Het doorbreken van de boeien van de evolutiepropaganda

by | sep 2, 2017 | 03. Theologie, 06. Biologie, Geologie, Geschiedenis, Getuigenis, Onderwijs, Paleontologie

‘Het ‘monster’ van ongeloof werd continu gevoed door wat ik ‘evolutiepropaganda’ noem. Discovery Channel, National Geographic, kranten, tijdschriften, schoolboeken, studieboeken, zelfs bronnen van vermaak als films, ze maakten allemaal één ding heel duidelijk: de aarde is heel erg oud en wij zijn het product van miljoenen jaren evolutie.’

Zo rond het begin van 2015 lagen er problemen op de loer. Ik kwam tot het besef dat mijn behoefte om naar de kerk te gaan volledig ontbrak. Wat misschien nog erger was, was dat mijn vrouw en ik ‘s avonds laat soms discussies begonnen te voeren over de hele kwestie geloof. Het leek allemaal neer te komen op de vraag of wat we elke zondag hoorden en in onze Bijbels lazen wel waar was. In feite begonnen de problemen al eerder, gedeeltelijk vanwege het lezen van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004, die we begonnen waren na het eten te lezen. Het was eerder niet zo tot me doorgedrongen, maar deze nieuwe vertaling vertelde de zaken in duidelijke, begrijpelijke taal en het raakte me – hele volkeren die werden afgeslacht, dat soort zaken. Ik kon niet onder het gevoel uitkomen dat wat we lazen niet goed was. Bedenk wel dat we nog niet bij het Nieuwe Testament waren aanbeland. Terwijl we lazen werd ik zo nu en dan boos, en mijn frustraties op mijn vrouw loslaten hielp uiteraard niet al te veel.

De geestelijke disjunctie tegemoet treden

Een ander, nog groter probleem, was dat naast mijn toenemende twijfel aan de moraliteit van de Bijbel de twijfel toenam of God wel bestond. Dit was geen kleinigheid. Ik was christelijk opgevoed en had een christelijke vrouw getrouwd (al wist ik dat niet toen ik haar ontmoette). Nu gaven we ook onze kinderen een christelijke opvoeding, dus ik had een probleem. Het ‘monster’ van ongeloof werd continu gevoed door wat ik ‘evolutiepropaganda’ noem. Discovery Channel, National Geographic, kranten, tijdschriften, schoolboeken, studieboeken, zelfs bronnen van vermaak als films, ze maakten allemaal één ding heel duidelijk: de aarde is heel erg oud en wij zijn het product van miljoenen jaren evolutie. Behoudens de nutteloosheid van ons bestaan, betekende dat ook dat wat in de Bijbel stond en in de kerk verteld werd met geen mogelijkheid waar kon zijn. En als dat het geval was, was er in feite geen reden te geloven dat de God die in de Bijbel genoemd wordt wel echt is.

Denkend als de advocaat van de duivel, mezelf voorstellend dat er echt geen God was, kwam ik tot de conclusie dat we in dat geval geen enkele reden tot bestaan hadden. De natuur had in dat geval zichzelf geschapen. Nu was ik op dat moment geen wetenschapper of zelfs maar een goed ingelezen leek1, maar ik constateerde hier wel een logisch probleem: het zou ook inhouden dat we elke zondagochtend zeer kostbare tijd aan het verknoeien waren. Vanaf dat moment kreeg ik steeds meer weerzin om naar de kerk te gaan. Mijn vrouw deelde niet in mijn persoonlijke misère en worstelingen (Goddank!) en bleef gewoon trouw de kerk bezoeken, ook als ik eens niet meeging. Gelukkig liet ze me desondanks niet in mijn sop gaarkoken. Als ik op de situatie terugkijk, zie ik dit als een voorbeeld van de bemoeienis van God, maar het was duidelijk geen gezonde situatie. Er moest iets gebeuren.

