Dinosaurussen (Kids)

Veel kinderen vinden dino’s cool en interessant. Jij misschien ook? Misschien vind je het jammer dat er nu geen echte dino’s meer leven. Maar misschien is dat maar beter ook, want dino’s waren soms erg groot en sterk.
In veel boeken en filmpjes over dino’s wordt er gezegd dat dino’s héél lang geleden leefden. Wel miljoenen jaren geleden. En dat ze ook al heel lang geleden uitgestorven zijn. De mens zou pas ná de dino’s zijn ontstaan. En dino’s zouden vogels zijn geworden.
Misschien vind je dat een beetje ingewikkeld. Want thuis, op school of in de kerk hoor je dat God alle dieren geschapen heeft tijdens de 6 scheppingsdagen. En dat dit een paar duizend jaar geleden was. Wat is nu waar?
Weet je dat de Bijbel ook antwoord geeft op deze vragen? Onderzoek het maar. God heeft de dino’s geschapen en hoort ook alle eer te krijgen van deze prachtige en bijzondere dieren.
Ook zijn er redenen om te geloven dat dino’s helemaal niet zo lang geleden leefden, en dat ze tegelijkertijd met de eerste mensen leefden. Waarschijnlijk waren er ook gewoon dino’s op de ark van Noach!

Mogelijke onderwerpen/deelvragen

 1. Wat zijn dinosaurussen?
 2. Waarom leven er nu geen dino’s meer?
 3. Hoe zijn de dino’s uitgestorven?
 4. Staat er iets in de Bijbel over dinosaurussen?
 5. Wanneer werd het eerste dinobot ontdekt?
 6. Welke soorten dino’s zijn er?
 7. Wat was de grootste dinosaurus?
 8. Wat was de kleinste dinosaurus?
 9. Hoe groot werden dinosaurussen?
 10. Zijn dino’s veranderd in vogels?
 11. Hoe pasten de dino’s in de ark van Noach?
 12. Aten dino’s voor de zondvloed ook andere dieren op?
 13. Schilderingen en overleveringen over dino’s
Flora tijd dino's