Deze 7 wetenschapsnieuwtjes uit 2020 waren goed (of slecht) nieuws voor christenen

by | jan 15, 2021 | Nieuws, Onderwijs

Waddinxveen, 12 januari 2021 – Wetenschappers hebben in 2020 allerlei ontdekkingen gedaan die de Bijbelse boodschap bevestigen of nieuw licht schenen op de wereld van de Bijbel. Hieronder de top 7 wetenschapsnieuwtjes van 2020 die goed (of juist slecht) nieuws voor christenen zijn. De lijst is opgesteld door het christelijke populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine. Op de website van het magazine is elk nieuwtje uitgebreider beschreven en zijn de links naar de oorspronkelijke wetenschappelijke artikelen terug te vinden.

1. Hizkia’s belastingkantoor

Een van de belangrijkste opgravingen van de afgelopen tijd vond plaats in Israël. Archeologen ontdekten een groot distributiecentrum met meer dan 120 pothandvatten met daarop Oudhebreeuwse inscripties. Een groot deel daarvan bevat de Hebreeuwse letters ‘LMLK’, wat ‘voor de koning’ betekent. Onderzoek wijst uit dat het om koning Hizkia, de grote hervormer, en zijn zoon Manasse gaat, die deze belasting rond 700-650 v.Chr. van het Judese volk inden.

2. E.T. heeft een probleem: hij kan nergens opstijgen

De aarde is het beste vertrekpunt voor een ruimtereis. In het hele Melkwegstelsel is er geen betere plek denkbaar. Dat constateert de Amerikaanse astrofysicus Guillermo Gonzalez in een recent onderzoeksartikel. Dit vormt een extra reden om aan te nemen dat God alleen op aarde leven heeft geschapen.

3. Zacht dinoweefsel lijkt niet oud

Microscoopanalyst Mark Armitage doet al jaren studie naar zacht weefsel in dinobeenderen. Hij publiceerde de bevindingen van zijn nieuwste onderzoek. De resultaten zijn verbluffend. Met een rasterelektronenmicroscoop fotografeerde hij lange uitlopers van botcellen (osteocyten). Deze waren, tegen de verwachting in, nog niet afgebroken, wat wijst op een jonge leeftijd. Ook vond hij bloedproppen in de aderen die door de dinobotten lopen, wat duidt op verstikking (verdrinking). Het past in het Bijbelse model dat de meeste dinofossielen tijdens de zondvloed zijn gevormd.

4. Dikika-meisje was meer aap dan mens

In de evolutionaire stamboom nemen Lucy en Selam, het Dikika-meisje, een belangrijke plaats in. Zij worden gezien als voorlopers van het geslacht Homo, waartoe de moderne mens behoort. Evolutionisten zien Lucy en Selam als overgangsvormen, maar ze komen er gaandeweg steeds meer achter dat deze fossielen er toch wel heel erg aapachtig uitzien. Onderzoek laat nu zien dat Selam zelfs een apenbrein had!

5. Christenen niet welkom!

Ben je christen en ga je binnenkort studeren? Maak dan je borst maar nat. Nieuw onderzoek toont aan dat veel wetenschappers een negatief vooroordeel hebben tegenover christenen. Dat is niets nieuws, zul je denken. Maar het is wel voor het eerst dat dit vooroordeel objectief werd vastgesteld via wetenschappelijk onderzoek. Die negatieve houding draagt er mogelijk aan bij dat er zo weinig conservatieve christenen werkzaam zijn op universiteiten.

6. Dinovogel was toch geen vogel

Vier maanden nadat paleontologen in een Nature-artikel claimden een nieuwe, vogelachtige dinosoort te hebben gevonden – een schedeltje van 1,5 centimeter, bewaard in barnsteen – is het onderzoek teruggetrokken. De conclusies klopten niet. Wat het dan wel voor een dier was? Een hagedis.

7. Neanderthalers waren erg close met hun familie

Wetenschappers hebben het DNA van een vrouwelijke neanderthaler in kaart gebracht. Ze leefde ooit in Siberië. De studie maakt duidelijk dat er veel minder variatie in het neanderthalergenoom zit dan in het genoom van huidige mensen. Dat komt volgens de onderzoekers doordat neanderthalers in kleine, geïsoleerde groepen leefden. Die constatering past in een Bijbels model waarbij neanderthalers kort na de zondvloed leefden, en na de spraakverwarring Europa en Rusland introkken. Daar kwamen ze in een lege wereld met een vijandig klimaat, wat hen dwong om in kleine groepen te leven en kinderen te krijgen met naaste familieleden.

Deze wetenschapsnieuwtjes stonden eerder in uitgebreidere versie in Weet Magazine, een tweemaandelijks verschijnend populairwetenschappelijk tijdschrift dat nieuws uit de natuur, techniek en wetenschap beschrijft vanuit een christelijk perspectief. De volledige nieuwtjes zijn te lezen via https://weet-magazine.nl/top-10-wetenschapsnieuwtjes-van-2020/. Abonnee worden kan via de website van Weet Magazine.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!