De val van de mens en de ontwikkeling van de moderne wetenschap

by | mrt 11, 2016 | 03. Theologie, Geschiedenis, Onderwijs, Recensie

Dit werk van Harrison kan worden gezien als een handige gids bij het boek van David Livingstone, Adam’s Ancestors. Peter Harrison is Andreas Idreos hoogleraar Science & Religion aan de Universiteit van Oxford en bekend auteur op het gebied van de geschiedenis van de natuurwetenschappen (hij leverde ook zijn aandeel aan de Gifford Lectures in 2010-2011).

Harrison_The_Fall_of_Man

Volgens Harrison ontstonden moderne wetenschappen grotendeels door de vroegmoderne handhaving van de zondeval.

Wellicht zijn lezers van deze recensie bekend met een van zijn belangrijkste werken: The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science. In dit werk beargumenteert hij de relevantie van het protestantisme in de opkomst van de moderne wetenschappen. Dit boek is een vervolg daarop en is vaak gerecenseerd in belangrijke tijdschriften. Zijn belangrijkste stelling is dat de protestanten van de Reformatie een sterke nadruk legden op de val van Adam en Eva waardoor de mens gestaag zijn kennis in het begrijpen van de werkelijkheid is verloren. Dit geloof veroorzaakte een methodologische discussie in de zestiende- en zeventiende eeuw en zorgde ervoor dat verschillende experimentele wetenschappen opbloeiden (Als we gevallen zijn, dan moeten we in alle voorzichtigheid empirische benaderingen ontwikkelen om de natuur te begrijpen). Kort gezegd: moderne wetenschappen ontstonden grotendeels door de vroegmoderne handhaving van de zondeval.

Harrison graaft diep in de primaire bronnen en beschouwt zijn thesis vanuit verschillende invalshoeken met als nadruk Engelstalige christenen en bouwt zo een omvattende theorie op. Dit argument is erg controversieel, want als Harrison gelijk heeft, dan zijn de moderne wetenschappen niet het resultaat van het rationalisme van de Verlichting, maar eerder ontstaan vanuit de christelijke leer van de zondeval. Geleerden zullen de overtuigingskracht van Harrisons gedetailleerde argumenten bediscussiëren, maar voor veel lezers van dit artikel is de Augustijnse leer van de zondeval een centrale en historische dogma, omdat dit onze morele situatie verklaart. Hoewel dit boek een boeiende discussie over de relatie tussen de zondeval en moderne kennis stimuleert, zijn we er nog lang niet. Daarom kijken we reikhalzend uit naar het volgende boek van Harrison.

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen uit Themelios. De volledige bronvermelding luidt: Madueme, H., 2010, Review The Fall of Man and the Foundations of Science, Themelios 35 (1): 172.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!