Dinosaurussen (VO)

Veel mensen, en vooral kinderen, zijn gefascineerd door dinosauriërs. Ze waren soms erg groot en sterk, en hebben iets mysterieus. Ook lijkt het soms alsof dino’s niet samengaan met de Bijbelse schepping. Maar dat is zeker niet waar!
In veel boeken en video’s over dino’s wordt er gezegd dat dino’s héél lang geleden leefden. Tussen de 230 en 65 miljoen jaar geleden. En dat ze ook al heel lang geleden uitgestorven zijn. De mens zou pas ná de dinosauriërs zijn ontstaan. En dino’s zouden zich geëvolueerd hebben in vogels.
Misschien vind je dat wel ingewikkeld. Want thuis, op school of in de kerk hoor je dat God alle dieren geschapen heeft in 6 dagen. En dat dit een paar duizend jaar geleden was. Wat is nu waar?
Weet je dat de Bijbel ook antwoord geeft op deze vragen? Onderzoek het maar. God heeft de dino’s geschapen en behoort ook alle eer te krijgen van deze prachtige en bijzondere dieren.
Ook zijn er redenen om te geloven dat dinosauriërs helemaal niet zo lang geleden leefden, en dat ze tegelijkertijd met de mens hebben geleefd. Waarschijnlijk waren er ook gewoon dino’s op de ark van Noach!

Mogelijke onderwerpen/deelvragen

  1. Wat zijn dinosauriërs?
  2. Staat er iets in de Bijbel over dinosauriërs?
  3. Waren de Behemoth en Leviathan wel of geen dinosauriërs?
  4. Welke soorten dino’s zijn er?
  5. Zijn dino’s geëvolueerd in vogels?
  6. Hoe pasten de dino’s in de ark van Noach?
  7. Waren de dinosauriërs voor de zondeval vegetariër?
  8. Datering van dinobotten
  9. Zacht weefsel in dinobotten
  10. Overleveringen en afbeeldingen van dino’s
Flora tijd dino's

Aanbevolen literatuur

Boeken en dvd’s

Online artikelen

Online video’s