De Zondvloed (Kids)

In de Bijbel wordt er een grote zondvloed beschreven in Genesis 6. Wist je dat deze zondvloed heel veel gevolgen heeft gehad voor de aarde? Er was héél veel water tijdens de zondvloed. Na de zondvloed moest ook al dat water wegstromen. Veel christelijke wetenschappers denken dat bijvoorbeeld de Grand Canyon in Amerika ontstaan is tijdens het wegstromen van het zondvloedwater. En dat er heel veel fossielen zijn ontstaan tijdens de zondvloed.
Sommige mensen die niet in de Bijbel geloven zeggen dat de zondvloed niet waar geweest kan zijn. Misschien heb je er zelf ook wel vragen over. Hoe pasten ooit alle dieren in de ark? En hoe hebben insecten de zondvloed overleefd? Want zij waren niet in de ark.

Mogelijke onderwerpen/deelvragen

  1. Waar kwam al het water vandaan?
  2. Waar bleef het water?
  3. Waar zijn de menselijke fossielen
  4. Hoe pasten alle dieren in de ark?
  5. Hoe hebben planten, insecten en vissen de zondvloed overleefd?
  6. Bewijzen voor het terugtrekkende water na de zondvloed
  7. Was er een ijstijd na de zondvloed?
  8. De afmetingen en vorm van de ark van Noach

     

zondvloed water ark van noach