Ontmoetingen met atheïsten

Rond die tijd kwam ik via Facebook in contact met een kennis van vroeger. Het werd al snel duidelijk dat hij een fervent atheïst geworden was. Ik kan me nog goed herinneren dat hij via Facebook een tien minuten durend YouTube-fragment van een debat over religie deelde met daarin een man genaamd Sam Harris.2 Mijn vriend had als bijschrift een uitdaging geschreven in de trant van: “Als je christen bent, betwijfel ik of je dat nog steeds bent als je dit gekeken hebt – in dat geval sta je wel erg sterk in je schoenen!” Het behoeft geen betoog dat dit mijn aandacht trok. Dus ik bekeek het fragment, en toen gebeurde er iets vreemds: ik voelde me defensief. Deze Harris was naar mijn idee slechts oude koeien uit de sloot aan het halen, die bij mijn weten allang dood en begraven waren. Daarnaast zat hij er simpelweg faliekant naast. Zijn argumentatie ging ongeveer als volgt: ‘Als God niets doet om het lijden van kleine kinderen te beëindigen, is Hij ofwel onmachtig dit te doen, ofwel een tiran. Ergo, Hij kan niet bestaan.’ Zelfs ik kon de zwakte van dit argument makkelijk inzien.3

Toen ik het volledige debat vond waar dit fragment van afkomstig was – dat meer dan tweeënhalf uur duurde – vond hij in zijn opponent (de christelijke apologeet William Lane Craig) zijn meerdere.4 Ik denk dat op dat moment weer een sprankje geloof in mij loskwam. Ik reageerde op mijn Facebook-vriend door eenvoudigweg de zwakte van Harris’ standpunt aan te geven. Dit leidde tot een soort kettingreactie, waarin hij me verschillende memes en argumenten voorschotelde, waarvan de meeste duidden op enorme onwetendheid en sommige gewoon regelrecht onnozel waren. Het enige effect hiervan was dat ik feitelijk weer wat meer geloofsvertrouwen ervoer.

Toen onze discussie voortduurde, wees mijn Facebook-vriend me op enkele boeken die ik volgens hem echt zou moeten lezen. Ik herinner me dat een ervan Nailed heette, geschreven door David Fitzgerald.5 Een ander was geschreven door Christopher Hitchens6, van wie mijn Facebook-vriend een nogal groot bewonderaar leek. Aangezien ik niet zwak over wilde komen, ging ik naar deze boeken op zoek, maar ik kon ze niet vinden.

Compromissen omtrent Genesis

Nu ik het gevoel had in ieder geval iets meer over de materie te weten te moeten komen, ging ik naar de boekwinkel. De eerste boeken die ik kocht waren afkomstig van de Nederlandse auteur Wil van den Bercken en de Engelsman Francis Spufford, allebei christen. Hun boeken maakten mij in elk geval duidelijk dat men geen complete idioot is als men de Bijbel serieus neemt.

Deze schrijvers beweerden echter dat het geen twijfel lijdt dat evolutie verantwoordelijk is voor al het leven, inclusief ons mensen. Genesis 1, zeiden ze, moest niet letterlijk worden genomen. Dat was nieuw voor mij. Ik had het altijd gelezen zoals het er stond, zonder me te realiseren dat ik het ‘abusievelijk’ letterlijk las! Maar nee, ‘intelligente lieden’ wisten dat dit niet de juiste manier van lezen kon zijn. De wetenschap had tenslotte aangetoond dat we geëvolueerd zijn. Ik denk dat ik op dat moment hieraan toegaf. Op een bepaalde manier voelde dat bevrijdend, omdat ik nu ik al mijn aanvankelijke twijfel aan wat de Bijbel in de eerste verzen ervan zegt opzij kon zetten eindelijk de rest ervan kon accepteren. Of toch niet?

