Debat met een VWO-5 klas

by | jul 1, 2015 | Geologie

Het artikel ongezouten kritiek leverde een heerlijke dialoog op. Een anonieme VWO5 leerling betrok zijn klas en leraren er bij. Fantastisch! Dit is wat we willen. Samen onderzoeken of de feiten pleiten voor de Bijbelse zondvloed of voor de evolutietheorie. Wow!

Student Jhonnie Drinker kwam met de vragen. Wat kwam er ongeveer voorbij:1

mystery_person

“Wie is deze anonieme Drinker? Zijn IP-adres blijkt overeen te komen met dat van Leon vd Berg.”

Jhonnie: Als in het verleden de Straat van Gibraltar ondieper was dan kon het zoutere water ook moeilijker terugstromen en werd zodoende de Middellandse zee toch nóg zouter?

Antwoord: Natuurlijk kun je veronderstellen dat er gedurende een moment in een wereldwijd spektakel van plaattektoniek de Straat van Gibraltar ondieper was. Het onwaarschijnlijke zit in de zeer langdurige periode dat de omstandigheden precies goed moeten zijn. Dan wordt het model lachwekkend.

Jhonnie: Een interessant onderwerp, het past precies bij dat waar wij het bij aardrijkskunde en scheikunde over hebben, de hele klas inclusief de leraren volgen deze discussie. Wat bedoelt u met dat de omstandigheden die precies goed moeten zijn? Het is toch voldoende dat het zee-water oververzadigd raakt?

Antwoord: Ik behandel dit onderwerp ook in gastlessen op scholen, dus laat me weten als ik van dienst kan zijn. Je hebt inderdaad van zout verzadigd water nodig, om zouten neer te laten slaan. Dit verzadigde water weegt ongeveer 30% meer dan gewoon zeewater en zoekt de bodem van het bassin op. Daar is het niet meer onderhevig aan indamping. Er zal dus geen afzetting van zout plaatsvinden!

Jhonnie: Ik zie in vrijwel alle tekeningen die ik op het internet heb kunnen vinden dat er tijdens de zoutvorming helemaal geen water terug kon stromen de oceaan in maar dat de straat van Gibraltar een grote waterval was zodat er alleen maar oceaanwater de Middellandse zee in stroomde. Dus had je helemaal geen terugstroming.

Antwoord: We zien dat rivieren uitsluitend van de continenten afstromen naar de zee. Dat wordt feitelijk veelvuldig waargenomen. Jij gelooft dat het vroeger gebruikelijk was dat de zee stroomde naar de continenten. Via enorme watervallen stroomden overal continentale bassins bijna vol tot beneden zeeniveau. In het geval van de Middellandse Zee wordt gefantaseerd dat gedurende zo’n 20.000 jaar de oceaan zich met een debiet als van de Amazone rivier in het bassin stortte. De Amazone rivier levert weliswaar een waaier van sedimenten tot honderden kilometers buiten de kust. Maar in de Middellandse Zee is dit spoorloos gebeurd.

Gaandeweg bleek dat de antwoorden er niet toe deden. Het ging helemaal niet over de inhoud! De conclusie stond namelijk al vast bij deze student. De evolutietheorie moest publiekelijk overeind worden gehouden.

Het is gissen waarop deze student zijn standpunt baseerde. Misschien dat we in zijn huid kunnen kruipen als we beter begrijpen wie achter dit alias zit. Dus, wie is deze anonieme Drinker eigenlijk? Oei, oei, zijn IP-adres blijkt overeen te komen met het IP-adres waarvandaan geoloog Leon van den Berg zijn vragen en opmerkingen verstuurt. Oh, zit dat zo!! Helaas, kennelijk heeft deze discussie met VWO-5 klas en leraren nooit plaatsgevonden. De halsstarrigheid komt uit één en dezelfde bron. Vanaf dit IP-adres in Frankrijk blijkt ook ene Elsje Zandstra vragen op deze site af te vuren.2 Gezellige boel daar.

Meer artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

Voetnoten

  1. https://logos.nl/ongezouten-kritiek/#comment-349
  2. https://logos.nl/schepping-en-evolutie-deel-2/#comment-467

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!