Draaide de aarde ooit anders om zijn as?

by | nov 6, 2020 | Antwoorden voor sceptici, Onderwijs, Vraag-en-antwoord

Vraag

Tijdens mijn bezoek aan de replica van de ark van Noach in Dordrecht werd mijn aandacht getrokken door een vermelding op een van de informatieborden. Het ging over de start van de seizoenen. Die vond pas plaats na de zondvloed en men baseerde dit op Genesis 8 vers 22 (waar staat dat voortaan zomer en winter niet op zullen houden). Mijn vraag is: heeft de aarde tot aan de zondvloed dan anders om zijn as, om de zon geroteerd? Dat lijkt mij het logische gevolg wanneer er geen seizoenen waren voor de vloed. Is hier een wetenschappelijke verklaring voor?

Antwoord

Het is mogelijk dat er voor de zondvloed geen sterke seizoenswisselingen waren. Er is echter erg weinig bekend over het klimaat voor de vloed. Toen Morris en Whitcomb hun boek ‘The Genesis Flood’ (1961) publiceerden, dachten ze dat er een mantel van waterijs om de aarde heen had gezeten. Die theorie werd jarenlang aangehouden, maar is de laatste tijd uit de gratie gevallen. Mede op basis van Genesis 8 vers 22 concludeerden Morris en Whitcomb dat het klimaat constant zou zijn geweest, en er dus geen seizoenen waren zoals nu. Maar wanneer je Genesis 8 vers 22 in de context leest, dan zie je dat het deel uitmaakt van Gods belofte om de aarde nooit meer te zullen laten overstromen. Dag en nacht worden in dit vers ook genoemd, en het is zeker dat er voor de zondvloed een dag-nachtcyclus was, getuige het scheppingsverslag in Genesis 1.

De Bijbel geeft overigens wel ‘hints’ dat het klimaat voor de vloed anders kan zijn geweest dan nu. Let bijvoorbeeld eens op de plotselinge val in leeftijd van de mens. Na de zondvloed werd men veel minder oud. Zou dat met klimaatverandering te maken kunnen hebben? Opmerkelijk is ook een tekst over een ‘waggelende aarde’ in Jesaja 24:20.

Maar, terugkomend op je vraag: hoewel het klimaat voor de zondvloed waarschijnlijk heel anders was dan nu, kun je niet met zekerheid zeggen dat er voor de zondvloed geen seizoenen waren.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2014, Draaide de aarde ooit anders om zijn as?, Weet 28: 48.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!