Durf te denken vanuit een scheppingskader, scheppingsgeloof waardevol voor wetenschap en ethiek

by | jan 31, 2017 | Nieuwsbrief, Onderwijs

Een student mailde ons deze maand het volgende: “Ik weet niet hoeveel bereik jullie hebben, maar ik wil jullie meededelen dat ik hoop dat, ongeacht het aantal volgers, jullie dit werk blijven voortzetten. Het heeft mij als christen en student veel geweldige inzichten opgeleverd en een hoop kennis over de wetenschappelijke waarheid achter God. Ik hoop dat jullie nog veel meer professionele stukken schrijven die ons als studenten en volwassenen zullen toerusten en helpen. Nogmaals dank en enorm veel succes en bovenal Gods rijke zegen en geweldig inzicht over jullie levens gebeden.” Het is prachtig en zeer bemoedigend om dergelijke reacties te krijgen. We proberen met Logos Instituut de studenten te helpen door ze materiaal aan te reiken en ze toe te rusten voor een plaatsje in de academische wereld.

bergen_naaldbomen (medium).pixabay

Onlangs schreef onze medewerker, Jan van Meerten, voor het Reformatorisch Dagblad een artikel om de studenten toe te rusten. De introductie van het artikel met de tien tips luidde: “Je bent een eerstejaarsstudent en wilt graag de wetenschap in. Je hebt je christelijke school en mogelijk je ouderlijk huis verlaten en loopt nu rond op een universiteit van een grote stad. Je gelooft dat God de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft, maar dat deze schepping niet zeer goed is gebleven. Er is een historische zondeval geweest. Je bent hiervan overtuigd, maar je merkt ook dat er een keerzijde aan dat geloof zit. Is het wel verstandig om hier openlijk voor uit te komen? En als je dat wel doet, zal men je dan wel accepteren? En wat moet je doen als jij dat geloof door intellectuele uitdagingen dreigt te verliezen?” Het volledige artikel is hier te lezen. Het is niet altijd makkelijk om staande te blijven in een academische wereld waar naturalisten het voor het grootste deel voor het zeggen hebben. Daarom zijn deze tips een welkome aanvulling voor de studenten.

Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring. Het Woord van God is voor velen een mooi literair werk, maar heeft geen toegevoegde waarde meer voor leer en leven. Openbaring heeft in dit zo genoemde ‘verlichtingsdenken’ niets meer te zeggen, zeker niet op het terrein van de oergeschiedenis. Binnen scholen en universiteiten wordt het evolutiedogma gepresenteerd als ‘de waarheid’. Vanuit de Schrift bezien is dit dogma niet te rijmen met de dogma’s van een recente schepping van de aarde, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed. Onze kinderen en jongeren worden op de scholen en universiteiten verplicht onderwezen in deze evolutiedenkwereld.  De meeste leermethoden gaan namelijk uit van dit ‘evolutiedenken’ en het ‘actualistisch denken’. Maar is daar een geldige reden voor? Waarom zouden we de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het ‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken? Gods Woord (het geopenbaarde Woord) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Wij onderstrepen de waarde van de schepping voor wetenschap en ethiek en nemen Gods Openbaring daarin zeer serieus, ja zelfs als basis en fundament. Om academici en geïnteresseerden toe te rusten sponsort Logos Instituut een congres te Opheusden waarbij, op 18 maart 2017, christenacademici laten zien dat het scheppingsgeloof waardevol is voor wetenschapsbeoefening en ethiek. De organisator meldde ons dat al 60% van de plaatsen bezet is. Wees er snel bij want vol = vol. Het programma is hier in te zien en aanmelden kan hier.

Om meer van dergelijke programma’s neer te zetten of te sponsoren vragen wij uw steun. Allereerst in gebed en daarnaast door mee te werken (bijvoorbeeld kennissen op te roepen om dergelijke congressen te bezoeken) of financieel steun te geven. Wilt u als bedrijf of particulier ook een Logos-evenement sponsoren en uw naam op die manier eraan verbinden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Het is ook mogelijk een eenmalige of maandelijkse gift te geven via ons digitale donatieformulier. Mogen wij op uw steun rekenen?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!