Debat over het auteurschap en de datering van de evangeliën – inleiding en overzicht

by | jul 30, 2018 | 03. Theologie, Apologetiek, Debat, Geschiedenis, Onderwijs

Wie was Jezus? Heeft Hij nooit bestaan en vormen de verhalen over Hem een kopie van andere mythen? Was Hij een joodse rabbi die predikte over het naderende einde der tijden? Of was Hij Gods Zoon, Die als mens naar de aarde was gekomen? Om dat te bepalen moeten wij teruggaan naar de bronnen die wij over Jezus hebben en bepalen wat deze ons zeggen en hoe betrouwbaar zij zijn. Vier van de meest relevante bronnen zijn vier biografieën over Jezus die als zeer betrouwbaar worden gezien in de christelijke kerk: de evangeliën naar de beschrijving van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Maar over de betrouwbaarheid van deze bronnen lopen de meningen sterk uiteen.

In een komend debat over het ontstaan van de vier evangeliën kruisen Radagast (een pseudoniem) en The Dutch Maverick (ook een pseudoniem) de degens over twee verschillende visies op de evangeliën. Het onderwerp van het debat is het auteurschap en de datering van de evangeliën.

De traditionele visie, die verdedigd wordt door Radagast, gaat uit van een grote historische betrouwbaarheid van de evangeliën. Deze zouden geschreven zijn door Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, ooggetuigen van de beschreven gebeurtenissen of kennissen van ooggetuigen. Ook zijn de vier evangeliën vóór het jaar 70 n. Chr. geschreven.

De huidige consensusvisie onder nieuwtestamentici wordt verdedigd door The Dutch Maverick. Daarin worden de evangeliën gezien als verzamelingen van overgeleverde verhalen met een historische kern, maar vaak met verzonnen details en sterk aangedikt. De auteurs zouden dan ook geen ooggetuigen zijn, maar anonieme christenen die de verhalen van horen zeggen hadden. Deze anonieme auteurs schreven allen na het jaar 70 n. Chr.

Tijdens het debat publiceren beide deelnemers steeds tegelijk hun bijdragen. Zij beginnen met een openingsbijdrage waarin hun positie uiteen wordt gezet en verdedigd. Hierna schrijven zij allebei een kritiek op de openingsbijdrage van de ander. Ten slotte sluiten zij het debat af met een verdediging van hun openingsbijdrage op deze kritiek.

In het schema hieronder worden de bijdragen van Radagast en The Dutch Maverick bijgehouden. De bijdragen van Radagast verschijnen op logos.nl en de bijdragen van The Dutch Maverick op thedutchmaverickblog.wordpress.com.

Debat over het auteurschap en de datering van de evangeliën

Openingsbijdrage RadagastOpeningsbijdrage The Dutch Maverick
Kritiek The Dutch MaverickKritiek Radagast
Afsluitende reactie RadagastAfsluitende reactie The Dutch Maverick

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!