De schedel van de Niah grot

by | aug 27, 2018 | Antropologie, Onderwijs, Paleontologie

In 1958 werden de delen van een menselijk schedel ontdekt in de Niah-grot op het eiland Borneo, in Sarawak, Maleisië. Het werd beschreven als ‘Deep Skull’ en er werd een ouderdom van ongeveer 39.000 jaar aan toegeschreven, en zo werd het “de oudste moderne mens op een eiland in Zuidoost-Azië“.1

Het was onderzocht door de prominente Britse antropoloog Don Brothwell, wiens conclusies de basis vormden voor wat sindsdien het dominante paleontologische visie werd, namelijk dat die schedel:
• van een tienerjongen was geweest;
• een sterkste gelijkenis vertoonde met de inheemse bevolking van Tasmanië (Australië);
• “binnen een evolutionaire lijn van de ‘Negritoïden’ [vert.: kleine donker gekleurde mensen van ZO Azië].lag”2

Maar, onlangs hebben collega professor Darren Curnoe van de universiteit van New South Wales en een team onderzoekers de schedel opnieuw onderzocht. “Brothwell’s ideeën waren zeer invloedrijk en bleven grotendeels nooit opnieuw getest, dus we wilden na bijna zes decennia zien of ze wel kloppen,” zei hij.3

Het blijkt dat de analyse van de onderzoekers veel lang gekoesterde meningen over deze schedel omver werpt. De schedelresten hebben bijvoorbeeld “weinig overeenkomsten” met de inheemse bevolking van Tasmanië. Zoals Darren Curnoe uitlegde: “We hebben ontdekt dat deze zeer oude overblijfselen het meest lijken op sommige van de huidige inheemse bewoners van Borneo, met hun subtiel gebouwde kenmerken en kleine lichaamsgrootte, in plaats van op de inheemse bevolking van Australië. Bovendien lijkt erop dat het helemaal geen tienerjongen was. Zoals de onderzoekers schreven in hun artikel in het tijdschrift Frontiers in Ecology and Evolution: “We concluderen dat dit individu hoogstwaarschijnlijk van gevorderde leeftijd was en vrouwelijk, in plaats van een adolescente man zoals oorspronkelijk werd voorgesteld.”4

Wat betreft de ‘evolutionaire afkomst’ aspecten, zegt Curnoe dat hun studie, samen met de resultaten van recente genetische studies, ‘een serieuze uitdaging’ vormt voor de gangbare ideeën en voegt eraan toe: “We moeten onze ideeën over de prehistorie van deze regio opnieuw overdenken“. Medeonderzoeker Ipoi Datan, directeur van het Sarawak Museum, zegt het zo: “Onze ontdekking dat de overblijfselen misschien wel van de voorouders zijn van inheemse Borneo bevolking is een ommekeer voor het denken over de prehistorie van Zuidoost-Azië.”5 Datan is ook enthousiast: “Het is buitengewoon interessant te bedenken dat er na bijna 60 jaar nog zoveel te leren valt van de Deep Skull – zoveel mysteries die nog opgelost moeten worden.”7

Is dit werkelijk zo? Kan men echt zoveel leren van schedelfragmenten – vooral als men bedenkt dat de ‘boodschap’ van Deep Skull zo inconsistent is geweest? Tienerjongen of oudere vrouw? Een gelijkenis met Tasmaniërs of met de inwoners van Borneo? Op weg naar Tasmanië of gewoon aangekomen in Borneo? Geëvolueerd van apen of een nakomeling van Noach, die de aarde opnieuw bevolkte in de periode na de Zondloed zo’n 4.500 jaar geleden?

Het antwoord hangt er natuurlijk vanaf of u het Bijbelse historische ooggetuigenverslag op ware waarde schat. En voor die mensen “vanaf het begin van de schepping” (Marcus 10: 6), is er geen plaats voor het begrip ‘prehistorie’ van welke aard dan ook, waar en wanneer dan ook.

Zoals James Shreeve, nu wetenschapsredacteur voor National Geographic, eens schreef aan het begin van zijn carrière: “Iedereen weet dat fossielen wispelturig zijn; botten kunnen elk liedje zingen dat je wilt horen.”8

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen van de website van Creation Ministries International. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Smith, D., Ancient “Deep Skull” from Borneo full of surprises, newsroom.unsw.edu.au, 28 June 2016.
  2. Curnoe, D., Datan, I., and 3 others, Deep Skull from Niah Cave and the Pleistocene peopling of Southeast Asia, Frontiers in Ecology and Evolution, dx.doi.org/10.3389/fevo.2016.00075, 28 June 2016.
  3. Smith, D., Ancient “Deep Skull” from Borneo full of surprises, newsroom.unsw.edu.au, 28 June 2016.
  4. Curnoe, D., Datan, I., and 3 others, Deep Skull from Niah Cave and the Pleistocene peopling of Southeast Asia, Frontiers in Ecology and Evolution, dx.doi.org/10.3389/fevo.2016.00075, 28 June 2016.
  5. Smith, D., Ancient “Deep Skull” from Borneo full of surprises, newsroom.unsw.edu.au, 28 June 2016.
  6. 6Smith, D., Ancient “Deep Skull” from Borneo full of surprises, newsroom.unsw.edu.au, 28 June 2016.
  7. Shreeve. J, ‘Argument Over a Woman’, Discover, 11(8):58, 1990.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!