‘Deep Impact’, niet-onderbouwde reacties en Velikovsky

by | mei 2, 2020 | Antwoorden voor sceptici, Onderwijs

 Op 30 april 2020 verscheen er op de website van Logos Instituut een recensie van de speelfilm Deep Impact. Kort samengevat ging deze film over de komeet Wolf-Beidermann die op ramkoers richting aarde ligt. Een team astronauten gaat er naar toe om met kernbommen de komeet op te blazen. Dit mislukt. In plaats van dat de komeet explodeert, breekt deze in twee stukken, en koerst deze nog steeds in de richting van de aarde. Een botsing is nu onvermijdelijk. Het kleine stuk slaat in de Atlantische Oceaan in. De klap met de grote wordt gelukkig voorkomen, doordat het ruimteschip met de astronauten in het, na de breuk ontstane, gat vliegt en met de resterende lading kernbommen het grote stuk in talloze kleine stukjes vernietigd. Een totale extinctie is voorkomen.1

De bespreking van deze film riep nogal wat reactie op. Na het verschijnen van de bespreking kreeg ik positieve reacties, kritische vragen en verdachtmakende spot. Met dat laatste wil ik deze bespreking niets doen. De meeste van de overige reacties zijn, wat je noemt, off topic. Een hele draad van 115 reacties ging erover of er wel of geen platte aarde in de Bijbel beschreven wordt.2 Ik ga daaraan voorbij omdat dit niet met de film Deep Impact te maken heeft.

Genetische diversiteit

Een scepticus geeft op onze Facebookpagina het volgende aan:

Dieren twee aan twee in een moderne Ark naar binnen halen is niet zinvol, aangezien de genetische diversiteit niet aanwezig.

De scepticus3 doelt op de passage waarin de president aangeeft dat zaden, planten en dieren opgeslagen zijn om opnieuw te beginnen. Later zien we in de speelfilm ook daadwerkelijk een vrachtwagen voorbijkomen waar deze dieren in zitten. Waarom het plan van de president niet zinvol is, wordt niet goed uitgelegd door de scepticus. Hij meent dat de genetische diversiteit niet aanwezig is, maar geeft niet aan waarom dit niet het geval is en wat voor een problemen hij daarin ziet. Als er van alle huidige soorten (moderne soortdefinitie) twee meegenomen worden om het leven in stand te houden, waarom zou dat niet zinvol zijn? Het is in ieder geval zinvoller dan het soort te laten uitsterven. Ik ben benieuwd naar de onderbouwing van de scepticus.

De Bijbel niet goed gelezen?

Een medestander reageert als volgt op de recensie:

Creationisten die geloven dat een komeet de oorzaak van de vloed was, hebben hun bijbel [sic] niet goed gelezen. Er staat LETTERLIJK in Genesis, wat de Heere gedaan heeft. Ik weet niet hoe men daar nog een komeet aan wil toevoegen.

Het hoofdlettergebruik is van de medestander. De medestander reageert op het laatste stukje van de bespreking4, waar ik aangeef dat er creationisten zijn die denken dat er een connectie bestaat tussen de zondvloed en een komeetinslag (of een flyby in het geval van Whiston en Halley). Overigens geef ik ook aan dat er creationisten zijn die dat ontkennen. De medestander lijkt tot deze laatste groep te behoren. Kometen staan in de zondvloedgeschiedenis van Genesis niet direct genoemd. Wel lezen we in Genesis dat de ‘fonteinen des groten afgronds’ openbraken.5 Hoe dat gebeurde lezen we niet. Was het de directe hand van God, een interne instabiliteit of extern (kosmisch) geweld dat de ‘fonteinen‘ deed openbreken? We weten het niet. Volgens de creationisten, die ik in mijn artikel aanhaalde, heeft God natuurlijke oorzaken gebruikt om de zondvloed in gang te zetten. Ze denken dan aan de inslag van een (of meerdere) komeet- of asteroïde(stukken). Als tweede gaf ik aan dat er (inslag)kraters op aarde te vinden zijn (zoals bijvoorbeeld de bekende Vredefortkrater). Deze structuren hebben een verklaring nodig. Het is goed om de discussie daarover te voeren.

Geen verschil tussen fantasie en werkelijkheid?

Een andere scepticus verwijst naar de cabaretier Theo Maassen die gezegd zou hebben:

“Ik zat naast iemand in de bioscoop tijdens een film vol ‘special effects’ en die persoon riep: “Dat kan toch noooit?”

Hij meent dat de special effects in Deep Impact nooit zouden kunnen, maar geeft geen onderbouwing daarvan. Over welke special effects heeft de scepticus het en waarom zouden deze special effects nooit kunnen? Hij meent ook dat zaken in de Bijbel nooit zouden kunnen, maar ook voor deze off topic reactie wordt geen onderbouwing gegeven waarom dergelijke zaken niet zouden kunnen. Een stelling poneren is één, een stelling onderbouwen is twee.

De scepticus geeft aan:

“Logos verwart fantasie en werkelijkheid wel vaker. Vooral waar het gaat waar de werkelijkheid niet rijmt met de bijbel [sic].”

