De Tabernakel en de Ark van het Verbond in het licht van Gods verlossingsplan

by | sep 30, 2020 | 01. Bijbeluitleg, Onderwijs

Wie kent dit belangrijke bouwwerk uit de Bijbel niet: de tabernakel, ook wel de tent der samenkomst genoemd. Mozes kreeg de opdracht van God om deze tabernakel te (laten) bouwen. “De tabernakel uit de tijd van Mozes en de voorwerpen die bij de tent horen, zijn in de loop van de tijd verdwenen. We kunnen ze nu niet meer zien in de vorm waarin God ze aan Mozes heeft laten zien. Maar de beschrijvingen die God aan Mozes heeft gegeven zijn nog wel te vinden in de onfeilbare woorden van de Bijbel.” Dr. Abraham Park schreef er een boek over die postuum werd uitgegeven door CLC.

Historiciteit en geestelijke betekenis

De auteur ziet de tabernakel niet zomaar als een tent uit een mooi verhaal. Park geeft aan dat het hier gaat om werkelijke geschiedenis. De bouw van de tabernakel werd voltooid op ‘de eerste dag van de eerste maand in 1445 v. Chr.’ en de tabernakel was ‘486 jaar lang de heilige plaats van Gods aanwezigheid en het centrum van het geloofsleven van de Israëlieten’. Dr. Philip Lee, die een aanbevelend voorwoord schrijft, geeft aan dat Mozes in 1446 v. Chr. het ontwerp van de tabernakel zag op de berg Sinaï ‘en de voorwerpen die daarbij hoorden’. En dat dr. Park ‘3500 jaar’ later laat zien ‘hoe perfect God de tabernakel 3.500 jaar geleden heeft ontworpen’. De tabernakel is niet alleen historisch van betekenis, maar heeft ook geestelijke betekenis. “Uiteindelijk wijst de tabernakel ons naar Christus en belicht het mysterieuze en schitterende verlossingswerk.” Dat laatste is ook het doel van dr. Park met dit boek: “Dat we de wonderbare genade die in Christus ligt mogen ervaren. Hem elke dag zullen prijzen voor Zijn grootheid en Zijn wonderbaarlijke voorzienigheid aan de hele wereld bekendmaken.”

Uit het boek blijkt ook dat dr. Park diep ontzag heeft voor de Bijbelse tekst. In de uitleg laat hij hoofdzakelijk de Bijbel zelf aan het woord. Dr. Lee schrijft hierover in zijn aanbevelend voorwoord: “Tijdens zijn leven heeft dr. Abraham Park de Bijbel bijna voortdurend in zijn handen gehad. Hij heeft de Bijbel meer dan 1800 keer gelezen. Hij is er vast van overtuigd dat de Bijbel het foutloze en onfeilbare Woord van God is en dat er geen jota of tittel te onbelangrijk is om de diepere betekenis ervan te doorgronden.” Lee hoopt dat dit boek mee zal werken in de bekering van mensenharten.

Het boek

Het boek is mooi vormgegeven met platen die tot de verbeelding spreken. Naast aandacht voor de tabernakel zelf is er in het boek aandacht voor de opbouw van de tabernakel, de afbraak en het vervoer van de tabernakel, de opzet van het Israëlitische kamp met de tabernakel in het midden, de plaats van de gedragen voorwerpen van de tabernakel in de reisstoet, de kleding van de hogepriester en de priesters en de lengtematen in het Oude Testament. Het boek is vanwege de platen zeer geschikt voor meesters en juffen die in de klas uit de Bijbel willen vertellen. Een kale vertelling over de tabernakel kan erg moeilijk zijn voor kinderen. Dit boek laat vooral de Bijbel spreken (in de Herziene Statenvertaling) en bevat talloze detailtekeningen en detailinformatie die anders, bij een ‘snelle’ lezing van het Schriftgedeelte, niet zouden zijn opgevallen. Het boek is geschikt om een tijd in de klas te hebben en/of na de Bijbelvertelling rond te laten gaan. Wellicht is het ook geschikt om dit boek als inspiratie voor handvaardigheid te gebruiken om de tabernakel na te bouwen. Dr. Park heeft in ieder geval een mooi werk nagelaten en we zijn CLC dankbaar dat zij dit boek uit het Engels vertaald hebben en dit jaar hebben uitgegeven. Van harte aanbevolen, niet alleen om in de klas te gebruiken, maar ook om thuis, met uw (klein)kinderen als u die mag hebben, op de bank en op uw gemak dit boek door te kijken en waar dat nodig is uit te leggen of voor te lezen.

De schepping

In de voorwoorden van zowel dr. Park als dr. Lee is aandacht voor Gods scheppingswerk. Volgens de beide geleerden wijst de bouw van de tabernakel heen naar de schepping.

Dr. Lee schrijft op bladzijde 6: “God is de grote architect van de schepping en de loop van de geschiedenis. Hij heeft het hele universum gepland met Zijn wijsheid, kracht, inzicht en verstand (Job 12:13) in een perfect evenwicht, zonder fouten.”

Dr. Park schrijft op bladzijde 8: “De hand van de grootste Architect, de Schepper van het heelal is terug te zien in elk aspect van de structuur van de tabernakel en de inhoud ervan. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik de fijngevoelige hand van God en Zijn onmetelijke vakkundigheid niet volledig tot uitdrukking kon laten komen.”

Het boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘De basisschool op weg naar 2020’ onder leiding van Jan van Meerten.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!