Nu ik me niet langer druk hoefde te maken over het spanningsveld tussen goddelijke schepping versus wetenschappelijk bewijs, ging ik op zoek naar meer informatie en stuitte ik op een lezing op YouTube van een astronoom met de naam Hugh Ross.7 Ik was lamgeslagen. Deze man kreeg het op de een of andere manier voor elkaar om wat in Genesis 1 staat te onderbouwen met echte wetenschap (tenminste, dat dacht ik)! Ik kan me nog goed het gevoel van verrukking voor de geest halen dat dit me gaf. Vervolgens, toen ik YouTube afspeurde voor meer, kwam ik terecht bij een discussie tussen Hugh Ross en een paar andere heren, onder wie Ken Ham. Nee, nee, nee, dacht ik. Waar is deze man nu mee bezig? Hij probeerde die geweldige wetenschappelijke onderbouwing onderuit te halen die me zo enthousiast had gemaakt, terwijl hij met zijn Bijbel zwaaide en zei: “Laat me zien waar de miljoenen jaren staan.” Ik was weer in de war. Ik wilde dat Hugh Ross gelijk had.

Rond die tijd bezocht ik met het gezin de plaatselijke evangelische boekhandel. Ik zat middenin de felle discussies met mijn Facebook-vriend, dus ik had munitie nodig. Ik had elders net een boek gekocht van Richard Dawkins, met de titel God als misvatting (de vertaling van The God Delusion)8, en trof hier een boek aan van een dominee (David Robertson) dat hier tegenin ging, en een boek van enkele Nederlandse wetenschappers en geleerden. Het laatste boek leek duidelijk de sterkste wetenschappelijke zaak te maken; evolutiewetenschap en miljoenen jaren werden op de een of andere manier in acht genomen, maar ze wisten nog steeds voor elkaar te krijgen dat God voor alles verantwoordelijk was. Dit was wat ik nodig had. Maar toen viel mijn oog op een vierde boek. Het heette Hoe bestaat het!9 en was geschreven door vier buitenlandse wetenschappers. Ik bladerde het wat door en tot mijn ongenoegen waren deze lui weer aanbeland bij het letterlijk nemen van Genesis 1 — oh nee! Desondanks kwam ik met alle vier de boeken naar buiten.

Bijbelse schepping — te mooi om waar te zijn?

Van de vier boeken begon ik met Hoe bestaat het! Ik was nieuwsgierig. Hoe wilden deze vier wetenschappers – met de namen Don Batten, David Catchpoole, Carl Wieland en Jonathan Sarfati – het in vredesnaam voor elkaar krijgen Genesis te rijmen met de wetenschappelijke kennis uit de echte wereld? Dit was uiteraard schier onmogelijk; tenminste, dat dacht ik. Maar ze maakten niet alleen een sterke zaak, hun verhaal was logischer dan wat ik eerder had gehoord. De stukjes begonnen op hun plaats te vallen. De puzzel was nog verre van compleet, maar er was op zijn minst sprake van een soort nieuw begin. Genesis 1 sloeg nu ergens op, en de wetenschap ook – het was niet langer het een of het ander.

Ondanks deze bemoediging leek het nog steeds een beetje te mooi om waar te zijn, dus ik besteedde er de nodige tijd aan hun bronnen te raadplegen. Hoewel ze refereerden aan originele bronnen, leek het erop dat ze voornamelijk verwezen naar een bepaalde website, creation.com. Dus daar ging ik naartoe. En de rest, zou ik haast op theatrale wijze willen toevoegen, is geschiedenis. Toen ik voor de eerste keer terechtkwam op creation.com, zag ik een introductiefilmpje (een soort warm welkom voor degene die de site voor het eerst bezoekt) van de CEO van hun Amerikaanse kantoor, Gary Bates. Ik kon ook een MP3-bestand downloaden als welkomstcadeautje. Ik denk dat een van de eerste artikelen die ik las over de zogeheten ‘New Atheists10‘ ging over wie mijn Facebook-vriend het altijd had. Sam Harris’ argumenten werden onderuit gehaald. Mooi zo.

