MACHTIGINGSFORMULIER


Ja, IK STEUN LOGOS INSTITUUT MET EEN BIJDRAGE VAN:

EuroGraag ontvang ik maximaal vier keer per jaar Bijbelvast per post

Eenmalige giften


Eenvoudig, snel doneren met ideal? Gebruik dan onderstaande knoppen.

Ondersteun een project van Logos

Wilt u aan een specifiek project van Logos bijdragen? Bekijk dan onze huidige crowdfunding projecten en ondersteun het project dat u een warm hart toedraagt.

Belastingaftrekbaar

U kunt ons ook ondersteunen door een gift over te maken naar bankrekeningnummer NL53 INGB000 7655373 tnv Logos Instituut.

logos instituut ANBI giften belasting aftrekbaar

Logos Instituut is een ANBI stichting – Giften zijn dus Aftrekbaar voor de belasting!

Actie

We merken dat scholen en kerken veel behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van Bijbelgetrouwe educatie en voorlichting voor leerkrachten, ouders, kinderen, predikanten en gemeenteleden.

Wilt u meedoen met de actie en een gratis dvd of scheurkalender ontvangen? Ga dan naar de actiepagina en vul daar het machtigingsformulier in. Wilt u een eenmalige machtiging doen? Vul dan het formulier hiernaast in.

dvd Geologie Nederland toont Zondvloed - Stef Heerema - Nieuwjaarsactie 2020 - Ondersteun Logos Instituut
Weet Scheurkalender 2020