Dinosaurussen: 5x feit of fabel

by | jan 23, 2023 | Aardwetenschappen, Bijbelvast, Dinosauriërs, Kids, Logos Basics, Paleontologie

Dinosaurussen: 5x feit of fabel

Er zijn allerlei ideeën over dinosaurussen, maar welke zijn een feit en welke een fabel? Dit artikel is kort en krachtig en zéker niet uitputtend. Er zijn veel verdiepende artikelen over dit onderwerp te vinden op deze website. Deze 5 stellingen werden eerder op een poster in de Bijbelvast special over Dino’s behandeld (bekijk).

dinosaurussen feit fabel

In de Bijbel staat niets over dinosaurussen. Fabel!

Het woord dinosaurus komt niet in de Bijbel voor omdat dit woord pas sinds 1841 wordt gebruikt. In de Bijbel wordt meestal het woord draak of slang gebruikt voor dieren die wij nu dinosauriërs zouden noemen. De ‘leviathan’ en ‘behemoth’ zoals beschreven in onder andere Job 40 en 41 zijn waarschijnlijk soorten dinosaurussen of dinosaurusachtige reptielen. 

Mensen en dinosaurussen hebben tegelijkertijd geleefd. Feit! 

Volgens de Bijbel heeft God alle landdieren en mensen geschapen in de zes dagen van de scheppingsweek. Mensen en dino’s hebben dus tegelijkertijd geleefd. Dit wordt ondersteund door de grote hoeveelheid verhalen, mythes en beschrijvingen over dieren die erg veel lijken op wat we nu dino’s noemen. 

Dinosaurussen pasten niet in de ark. Fabel! 

ark van noach

De ark was een erg grote boot van ongeveer 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog. Ruimte genoeg voor héél veel dieren en voedsel. Alleen van elk basissoort gingen er twee dino´s mee. Bovendien waren niet alle dino’s groot, gemiddeld de grootte van een schaap. Ook heeft God misschien jonge dino’s gestuurd, die bleven vóór hun groeispurt nog erg klein. 

Alle dinosaurussen waren ooit vegetariër. Feit! 

God gaf de planten en vruchten aan de dieren als voedsel (Gen. 1:29-30). Pas na de zondeval, en wellicht pas na de zondvloed, werden sommige dino’s vleeseters. 

We weten 100% zeker dat alle dinosaurussen zijn uitgestorven. Fabel! 

Sommige moerassen, oerwouden en diepe zeeën zijn nog nooit verkend. Ook gebeurt het vaker dat men soorten vindt waarvan men dacht dat ze uitgestorven waren. Daarom mogen we niet met 100% zekerheid uitsluiten dat er ergens nog levende dinosaurussen bestaan. Toch is de kans héél klein dat er ooit nog een dinosaurus gevonden wordt. Jammer, of gelukkig maar?

Bijbelvast
Dit artikel ‘Dinosaurussen: feit of fabel’ is eerder gepubliceerd als poster in het septembernummer van ons kwartaalmagazine Bijbelvast. Wil je hier meer over weten of je aanmelden voor een gratis abonnement? Bezoek www.logos.nl/bijbelvast.
Meer dinomateriaal voor kids?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!