Dinosauriërs en drakenverhalen

by | jul 23, 2019 | 03. Theologie, 06. Biologie, Dinosauriërs, Geschiedenis

In de moerassen rondom een oude stad leefde een vuurspuwende draak. Om de draak rustig te houden en de honger te stillen voerden de mensen in de stad iedere dag twee schapen op. Toen de schapen de draak niet meer tevreden stelde, moest de stad dieper door het stof. Er werden mensen opgeofferd aan de draak. Op een dag viel het lot op de dochter van de koning. De koning kon dat niet over zijn hart verkrijgen en bood al zijn have aan om het kind te redden. Helaas geen resultaat, want het lot bepaalde. De jonge dame werd weggevoerd naar het moeras waar het machtige beest leefde. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Toevallig kwam er een ridder en volgeling van Christus langs, Sint Joris. Ridder Joris viel de draak aan en verwondde het gedrocht. Hij riep het meisje op om zich in veiligheid te wanen. Toen de draak vastgebonden was gingen ze weer terug naar de stad. De koning was erg blij en bood hem de helft van zijn koninkrijk aan. Joris weigerde dat, maar vroeg de koning en de bevolking om het christelijk geloof de overwegen. In ruil daarvoor zou hij het ondier doden. De koning en de bevolking waren blij met deze daad en lieten zich dopen.

Dit is de mythe van Joris en de draak. Een mythe vol met allegorie en symboliek. “Maar in de kern van het verhaal een vreemd wezen: de draak”. Waar komt dat wezen vandaan? Dat is de vraag waarop de film Dinosaurs & Dragon Legends in het Creation Museum een antwoord op wil geven. Vorig jaar was ik, dankzij een particuliere gift, op bezoek in dat museum. Een prachtig museum waarin de historiciteit van de Schrift centraal staat. Het museum is ook berucht vanwege het feit dat de oprichters beweren dat dinosauriërs en mensen samen geleefd hebben. Zijn daar aanwijzingen voor en hoe past dit binnen een creationistisch wereldbeeld. Om dat uit te leggen hebben de makers van het Creation Museum opnames. De opnames zijn in 2007 ook op dvd verschenen in The Creation Museum Collection. De komende tijd wil ik alle zes de dvd’s bespreken. Vandaag Dinosaurs & Dragon Legends.

Een screenshot van prof. Jeff Barker voor Hampton Court Castle uit de film ‘Dinosaurs & Dragon Legends’.

Joris en de draak, wat moeten we ervan denken? Professor Jeff Barker, toneelschrijver, regisseur en acteur, is onze host. Hij verhaal wordt opgenomen bij een prachtig Middeleeuws kasteel in het midden van Engeland, het Hampton Court Castle in Hope under Dinmore. Grooters Productions heeft de productie van de film op zich genomen. De film begint met een uitbeelding van het verhaal van Joris en de draak. We zien in filmbeeld een ridder vechten met een dino. We herkennen deze dino als de nagemaakte dino in het Creation Museum. Prof. Barker aangegeven heeft dat veel mythen rond een kern draaien: een mysterieus wezen dat draak genoemd wordt. We vinden deze drakenverhalen over heel de wereld en dienen ons af te vragen hoe het kan dat volkeren die duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn toch dezelfde kern dragen. Welke geest heeft deze verhalen geïnspireerd? Is het slechts een bedenksel van fantasievolle geesten of zijn er raakvlakken met de realiteit? Volgens de filmmakers gaat het om werkelijk bestaande wezens die we kennen als dinosauriërs.

Maar dat is in tegenspraak met het naturalistische verhaal dat deze dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven. Volgens dat verhaal hebben mensen en dinosauriërs nooit samen geleefd. De Bijbel leert ons echter anders. Genesis laat zien dat God de mens en de landdieren samen op de zesde dag gemaakt heeft. Dinosauriërs zijn per definitie landdieren en dus ook op de zesde dag gemaakt. We zien in de film daarom een tekening van dinosauriërs die vreedzaam in het paradijs rondlopen in de buurt van Adam en Eva. Als mensen en dinosauriërs samen geschapen zijn dan hebben ze immers ook samen geleefd. De film geeft aan dat de fossielen van de dinosauriërs die we nu vinden begraven zijn door de zondvloed. Dat suggereert dat ten tijde van Noach er ook dinosauriërs leefden en deze meegegaan zijn in de ark. De filmmaker geeft aan dat dit wereldbeeld in overeenstemming is met de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek. Zo is er zacht weefsel en bloedvaten gevonden van dinosauriërs. Dat laat zien dat deze botten niet zo oud kunnen zijn als naturalisten veronderstellen.