De scepticus maakt hier gebruik van een drogreden (secundum quid). De auteur van het artikel over Deep Impact is namelijk niet Logos Instituut, maar Jan van Meerten.6 Daarnaast is deze uitspraak onjuist. In de recensie geef ik juist aan dat Deep Impact een niet-waargebeurd verhaal is en een ‘Science Fiction’-film (zie tweede alinea van boven).7 De aanduiding Science Fiction lijkt voldoende duidelijk te maken dat het gaat om een niet-waargebeurd verhaal met special effects. De discussie die op deze reactie volgt gaat niet meer over Deep Impact en laat ik hier rusten.

Marsmeteoriet ALH84001 en organische moleculen

Een scepticus plaatst een link naar de website ‘Alles over sterrenkunde’.8 Hij doet dat echter zonder onderbouwing. Waarom plaatst de scepticus deze link onder een bespreking van de film Deep Impact? We zien in deze film niet dat het Beidermann-brokstuk organische moleculen naar de aarde gebracht heeft. De relatie tussen Deep Impact en ALH84001 ontgaat mij. Wellicht kan de scepticus de het plaatsen van deze link verantwoorden.9

Wetenschap

Een scepticus gaf in een positieve reactie aan dat hij het een mooie samenvatting vond.

Hij schrijft ook:

Uiteindelijk is het de wetenschap die de ramp grotendeels voorkomt.

Daar ben ik het mee eens. Het is observationele en experimentele wetenschap met een dure prijs. Experiment 1, kernbommen in een komeet boren om deze zo te laten ontploffen, mislukt. Experiment 2, het ruimteschip met de resterende kernbommen in het ontstane gat laten vliegen, lukt wel, maar heeft als dure prijs dat de astronauten omkomen en ook het ruimteschip vernietigd wordt. Wetenschap blijft mensenwerk, waarbij we al worstelende proberen verder te komen.

Velikovsky

Een medestander wees via de e-mail op het werk van Velikovsky. Inderdaad komen de catastrofistische theorieën van Immanuel Velikovsky (1895-1979) in de richting van de film Deep Impact. Zij het dat deze geleerde geen directe impact met een komeet beschrijft.10 Zijn theorieën postuleren een flyby van een komeet die later wordt ingevangen, een baan om de zon inneemt en Venus genoemd wordt. Velikovsky blijft voor mij het voorbeeld van kosmisch catastrofisme en inperking van academische vrijheid. Ik vind het droevig hoe die man en zijn medestanders door de toen levende naturalistische wetenschappers is behandeld. Later werden een aantal van Velikovsky’s voorspellingen bevestigd. De negatieve behandeling van Velikovsky en zijn medestanders en de bevestiging van zijn voorspellingen is stof voor een ander artikel.

Ik dank de sceptici, critici, medestanders en waarheidszoekers dat zij de moeite hebben genomen mijn artikel te lezen en te bekritiseren. Dat zet aan het denken en brengt mij persoonlijk ook verder. Aan de tone-of-voice kan, zeker op onze Facebookpagina, wel wat gedaan worden. Laten we elkaar altijd respectvol behandelen.

Literatuur

 • De Bijbel, Genesis.
 • Leder, M., 1998, Deep Impact (dvd).
 • Paul, M.J., 2016, Aarde is niet plat in de Bijbel, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 45 (266): 14-15.
 • Velikovsky, I., 1974, Aarde in beroering (Deventer: Ankh-Hermes).
 • Velikovsky, I., 1975, Werelden in botsing (Deventer: Ankh-Hermes), zesde druk.

Voetnoten

 1. Zie voor de bespreking van deze film hier: https://logos.nl/deep-impact-de-gevolgen-van-een-komeetinslag/.
 2. Daar is bijvoorbeeld op het openingscongres van Logos Instituut een lezing over gehouden. Zie: Paul 2016 of deze link: https://logos.nl/aarde-is-niet-plat-in-de-bijbel/.
 3. Wanneer we reacties bespreken die op onze Facebookpagina geplaatst zijn of via de e-mail gegeven zijn noemen we geen namen, omdat wij deze informatie beschouwen als niet-openbare informatie. Bij boeken, artikelen en blogs zijn we dat wel van plan te doen, omdat dit behoort tot openbare informatie. We hebben gezien dat dit op onbegrip stuit, maar dat zij zo.
 4. https://logos.nl/deep-impact-de-gevolgen-van-een-komeetinslag/.
 5. Genesis 7:11 (SV) geeft aan: “In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.”.
 6. X verwart, dus iedereen van organisatie Y verwart.
 7. https://logos.nl/deep-impact-de-gevolgen-van-een-komeetinslag/.
 8. https://www.allesoversterrenkunde.nl/!/!/actueel/nieuws/_detail/gli/marsmeteoriet-bevat-4-miljard-jaar-oude-organische/.
 9. Overigens is over deze meteoriet al eerder op onze website geschreven door de chemicus Robert Langley. Zie: https://logos.nl/creationistische-blik-op-alh84001/. Hier blijkt het om nieuwe data te gaan.
 10. Zie de boeken Aarde in beroering en Werelden in botsing voor zijn theorieën en voorspellingen.