Deze bloemen van een dodelijke plant in barnsteen zijn dodelijk voor evolutie

by | jan 23, 2019 | Evolutie, Paleontologie

De ontdekking van twee ‘opmerkelijk complete’ bloemen, prachtig bewaard in barnsteen, heeft experts enthousiast gemaakt.1 Evolutionisten menen dat het barnsteen (gefossiliseerde boomhars) uit een barnsteenmijn in de Dominicaanse Republiek 15-45 miljoen jaar oud is. Hoogleraar George Poinar (Oregon State University, VS), een entomoloog die bijna dertig jaar lang onderzoek deed naar de overvloed aan insecten die zijn opgesloten in barnsteenfossielen, zag bloemen die mogelijk bij Strychnos hoorden. Heesters en bomen in dit geslacht, benoemd door creationist Carl Linnaeus in 1753, bevatten het zeer giftige alkaloïde strychnine, wat men veel gebruikt in rattengif.

“Deze bloemen zagen eruit alsof ze net van een boom waren gevallen,” vertelde hoogleraar Poinar.2 Hij stuurde hoge resolutie foto’s naar Lena Struwe, hoogleraar in de plantkunde op Rutgers University, VS, een expert op het gebied van Strychnos. Na ze te hebben vergeleken met museumcollecties van ongeveer tweehonderd bekende soorten, besloot ze dat het een nieuwe soort was: Strychnos electri (in het Grieks, is barnsteen ἤλεκτρον, ēlektron). Hun gezamenlijke paper werd onlangs gepubliceerd in Nature Plants.3

Professor Struwe gelooft dat ze “bijzondere waarde hebben voor ons begrip van de evolutie van planten in de Caribische en de Nieuwe Wereld tropen [dat wil zeggen, de tropen in Amerika.” Maar de redenen voor het aankondigen van een nieuwe soort waren slechts gegrond op minimale factoren als de precieze locatie en het uiterlijk van de haren op de bloembladen – en dus is haar claim overdreven. Bijbels gezien stammen de vele verschillende soorten van dit geslacht van bloemplanten waarschijnlijk af van één geschapen plantenbasistype (Engelse ‘kind’). Organismen zijn ontworpen met het vermogen om te variëren, maar binnen bepaalde grenzen. De waargenomen diversiteit onder Strychnos-soorten is geen bewijs voor de evolutie van de ene plantensoort uit een andere; daarentegen past het perfect bij de scheppingsbiologie.

Wat hier ook over het hoofd wordt gezien is dat de bloemen nog in zo’n goede staat verkeren na de beweerde 15 miljoen jaar (minstens) – zo goed zelfs dat ze niet alleen als het geslacht Strychnos konden worden geïdentificeerd, alsof ze vers van de boom gevallen waren (!), maar daarnaast ook zulke gedetailleerde bloembladhaartjes hadden, dat microscopisch kleine vergelijkingen op soortniveau mogelijk waren.

Het grotere plaatje

Wanneer we deze barnsteenfossielen aanschouwen in samenhang met de vele anderen in de wetenschappelijke literatuur, die even goed zijn geconserveerd, ontstaat er een ‘groot plaatje’ dat absoluut ‘dodelijk’ is voor evolutionaire chronologie en ideeën van langdurige barnsteenfossielvorming.

Er is bijvoorbeeld barnsteen gevonden, ‘gedateerd’ op 320 miljoen jaar oud, dat een moleculaire samenstelling bevatte die alleen in bloeiende planten wordt gezien (angiospermen). Toch ontstonden deze vermoedelijk pas tweehonderd miljoen jaar later!4 En de in barnsteen ingesloten organismen tonen in overweldigende mate ‘evolutionaire stasis’5 – ze zijn hetzelfde als hun tegenhangers van vandaag.

Bovendien wijzen de enorme hoeveelheid barnsteenafzettingen en de ingesloten soorten organismen op een conserveringsmoment ver buiten het langzaam-van-bomen-in-het-bos-sijpelende-hars-scenario dat door evolutionisten wordt geopperd. Terwijl insecten domineren, zijn er ook hagedissen6 en waterdieren (zelfs zeedieren)7 gevonden in barnsteen – evenals zoogdierhaar8 en recent nog vogelvleugels.9 Het wijst allemaal op een catastrofale gebeurtenis van bijbelse proporties, waarbij hars overvloedig stroomde uit bossen van drijvende gebroken boomstammen: de Zondvloed, slechts zo’n 4.500 jaar geleden.10

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Creation Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Bell,P., Catchpoole, D., 2017, Deadly plant’s flowers in amber deadly to evolution, Creation 39 (1): 19 (Artikel).

Voetnoten

  1. Extinct plant species discovered in amber, bbc.co.uk, 15 February 2016.
  2. Branson, K., Trapped in Amber: Rutgers Botanist Names New Flower Species—Strychnos electri makes its debut after being preserved in fossilized resin for at least 15 million years, news.rutgers.edu, February 2016.
  3. Poinar, G. and Struwe, L., An asteroid flower from neotropical mid-Tertiary amber, Nature Plants 2:16005, February 2016 | doi:10.1038/nplants.2016.5.
  4. Oard, M.J., 320-million-year-old amber has flowering plant chemistry, J. Creation 24(2):16, 2010; creation.com/floral-amber.
  5. Bell, P., Evolutionary stasis: double-speak and propaganda, Creation 28(2):38-40, 2006; creation.com/stasis.
  6. Zie creation.com/focus-381#lizards.
  7. Oard, M.J., Marine fossils in amber suggest the Flood log-mat model, J. Creation 24(1):9–10, 2010.
  8. Zie creation.com/amber-hair
  9. Xing, L. and 12 others, Mummified precocial bird wings in mid-Cretaceous Burmese amber, Nature Communications 7:12089, 28 June 2016 | doi:10.1038/ncomms12089
  10. Catchpoole, D., Amber needed water (and lots of it), Creation 31(2):20–22, 2009; creation.com/amber1
M
"

Artikelen

Artikelen