De zoektocht naar een historische Adam

by | mei 10, 2016 | Kerkgeschiedenis, Onderwijs, Recensie, Theologie

Dit boek zal niet iedereen aanspreken, maar voor geïnteresseerden wordt een grote hoeveelheid informatie overzichtelijk bijeengebracht als het gaat over hoe Adam gezien werd door de eeuwen van het christendom heen. De vraag die hier wordt gesteld is: Moeten we het verhaal van Adam in Genesis literair-historisch opvatten of kunnen we hem zien als niet meer dan een mythisch figuur? De auteur laat er geen twijfel over bestaan dat de eerste interpretatie de juiste, Bijbelse, positie is. De auteur bespreekt ook de afwijkingen van deze literair-historische weergave in de laatste eeuwen en onderzoekt met name de afwijkingen van de Bijbelse Openbaring binnen het Evangelicale kamp in meer recente tijden.

the_quest_for_the_historical_adam_cover

“Moeten we het verhaal van Adam in Genesis literair-historisch opvatten of kunnen we hem zien als niet meer dan een mythisch figuur? De auteur laat er geen twijfel over bestaan dat de eerste interpretatie de juiste, Bijbelse, positie is.”

De auteur, een hoogleraar van een van de Amerikaanse theologische seminaries, haalt als voorbeeld Peter Enns aan als een van degenen die ‘gedreven door argumenten en conclusies uit de wetenschappelijke gemeenschap … nu beweren dat Adam slechts een mythische vertegenwoordiger is van de vroege mensheid’. (blz. 2). Er bestaat geen twijfel dat sommige zeer gerespecteerde theologen uit halverwege de negentiende eeuw, zoals Charles Hodge en B.B. Warfield redelijk toelatend waren rond de opmars van evolutionaire theorieën. Hoewel geen van hen ooit de historiciteit van Adam in twijfel zou trekken. De auteur merkt op dat iemands positie in het debat over Adam ‘een brede impact heeft op leerstellige en praktische zaken’. (Blz. 311). De zaak is daarom ook veel ernstiger dan op het eerste gezicht lijkt, omdat de schepping een rode draad is die dwars door de Schrift loopt. Het is ook veelzeggend dat ‘in de eerste achttien eeuwen van de christelijke kerkgeschiedenis, waren exegeten en theologen bijna monolitisch over een literair-historisch verstaan van de menselijke oorsprong.’ (blz. 281) De schrijver verwijst naar de oppositie van de Amerikaanse twintigste-eeuwse theoloog Louis Berkhof ten opzichte van het theïstische evolutie. Theïstische evolutie is het idee dat God evolutie gebruikte om het universum, en de aarde in het bijzonder, te laten worden tot hoe het er vandaag de dag uitziet. Berkhof wordt verder aangehaald om de kwestie samen te vatten: “God schiep Adam en Eva als het begin van de menselijke soort.” Dat is ook wat de Bijbel leert; en daarom moeten degenen die de Schrift gezag toe kennen geen twijfel hebben aan de historiciteit van Adam. Dat is het getuigenis van dit boek. Hoewel overtuigde wetenschappers evolutietheorieën naar voren schuiven, moeten we tevreden zijn met Gods onfeilbaar getuigenis over Zijn werk, zoals deze te vinden is in de Schrift.

Dit artikel is met toestemming van de auteur vertaald en overgenomen uit The Free Presbyterian Magazine. De volledige bronvermelding luidt: MacLeod, K.D., 2016, The Quest for the Historical Adam, The Free Presbyterian Magazine 121 (4): 123-124.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!