullen uitvallen als ze fysiek beschadigd raken. Het brein echter, afhankelijk van de aard van de schade, heeft vaak genoeg ingebouwde overcapaciteit en neuroplasticiteit (het vermogen om verbindingen te reorganiseren), zodat andere delen van het brein de rol van de beschadigde gebieden kunnen overnemen.

Neem als extreem voorbeeld het verwijderen van een cerebrale hemisfeer (zo’n beetje de helft van het brein), zoals dat gebeurt bij de behandeling van enkele extreme vormen van epilepsie (een operatie opgezet door de creationistische neurochirurg Dr Ben Carson). Wanneer dit op relatief jonge leeftijd gebeurt, zijn de langetermijneffecten voor cognitieve functies minimaal, dankzij de verbazingwekkende neuroplasticiteit van het brein. Aan de andere kant, als een computer fysiek beschadigd is, kan het zichzelf niet repareren.

Aangezien er geen ‘hominiden’ (aapmensen) met een half brein zijn geweest, hoe zou ‘evolutie’ hebben kunnen zorgen voor het vermogen van het brein om zichzelf opnieuw te configureren wanneer de helft is verwijderd?”4

Kunnen evolutionisten het raadsel van over-engineering oplossen?

Het boek over evolutie van krokodilachtigen vervolgde met het aandragen van een oplossing voor het raadsel van over-engineering van de long:

“[Farmer en Carrier] vroegen zich af of er vroeg in het geslacht van de krokodilachtigen een sterke selectie is geweest voor een hoog aerobisch metabolisme (!) en speculeerden dat deze ver geëvolueerde systemen ‘een nalatenschap van eerdere voorouders’ waren.

De ontdekking dat de longen van alligators een unidirectionele luchtstroom hebben en zo lijken op die van vogels, is een verbijsterende toevoeging aan het idee dat de bestaande krokodilachtigen over-engineered lijken voor hun hedendaagse leefstijl, en dat het geërfd kan zijn van een meer tachymetabolisch5 voorgeslacht.”

In andere woorden, hoewel krokodilachtigen vandaag de dag traag bewegend zijn, beweren deze evolutionisten dat ze eigenlijk afstammen van hardlopende voorouders. Ze zeggen dat de ‘ver geëvolueerde’ longen nodig waren voor die voorouders, en dat er daarom geen sprake is van over-engineering. 

Dat is nogal een fantasierijke suggestie in het geval van de longen van krokodilachtigen, maar ‘beantwoordt’ het echt het raadsel van over-engineering? Naar mijn mening niet – het verschuift simpelweg het probleem van de oorsprong van complexiteit en ontwerp naar een andere (vroegere) tijd.

(En dat alleen wanneer we, omwille van mentale inspanning, het evolutionistische idee toestaan dat krokodilachtigen zouden kunnen afstammen van iets anders dan krokodilachtigen – waarvoor geen fossiel bewijs is – en dat deze zelfde voorouders ook vogels kunnen hebben voortgebracht.)

Bovendien is de evolutionistische strategie van het wegduiken voor een bepaald over-engineering probleem niet toepasbaar op over-engineering in de natuur in het algemeen. Hier zijn drie sterke voorbeelden die dat laten zien. 

 • De geurreceptoren van de fruitvlieg, Drosophila melanogaster, blijken de mogelijkheid te bezitten om onbekende chemicaliën in drugs en explosieven te detecteren. De evolutionistische onderzoekers die dit bekendmaakten schreven: “Drosophila-receptoren blijken verrassend capabel in het onderscheiden van chemicaliën, terwijl de mogelijkheid om deze te verwerken niet is ontwikkeld.”6
 • Beerdiertjes kunnen overleven bij blootstelling aan experimentele behandelingen (straling, lage temperatuur, hydrostatische druk) die veel heviger zijn dan aanwezig zijn in welke aardse omgeving dan ook. Met een klassiek understatement merkte een evolutionist op: “Met een dergelijk arsenaal aan aanpassingen om te overleven, blijken beerdiertjes over-engineered.”7 
 • De bacterie Deinococcus radiodurans kan 12 miljoen rad gammastraling overleven, terwijl natuurlijke straling nergens op aarde meer is dan een kleine fractie daarvan. “Het is zeker een mysterie hoe deze eigenschap is ontwikkeld en waarom het aanwezig blijft,” zei een evolutionistisch bioloog, terwijl hij wanhopige suggesties van collega-evolutionisten, dat het elders in het zonnestelsel is ontstaan, afwees.8

Kijkend naar deze en andere organismen die over-engineered zijn voor omstandigheden waarmee ze nooit zijn geconfronteerd, of die niet op natuurlijke wijze op aarde voorkomen, kan er maar één antwoord zijn op dit evolutionaire raadsel.

Het is een raadsel dat we zelf hebben gecreëerd – dat wil zeggen, het is geboren uit het koppig volhouden dat evolutie waar moet zijn. Maar wanneer we simpelweg het bewijs volgen – naar de Schepper God zoals beschreven in de Bijbel – dan verdwijnt super-engineering samen met andere evolutionistische raadsels. 

Bron: https://creation.com/overengineering-conundrum

 

Voetnoten

 1. Lucht stroomt bij o.a. vogels in één richting door de longen.Er wordt dus niet in- en uitgeademd zoals bij zoogdieren. – red.
 2. Grigg, G., and Kirshner, D., Biology and evolution of crocodylians, CSIRO Publishing, Australia, 2015.
 3. https://creation.com/the-incredible-human-brain
 4. Line, P., The incredible human brain: As powerful evidence for a Designer’s existence, look no further than inside your head, Creation 40(3):14–17, July 2018.
 5. Stofwisselingsniveau dat minstens vijfmaal hoger is dan bij een koudbloedig dier. – red.
 6. Nowotny, T., de Bruyne, M., Berna, A., Warr, C., and Trowell, S., Drosophila olfactory receptors as classifiers for volatiles from disparate real world applications, Bioinspiration and Biomimetics 9:046007, 2014; doi:10.1088/1748-3182/9/4/046007.
 7. Zie: Catchpoole, D., Life at the extremes: Evolution struggles to explain the existence of extremophiles (e.g. the tardigrades), Creation 24(1):40–44, 2001; creation.com/extreme. En Copley, J., Indestructible, New Scientist 164(2209):45–46, 1999.
 8. Clark, S., Tough Earth bug may be from Mars, newscientist.com, 25 September 2002.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!