“De zondvloed accepteren als waar gebeurd is confronterend, maar willen we waarheid of leugen?”

by | nov 28, 2018 | Geologie, Onderwijs, Recensie

In het kader van Bethel University heeft de Baptistengemeente in Drachten Stef Heerema uitgenodigd voor een lezing over de zondvloedgeologie. Stef komt van buiten de geologen-wereld en heeft daardoor een frisse kijk op de conventionele hypotheses en theorieën die de geologen koesteren. Vanuit zijn eigen achtergrond is Stef met een andere interpretatie van de waarnemingen gekomen. Reeds in 2009 publiceerde hij zijn bevindingen in het Amerikaanse blad Journal of Creation en in Factum, een Duits blad. De directieleden van Frisia en AKZO lieten zich door hem informeren. Geologen bij TNO nodigden hem uit en in 2015 werd er in Nederlandse geologenblad Grondboor en Hamer aandacht geschonken aan zijn theorie. De lezing bij Bethel wordt door het Logos Instituut op DVD aangeboden met als titel: Geologie Nederland toont Zondvloed.

Geologie Nederland toont zondvloed

Stef bespreekt er twee zaken: 1e De zoutkolommen in onze bodem 2e Sporen van de ijstijd in Nederland.

1e De zoutkolommen zijn pilaren van enkele kilometers hoog en breed en zijn op dezelfde manier wereldwijd aanwezig. De zoutformatie onder ons land strekt zich uit van Engeland tot in Polen. Stef blijkt zeer goed op de hoogte met de gangbare verklaring van het ontstaan ervan en toont aan dat die ernstig tekort schiet. Het zondvloedmodel, waarbij het zout als vloeibaar magma uit de aardkorst is omhooggekomen en vervolgens bedekt door zand, klei en kalk geeft een verklaring die ook door professionele geologen serieus genomen wordt.

2e Sporen van de zondvloed boven de grond zijn onder andere de grote granietblokken, de zwerfkeien, die de Hunebedbouwers gebruikten voor hun graftombes. Al op de basisschool leerden we hoe de ijsmassa’s deze stenen hebben voortgestuwd. Hoe ook de heuvels van Drenthe, Salland, Veluwe en Utrecht er door zouden zijn ontstaan. Het was in de ijstijd. Maar inmiddels zijn er 20 ijstijden bedacht, want gedurende 20 miljoen jaar zijn er ook telkens periodes geweest met een warm klimaat, gezien de fossielen van krokodillen en nijlpaarden in het hoge noorden. Er wordt wel erg veel gevraagd van ons voorstellingsvermogen. Het zondvloedmodel is een veel betere verklaring. De kracht van stromend water is immers groot. Alleen stromend water is in staat de grote rotsblokken in hun geheel te verplaatsen over honderden kilometers. Op talloze plekken in de grond zijn ook geulen te vinden, uitgesleten in de rotsige bodemen, wel van enkele honderden meters diep, nu opgevuld met potklei. Onderzoek door middel van echometing en boringen heeft dit aangetoond. In een cirkel rond de Noordpool, steeds op ongeveer dezelfde breedtegraad, zien we dit. Ons land heeft in het noordelijk deel veel van deze geulen. De verklaringen waren tot nu toe volkomen ontoereikend. De nieuwste theorieën hebben het over stromend water, maar steeds en overal op lokale schaal en noodzakelijkerwijs uitgesmeerd over honderdduizenden tot miljoenen jaren. De zondvloed geeft een verklaring die voldoet. Maar…toen Stefs onderzoek in 2015 werd gepubliceerd in ‘Grondboor en Hamer‘, kwam er een heftige reactie vanuit de VU, die via het bestuur van de geologische vereniging de redactie van het blad op de vingers tikte. Er kwam een rectificatie: ‘dit had nooit gepubliceerd mogen worden ‘en het was ‘een volstrekt onjuist onderzoek‘.

De DVD is bijzonder waardevol voor mensen die de boodschap van de Bijbel serieus willen nemen. Een belangrijke boodschap die aantoont dat de gevolgen van de zondvloed zichtbaar zijn in de geologie. De zondvloed is een wereldwijde catastrofe geweest. Theologie en geologie komen hier samen. Voor een christen is het niet nodig zich aan te sluiten bij hen die het zondvloedverhaal minimaliseren tot een verslag van een locale overstroming. De zondvloed behoort tot onze geschiedenis. Voor de gemeente van Jezus Christus is het belangrijk om de jongeren deze boodschap mee te geven. In hun schoolboeken gaat het immers alleen maar over een ouderdom van de aarde van miljoenen jaren die is gekoppeld aan de evolutietheorie. Dat is geen wetenschap maar een paradigma. De zondvloed accepteren als waar gebeurd is confronterend, maar willen we waarheid of leugen ? Stef Heerema draagt met zijn onderzoek op dappere wijze zijn steentje bij tot het doen van een verantwoorde keuze.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!