“Dit encyclopedische werk zal hopelijk door velen nog vaak geraadpleegd worden.”

by | mrt 16, 2020 | Onderwijs, Recensie

Hoe was het oorspronkelijk in het paradijs? Hoe is het geworden na de zondeval? Schiep God het leven op aarde door middel van een miljoenen jaren durend evolutieproces? Veel christenen houden zich in het Reformatiejaar 2017 met deze vragen bezig. Met zijn boek Oorspronkelijk laat Mart-Jan Paul, hoogleraar Oude Testament, zijn licht over deze kwestie schijnen.

Oorspronkelijk

In Oorspronkelijk wordt vooral aandacht besteed aan de uitleg van de Bijbel en de historische achtergronden van het complexe debat rond het thema schepping en evolutie. Na een inleiding in hoofdstuk 1 gaan de hoofdstukken 2 en 3 over evolutiefilosofieën in het verleden en over hoe de kerkvaders Genesis lazen. In hoofdstuk 4 en 5 onderzoekt de auteur de vraag of de Bijbelschrijvers een wereldbeeld van een platte aarde kenden. Paul onderbouwt dat dit niet het geval is. De hoofdstukken 6 tot en met 10 gaan over de klassieke uitleg van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Twee hoofdstukken daarvan worden gewijd aan twee bekende theïstisch evolutionisten: John Walton en Dennis Alexander. In hoofdstuk 11 tot en met 15 bespreekt Paul de geschiedenis van het debat tot aan de huidige tijd.

Het idee van gemeenschappelijke afstamming was in de tijd van Charles Darwin niet nieuw. Paul geeft in hoofdstuk 2 verschillende voorbeelden van evolutiefilosofieën uit zowel de oudheid als begin negentiende eeuw. Erasmus Darwin, de grootvader van Charles, stelde bijvoorbeeld reeds dat alle warmbloedige dieren afstamden van een primitief organisme.

Er zijn mensen die beweren dat de jonghistorische uitleg een moderne, twintigste-eeuwse, opvatting is. Volgens Paul is dat niet het geval. ‘Mozaïsche geologen’, bijvoorbeeld, die leefden in het begin van de negentiende eeuw, gingen ervan uit dat de aarde jong was en dat er een wereldwijde zondvloed had plaatsgevonden. George McCready Price, die vaak als grondlegger van de creationistische stroming wordt gezien, putte uit de werken van deze ‘Schriftuurlijke geologen’.

Geen enkel werk is perfect. Een paragraaf over het hoogtepunt van de zondvloedgeologie in de 18e eeuw, met namen als Burnet, Whiston en Woodward, zou niet hebben misstaan. Deze mannen zijn van grote betekenis geweest voor de geologie in het algemeen en de jonghistorische geologie in het bijzonder. Paul heeft met zijn boek de creationistische stroming wel degelijk een goede dienst bewezen. Oorspronkelijk is een lijvige uitgave voor een zeer schappelijke prijs geworden. Dit encyclopedische werk zal hopelijk door velen nog vaak geraadpleegd worden.

Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2017 Oorspronkelijk, Weet 47: 15.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!