Waarom hadden andere mensen dit materiaal nooit gezien? Enthousiast over de goudmijn aan informatie die ik ontdekt had, laadde ik de MP3 op mijn speler en beluisterde ik het hele bestand voordat ik probeerde te gaan slapen. Het was een lezing van een geoloog die dr. Emil Silvestru heet11 en ik wilde, terwijl hij voor een bepaald publiek sprak, dat iedereen daar aanwezig was geweest om hem te horen, in het bijzonder mijn Facebook-vriend – deze man had het bij het rechte eind! De opwinding die ik toen voelde heb ik denk ik sindsdien niet meer zo ervaren; het was duidelijk dat ik de komende uren niet in slaap zou vallen. Nadat ik me had aangemeld voor de Creation Daily e-mail van creation.com12, elk met een artikel over de kwestie schepping/evolutie, bleef ik doorlezen. Het leven zag er weer rooskleurig uit.

Vooroordelen ervaren — ‘als het oplopen tegen een betonnen muur’

Die zomer was een soort wervelwind. Mijn vrouw was de eerste die blij was met mijn enthousiasme. Maar nu ik eindelijk ‘het licht had gezien’, ontdekte ik de keerzijde van deze medaille. Ik bleef spitten, en stuitte daarmee op een hard stuk rots; een erg koppige rots mag je wel zeggen. Het leek erop dat wat ik ‘de evolutionisten’ zou noemen in het geheel niet onder de indruk waren van mijn argumenten. Sterker nog, ze leken een antwoord te hebben op alles wat naar mijn idee een onoverkomelijk probleem voor hun theorie vormde. Als fervent volger van verscheidene websites, zoals de Facebook-pagina van het Institute for Creation Research, merkte ik dat elk artikel dat werd geplaatst dezelfde uitwerking had als een hoop excrement heeft op vliegen. Vreemd genoeg trok ieder artikel, dag in dag uit, mensen aan die erin slaagden de inhoud ervan te bekritiseren. Er hadden stevige discussies plaats, er werd gespot, zaken werden belachelijk gemaakt of er werd gewoon wat wetenschap uit de hoge hoed getoverd die, zo beweerden ze dan, het geplaatste artikel ‘weerlegde’. Misschien onverstandig, maar ik raakte wat verloren in deze discussies. Ik had zó gelijk, en zij hadden het zó mis; dat moest iedereen die mijn bijdragen las toch te weten komen!

Was dit allemaal zo erg? Nee, in tegendeel. Dat kan ik nu wel stellen, want ik heb er van geleerd – heel wat zelfs. Ik leerde dat wetenschappelijke argumenten niet lichtzinnig moesten worden opgevat. Ik leerde ook dat wat er op anticreationistische websites als talkorigins.org geschreven wordt er vaak naast zit, vanwege onwetendheid of met opzet.13 Ik leerde ook dat de critici niet op zoek waren naar antwoorden. Ze kwamen de strijd aangaan. Wat een creationistische organisatie ook zou schrijven, in de ogen van de epigonen van de evolutie hadden de creationisten het mis – en kon dat niet meteen worden aangetoond, dan zou het dat snel genoeg worden. Maar in werkelijkheid, zo ontdekte ik, hadden de creationisten het helemaal niet mis.

Met deze lui in discussie zijn was als tegen een betonnen muur oplopen. Maar het dwong me nog dieper in de materie te duiken en terugkijkend op de situatie ben ik blij dat het gelopen is zoals het gelopen is. Ik heb een hoop geleerd over een hele reeks onderwerpen, zoals kosmologie, geologie, biologie en zelfs theologie. Ik heb ook geleerd op zo’n manier te denken dat ik me bewust ben van wat de oppositie waarschijnlijk denkt – ik kan me als het ware in hun gedachten verplaatsen. Dus, in mijn geval tenminste, moet ik zeggen dat dit uiteindelijk tot iets heel positiefs heeft geleid.