Het tweede deel van Dinosaurs & Dragon Legends gaat in op de Bijbel. Vind je in de Bijbel ook gebeurtenissen met draken. Ja, in het boek Job vinden we twee machtige beeste: Behemoth en Leviathan. Voetnoten in bijbelvertalingen geven vaak aan dat het bij Behemoth om een nijlpaard of olifant zou kunnen gaan. De film laat echter een plaatje zien van de staarten van een nijlpaard en een olifant. Deze staarten hebben niets weg van een cederboom. Uitgestorven beesten, zoals sauropoden (langnekdinosauriërs), zijn de enige kandidaten die in aanmerking komen voor deze beschrijving in Job. Ken Ham, CEO van het Creation Museum, wordt in de film vragen gesteld over de Behemoth. Hij geeft aan dat het hem opvalt dat het een van de meest gedetailleerde beschrijvingen is van beesten die wij uit de Bijbel kennen. Hij is het eens met de filmmaker dat het hier gaat om een reusachtige dinosauriër zoals de apatosaurus. Ook paleontoloog dr. Kurt Wise, die ooit studeerde aan Harvard University onder de bekende paleontoloog dr. Stephen J. Gould, is het met Ham eens. Na de Behemoth komt de Leviathan aan bod. Dit is voornamelijk een waterdier, maar kan ook uit het water komen en de mensen schrik aanjagen. Job geeft aan dat dit beest vuurspuwend is (Job 41:19). Volgens dr. Wise is er veel mysterie rond Leviathan, zodat we niet precies weten welk uitgestorven beest hier bedoeld wordt.

‘Dinosaurs & Dragon Legends’

Het derde deel van Dinosaurs & Dragon Legends gaat over hoe deze dieren uiteindelijk zijn uitgestorven. Als dr. Wise dinosauriërfossielen opgraaft dan komt hij ook veel onbekende plantensoorten tegen. Hij denkt dat dinosauriërs dit soort planten aten. Als dat zo is dan aten dinosauriërs andere planten dan tegenwoordig algemeen voorkomen. Ze aten dan planten die behoorden tot de groep naaktzadigen (Gymnospermae), zoals palmvarens, ginkgo’s, coniferen en zaadvarens. Dit gebrek aan voedsel ten opzichte van voor de vloed zorgde ervoor dat deze dinosauriërs klein in aantal en grootte bleven. Dat maakte het ook makkelijker voor mensen om deze beesten te doden. De predatoren wellicht omdat de mensen deze beesten als bedreigend ervaarden of om zichzelf te bewijzen. De manager die over de inhoud van het Creation Museum gaat, Mike Matthews, denkt hierbij bijvoorbeeld aan Nimrod die een ‘geweldige jager’ was. De filmmaker concludeert dat, als je vanuit Bijbels perspectief naar deze teksten en gegevens kijkt, het helemaal niet verrassend is dat de wereld vol is van dergelijke heldenverhalen zoals Joris en de draak.

Op de dvd Dinosaurs & Dragon Legends is ook nog een andere film te zien. Deze korte film gaat over een opgraaflocatie van dinosauriërs. Deze film wordt als eerste vertoond als je de eigenlijke rondleiding in het Creation Museum start. We zien daar twee verschillende wereldbeelden samen op een opgraaflocatie. De ene hoofdpersoon in de film speelt voor creationistisch paleontoloog de andere hoofdpersoon speelt voor naturalistisch paleontoloog. De vooronderstelling zijn volgens de film belangrijk. We zien dus twee paleontologen die respectvol met elkaar van mening verschillen. Het debat gaat vaak niet over wetenschap, maar veel meer over vooronderstellingen. “We willen mensen meegeven dat het debat niet gaat over de fossielen die we vinden of hoe we deze opgraven, maar simpel over hoe we deze fossielen interpreteren.

Deze dvd van The Creation Museum Collection bevat naast deze twee filmpjes ook nog een ‘achter de schermen’-film van de regisseur en een ‘achter de schermen’-film van de manager die gaat over de inhoud van het Creation Museum. Daarnaast een reclamefilmpje van Answers in Genesis en het Creation Museum, een reclamefilmpje van Amazon Expedition1, een reclamefilmpje van de dvd Noah’s Ark Thinking Outside The Box2 en als laatste een reclamefilmpje voor Demolishing Strongholds3. Op de dvd is als bijlage ook een poster bijgevoegd waarop twee vechtende dinosauriërs staan: een velociraptor en een protoceratops. Als laatste wordt er verwezen naar vier artikelen. Waarvan één als bijlage is bijgevoegd op de dvd en de andere drie online te raadplegen zijn, linkjes naar deze laatste drie zijn te vinden in de voetnoot.4 Deze dvd en een bezoek aan het Creation Museum is zeer de moeite waard. Ik ben blij dat er een particuliere giftgever was die deze reis wilde sponsoren. Deze dvd brengt dat bezoek weer in levende herinnering.

Dit verslag en het bezoek aan het Creation Museum is mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van een particuliere giftgever. Wilt u ook een project ondersteunen? Bezoek dan onze projectenpagina.

Voetnoten

  1. https://answersingenesis.org/ministry-news/core-ministry/its-a-jungle-out-there/.
  2. Zie voor de dvd: https://answersingenesis.org/store/product/noahs-ark-thinking-outside-box/. Tegenwoordig ook in boekvorm: https://answersingenesis.org/store/product/noahs-ark-thinking-outside-box-book/.
  3. www.demolishingstrongholds.com. Een link die niet meer beschikbaar is, maar hier wel te bekijken is: https://answersingenesis.org/store/product/demolishing-strongholds/?sku=40-1-219.
  4. (1) https://answersingenesis.org/dinosaurs/you-dont-fit-dinosaurs-with-the-bible/, (2) https://answersingenesis.org/dinosaurs/when-did-dinosaurs-live/dinosaurs-alive-after-babel/, en (3) https://answersingenesis.org/creationism/creation-myths/creation-wheres-the-proof/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!