MACHTIGINGSFORMULIERper maand
  


Deze gift is aftrekbaar van de belasting omdat Logos Instituut een ANBI-instelling is.

Rekeningnummer (IBAN):
NL
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Email-adres:
Telefoonnummer:
Datum en plaats van ondertekening:

Ik blijf graag op de hoogte van het werk van Logos InstituutWe merken dat scholen en kerken veel behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van Bijbelgetrouwe educatie en voorlichting voor leerkrachten, ouders, kinderen, predikanten en gemeenteleden.

Bijvoorbeeld door lespakketten en gastlessen/sprekersavonden voor kerken en scholen, zowel in het basis als voortgezet onderwijs. In die leemte kunnen we nu nog niet goed voorzien. Daar zijn structurele financiële middelen voor nodig. Alleen met uw hulp kan dit plan werkelijkheid worden. Met uw bijdrage van 5 euro per maand helpt u mee te voorzien in deze dringende behoefte. Meer mag natuurlijk ook. Mogen we op uw steun rekenen?

U kunt ook een eenmalige donatie doen in onze webwinkel.