Bekrachtiging van geloof

Dus waarom bleef ik maar doorgraven? Dat doe ik nog steeds en het kost me een hoop tijd en energie. Dus ja, waarom eigenlijk? In beginsel was het omdat ik mezelf overtuigd wilde houden. De kwestie moet niet licht worden opgevat. Toen Jezus zei dat degenen die ervoor kiezen Hem te volgen tegenstand zullen ondervinden (Johannes 16:33), meende Hij dit. Ik kan nu stellen dat ik vast overtuigd ben van mijn standpunt. Er komen natuurlijk zo nu en dan zaken opborrelen die nieuwe vragen oproepen en ik heb zeker niet alle antwoorden, maar de fundamenten zijn mij nu in elk geval duidelijk. Evolutie is ‘Darwins kaartenhuis’ en ik raad iedereen aan het boek met de gelijknamige titel (‘Darwin’s House of Cards’) van Tom Bethell te lezen.14 Evolutie wordt alleen ‘bewezen’ door eerst aan te nemen dat het waar is. De wetenschappelijke feiten laten echter iets anders zien: geneste hiërarchieën, de volgorde van de fossielen, homologie, overeenkomsten in het DNA, enzovoort – ik denk dat ik intussen elk stuk bewijs wel ben tegengekomen en ik heb er uitvoerig over gelezen. Zo heb ik The Greatest Show on Earth van Richard Dawkins gelezen – lees dit alstublieft, maar lees dan vervolgens The Greatest Hoax on Earth? van Jonathan Sarfati.15

Ik heb talloze discussies gevoerd via internet, waarin evolutionisten me alles voorhielden waarvan ze dachten dat het hun zaak sterker maakte. Maar uiteindelijk ‘werkt’ hun bewijs alleen als men er al bij voorbaat van uitgaat dat Darwin het bij het rechte eind had. Let wel, in zijn veelzeggende boek, The Origin of the Species, geeft hij nergens echt bewijs voor zijn zaak!16 In feite begon hij met iets wat evolutionisten vandaag de dag nog steeds doen: het uitdagen van critici om zijn ongelijk te bewijzen, in plaats van het hard maken van zijn eigen zaak met feitelijk bewijs. De enthousiastelingen van de evolutietheorie maken deze in feite onfalsifieerbaar met hun tegenstrijdige argumenten:

 

 • Verandering? Evolutie heeft ervoor gezorgd. Stasis? Evolutie heeft er ook voor gezorgd.17
 • Overeenkomsten? Die zijn er vanwege gemeenschappelijke afkomst.18 Verschillen? Die zijn er vanwege evolutionaire variatie.19
 • Homologie? Vanwege gedeelde afkomst. Convergentie? Op de een of andere manier is het meerdere keren geëvolueerd.
 • Gebrek aan de voorspelde overgangsfossielen (slechts een handjevol discutabele voorbeelden)?20 Ach, dat komt door het gebrekkige fossielenbestand. Fossielen op de verkeerde plek?21 De datering klopt vast niet, of er heeft een overschuiving plaatsgehad, of het betreft een vervalsing, of….22

 

Met natuurlijke selectie en zeeën van tijd kan alles gebeuren. We kunnen het natuurlijk alleen niet zien gebeuren!2324

Evolutie klopt gewoon niet

Evolutie is een keizer zonder kleren.25 Het heeft even geduurd, maar dat zie ik nu wel in. Toch denk ik dat ik dit ergens altijd wel heb geweten. In mijn optiek is het, als je een stap terug doet en het hele verhaal overziet, absurd.26 We zouden een gemeenschappelijke voorouder hebben met de chimpansee, die niet de minste vooruitgang lijkt te hebben geboekt ten opzichte van zijn voorgangers van een eeuwigheid eerder – terwijl wij anderzijds al lang geleden piramides hebben gebouwd, ruimteschepen richting Pluto lanceren, en taal, emoties en moraal hebben. Het leven, de complexe cel, is helemaal vanzelf tot stand gekomen, tenminste dat worden we geacht te geloven; iedereen die dat gelooft, raad ik aan deze lezing van James Tour op YouTube te bekijken.2728 Het hele universum zou zijn opgedoken uit een energiepunt dat kleiner is dan een punt op deze pagina. Hoe kunnen weldenkende mensen dit toch geloven? Echt wetenschappelijk bewijs ontbreekt; ik heb erom gevraagd, maar het nooit gekregen.29 Sterker nog, ondanks de pogingen het idee onfalsifieerbaar te maken, is evolutie wat betreft vrijwel elk bewijs ervoor gefalsifieerd.30

