Draaide de aarde vroeger langzamer?

by | jun 7, 2021 | Aardwetenschappen

Vraag

Zijn er theorieën die ervan uitgaan dat de aarde vroeger veel langzamer rond haar as draaide dan tegenwoordig? Zo ja, welke gevolgen zou dat langzamer draaien dan hebben in de zin van ouderdomsbepaling, ontstaanstheorieën, impact van de zondvloed, enzovoort?

Antwoord

De draaisnelheid van de aarde hoeft niet altijd hetzelfde te zijn geweest. In menselijke kalendersystemen kun je aanwijzingen vinden dat een jaarsysteem van de aarde vroeger 360 dagen per jaar bevatte in plaats van 365 dagen. Maar fossielen van bijvoorbeeld bepaalde schelpen (elke groeiring zou dan een dag voorstellen) leveren weer aanwijzingen op dat de aarde mogelijk vroeger 400 dagen per jaar had, en dus langzamer draaide. Hoe het precies zit is (nog) niet bekend. Natuurkundig gezien zou je verwachten dat de aarde vroeger juist wat sneller draaide dan nu, omdat de aarde steeds iets wordt afgeremd. Maar dat gaat zo langzaam dat je daar weinig last van hebt. Het huidige evenwicht is niet zo makkelijk te veranderen. Mogelijk kan een grote natuurramp als de zondvloed of een meteorietinslag daarvoor zorgen, maar de verschillen tussen de draaisnelheid van de aarde vroeger en nu zijn niet groot genoeg dat je daar met ontstaanstheorieën of ouderdomsbepalingen rekening mee hoeft te houden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Wit, J.R. de, 2018, Draaide de aarde vroeger langzamer?, Weet 50: 63.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!