Dierenmix

by | feb 23, 2019 | Paleontologie

In het West Coast Fossil Park in Zuid-Afrika worden de resten van zoveel soorten bij elkaar gevonden dat het onmogelijk is om de verklaring van een gefossiliseerde lokale fauna vol te houden. Het moet hier om iets veel groters gaan.

Het West Coast Fossil Park ligt bij de plaats Langebaan, zo’n 130 kilometer ten noorden van Kaapstad, in Zuid-Afrika. Het park beslaat een groot aantal hectaren waarvan 80 m2 open is voor bezichtiging door publiek. De fossiele botten van meer dan tweehonderd verschillende soorten liggen er begraven in de sedimenten van een overstroming, die heel lang geleden plaatsvond.

Mix van de dood

In het West Coast Fossil Park wordt een gigantische mix van fossielen gevonden. Er liggen onder meer botten van reusachtige wilde zwijnen, aardvarkens, talrijke langnek- en ‘kortnek’-giraffen (Sivatheriinae) en vijf verschillende soorten hyena’s. Verder zijn er fossielen te vinden van Hipparion, een uitgestorven paardachtige met drie tenen, drie soorten olifanten, bontebokantilopen, maar ook Boselaphus-antilopen (die nu alleen in Azië worden gevonden), een sabeltandkat, een wolfachtige, een enorme Afrikaanse beer en vele kleinere dieren, zoals muizen, molratten, goudmollen, kikkers, hagedissen en kameleons.

Van vogels zijn zeker 10.000 botten geïdentificeerd, behorend tot negentig soorten. Daaronder zijn zangvogels, papegaaien, spechten, minstens één soort struisvogel, waadvogels en zeevogels, zoals aalscholvers, pinguïns en een albatros. In de wirwar van botten liggen ook die van zeehonden, walvissen en Megalodon haaien. Dit betekent dus dat tijdens één catastrofale gebeurtenis de begrafenis heeft plaatsgevonden van een menigte van zeedieren, landdieren en vogels. Deze mix van de dood is maar een deel van wat er oorspronkelijk moet hebben gelegen. Vanaf 1943 – lang voordat wetenschappers erbij betrokken werden en de vindplaats veiligstelden – hebben mensen namelijk duizenden kilo’s aan botten vermalen tot fosfaatrijke kunstmest.

Vreemde Rivier…

De evolutionistische verklaring voor deze ondergrondse chaos die de bezoekers van het West Coast Fossil Park te horen krijgen, is dat 5 miljoen jaar geleden een voorloper van de huidige Bergrivier overstroomde en dat de fossielen resten zijn van dieren die in dat gebied bijeen spoelden. Opmerkelijk is dat vermeld wordt dat ook de oceaan een 30 meter hoger niveau had dan vandaag. Dit zou de aanwezigheid van zeeorganismen en fosfaten in de afzettingen verklaren. Het enorme aantal dieren dat omkwam doet de vraag rijzen: wat voor rivier was dit dan wel? Als tegenwoordig een rivier overstroomt, dan vluchten de meeste – zo niet alle – zoogdieren snel weg. En waarom zijn de vele soorten vogels, van kwartels tot albatrossen, niet gewoon op de wieken gegaan en weggevlogen?

Geloof

Er is geloof voor nodig om beweringen over grote ouderdom en lokale overstromingen te slikken; zeker als je de resten in het West Coast Fossil Park voor je ziet. Geloof is ook nodig om te luisteren naar de woorden die God over de geschiedenis bekendmaakte; over de enorme vloed ten tijde van Noach, die de hele aarde bedekte en een jaar duurde. Deze geschiedenis wordt echter wel bevestigd door de pakketten sedimenten op aarde. Nergens is dat zo zichtbaar als bij Langebaan in Zuid-Afrika waar de resten van zoveel zoogdieren, vogels en zeeorganismen door elkaar liggen in een stukje grond zo groot als een basketbalveld. Wie weet wat er nog meer aan bijzonders gevonden wordt als een groter gebied wordt opengelegd?

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Beer, L. de, 2016, Dierenmix. Ratjetoe van fossielen in Afrika, Weet 42: 28-29.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!