Ik heb eens gevraagd om slechts één observatie van een aanpassing in een levend organisme die aan zou kunnen tonen hoe het ene type dier in het andere zou kunnen zijn veranderd, of slechts één demonstratie dat mutaties werkelijk kunnen leiden tot de evolutie van een nieuw type weefsel, een nieuw orgaan, een nieuw soort lichaamsstructuur of iets dergelijks.31 Het enige wat ik kreeg was ‘bewijs’ vanuit circulaire redeneringen. Ik vroeg evolutionisten bijvoorbeeld eens om één voorbeeld van een observatie van de toevoeging van nieuwe informatie die heeft geleid tot een nieuwe functie. Het enige wat ik bleef terugkrijgen waren redeneringen die ongeveer zo gingen: “Soort Y heeft een bepaalde eigenschap (zoals het kunnen zien van een bepaalde kleur). Soort X heeft deze eigenschap niet (kan deze kleur niet zien). We ‘weten’ dat Y uit X is geëvolueerd, ergo, er is iets nieuws geëvolueerd.” Dit soort redenatie werkt alleen als van tevoren wordt aangenomen dat soort Y is voortgekomen uit soort X. Daarnaast blijkt bij nadere beschouwing elke geclaimde nieuwe functionaliteit doorgaans een verlies of aanpassing van reeds bestaande informatie te betreffen. En dit kwam van evolutiebiologen die lesgeven op universitair niveau, mensen van wie je zou verwachten dat ze met goede voorbeelden zouden kunnen komen.

Er zijn anderen zoals ik

Waarom heb ik dan al mijn tijd in deze kwestie gestoken? Omdat ik denk dat andere mensen dit ook zouden moeten weten, of het nu christenen zijn of niet-gelovigen. Wat je ook denkt dat de waarheid is, deze wordt zeker niet onderbouwd door deze evolutieverhalen – en soms zijn die echt heel slecht. Ik las eens een artikel dat beweerde dat we de vorm van ons gezicht hebben gekregen omdat we (geloof het of niet) in het verre verleden klappen kregen.32 Een ander verhaal vertelde dat we de vorm van ons gezicht hebben gekregen omdat we op het achterwerk van apen ‘wilden’ lijken.33 Deze verhalen zijn gebaseerd op papers in de gepeerreviewde wetenschappelijke literatuur, op ‘wetenschappelijke’ websites!3435

Maar de belangrijkste reden om zoveel tijd in dit onderwerp te steken zijn mijn kinderen – en net zo goed die van ieder ander –, want zodra ze kunnen lezen, zullen ze deze verhalen tegenkomen. Die zullen ze op school geleerd worden alsof ze waar zijn. En als kinderen maar een beetje zijn zoals ik, kan dit de fundamenten van hun geloof ondermijnen.36 Als de eerste verzen van de Bijbel regelrecht onjuist zijn, waarom zou je de rest dan geloven? Waarom zou je geloven dat Jezus uit de doden is opgestaan en jou kan redden als Hij het zelf bij het verkeerde eind had wat de hele kwestie betreft?37 Nu ik inzie dat er in feite geen goede reden is voor deze twijfels, zie ik het als mijn taak om te doen wat ik kan om de evolutieonzin te bestrijden. Het zou een ziel kunnen redden.

Oh, en dat boek Hoe bestaat het!38 is eigenlijk de Nederlandse vertaling van The Creation Answers Book van Creation Ministries International39, de organisatie achter creation.com. Doe uzelf een plezier en begin daarmee. Het zou u kunnen verbazen.

Heb je ook een soortgelijk persoonlijk getuigenis op het gebied van geloof en wetenschap en wil je die delen met de redactie? Neem dan rechtstreeks contact op via info@logos.nl of via ons contactformulier.

