In dit debat over het auteurschap en de datering van de evangeliën verdedig ik het volgende scenario wat betreft het ontstaan van de evangeliën:
• Als eerste schreef de apostel Mattheüs, een van de twaalf discipelen en voorheen tollenaar, een evangelie in het Hebreeuws of Aramees.
• Hierna schreef Markus, tolk en leerling van de apostel Petrus, zijn evangelie op basis van de prediking van Petrus in Rome.
• De arts Lukas, reisgenoot van de apostel Paulus, schreef een tweedelig werk. Eerst schreef hij een evangelie. Hierna volgde zijn tweede boek, de Handelingen van de apostelen.
• Johannes, een discipel van Jezus, schreef als laatste zijn evangelie als aanvulling op de eerdere evangeliën.

In dit debat probeer ik het synoptische probleem zoveel mogelijk te vermijden. Het synoptische probleem draait om de verklaring voor de grote overeenkomst tussen de eerste drie evangeliën. De consensusvisie is dat Markus als eerste zijn evangelie schreef en dat Mattheüs en Lukas daarvan gebruikmaakten. Verder zouden Mattheüs en Lukas een verloren gegaan geschrift met uitspraken van Jezus, dat Q wordt genoemd, hebben gebruikt. Een andere hypothese is de Farrerhypothese: Mattheüs gebruikte Markus en Lukas gebruikte zowel Mattheüs als Markus. Ik denk zelf dat er een tussenvorm mogelijk is, waarbij Q moet worden vervangen door de Hebreeuwse/Aramese versie van Mattheüs. Dat is echter niet het onderwerp van het debat en het is een zeer complex vraagstuk.

Ik zal in deze openingsbijdrage eerst de externe aanwijzingen voor het auteurschap bespreken, daarna de interne aanwijzingen voor het auteurschap en tot slot de datering van de evangeliën.

De rest van mijn openingsbijdrage is in de onderstaande pdf te lezen.

Download the PDF file .

DOWNLOAD

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

In dit debat over het auteurschap en de datering van de evangeliën verdedig ik het volgende scenario wat betreft het ontstaan van de evangeliën:
• Als eerste schreef de apostel Mattheüs, een van de twaalf discipelen en voorheen tollenaar, een evangelie in het Hebreeuws of Aramees.
• Hierna schreef Markus,

...
Read more