Dit getuigenis is met toestemming van de auteur vertaald en overgenomen van de website van Creation Ministries International. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

 1. Ik ben nog steeds geen wetenschapper, maar ik beschouw mezelf tegenwoordig tenminste als een onderlegde leek.
 2. https://creation.com/answering-the-new-atheists.
 3. Zie: http://creation.com/why-death-suffering.
 4. Maar zie: http://creation.com/william-lane-craig-vs-creation.
 5. Fitzgerald, D., Nailed: Ten Christian myths that show Jesus never existed at all, Lulu.com, USA, 2010.
 6. http://creation.com/chris-hitchens-dies.
 7. http://creation.com/refuting-compromise-refutation-of-hugh-ross-introductory-chapter-and-reviews.
 8. http://creation.com/atheist-with-a-mission-critique-of-dawkins-god-delusion.
 9. Zie: https://webshop.logos.nl/winkel/boeken/hoe-bestaat-het/ De Nederlandse vertaling van: Batten, D., Catchpoole, D., Sarfati, J. & Wieland, C., The Creation Answers Book (zesde editie), Power Springs, Georgia, Creation Book Publishers, 2014.
 10. http://creation.com/answering-the-new-atheists.
 11. http://creation.com/emil-silvestru.
 12. http://creation.com/infobytes-signup.
 13. zie bijvoorbeeld http://creation.com/carbon-14-diamonds-talkorigins.
 14. Bethell, T., Darwin’s House of Cards, A Journalist’s Odyssey Through the Darwin Debates, Discovery Institute, Seattle, WA, 2017.
 15. http://creation.com/the-greatest-hoax-on-earth/main.php.
 16. Zoals zelfs enkele evolutionisten sluw hebben opgemerkt, heeft Darwin in The Origin of Species een hoop te vertellen over het overleven van de soorten, maar haast niets over het ontstaan van de soorten!
 17. http://creation.com/evolutionary-stasis.
 18. http://creation.com/similarities-dont-prove-evolution.
 19. http://creation.com/are-look-alikes-related.
 20. http://creation.com/that-quote-about-the-missing-transitional-fossils.
 21. http://creation.com/fossils-wrong-place.
 22. Zie ook hier: http://creation.com/fossils-out-of-order.
 23. Zie ook Richard Dawkins’ beroemde uitspraak: “Evolution has been observed. It’s just that it hasn’t been observed while it’s happening,” Bill Moyers interviewt Richard Dawkins, Now, 3 december 2004, PBS network, pbs.org, 8 november 2006.
 24. Maar zie http://creation.com/the-fish-in-the-bathtub.
 25. http://creation.com/reflections-on-the-emperors-new-clothes.
 26. http://creation.com/evolution-preposterous.
 27. https://youtu.be/_zQXgJ-dXM47.
 28. Tour, J.M., The origin of life: an inside story, youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4, 23 maart 2016.
 29. Zie http://creation.com/dark-beginning.
 30. Zie http://creation.com/is-evolution-true.
 31. Zie http://creation.com/mutations-new-information en http://creation.com/nylonase-update.
 32. Dickerson, K., Human faces may have evolved to take a punch, livescience.com, 10 juni 2014.
 33. Nield, D., Humans might have evolved to identify faces like chimps recognise butts, sciencealert.com, 9 december 2016.
 34. Carrier, D.R. & Morgan, M.H., Protective buttressing of the hominin face, Biological Reviews 90(1):330–346, februari 2015 | doi:10.1111/brv.12112/full.
 35. Mariska, E.K. & Tomonaga, M., Getting to the bottom of face processing: Species-Specific inversion effects for faces and behinds in humans and chimpanzees (Pan Troglodytes), Plos One, 30 november 2016 | doi.org/10.1371/journal.pone.0165357.
 36. Zie http://creation.com/importance-of-foundations.
 37. https://creation.com/jesus-age-earth.
 38. Batten, D., Catchpoole, D., Sarfati, J. & Wieland, C., Hoe bestaat het!, De Banier, 2010.
 39. https://webshop.logos.nl/winkel/boeken/hoe-bestaat-het/

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!