Dwaalleraars moeten worden ontmaskerd

by | sep 4, 2019 | 03. Theologie

Er hadden wel duizend mensen kunnen komen op de avond van 29 augustus 2017 van de presentatie van het boek Oorspronkelijk1 van Mart-Jan Paul. Een prachtig actueel en bij de tijds en tijdig handboek over de schepping. Het virus van de (‘theïstische’) evolutie rukt weer op.

Het congres over het boek van Gijsbert van den Brink over theïstische evolutie ‘En de aarde bracht voort’ vond op 22 september 2017 plaats. Prof. van den Brink gaat mee met de evolutie ideologie als zou de aarde over een lange periode zijn geschapen en niet in zes dagen zoals God zegt.

Genesis 1, 2 en de rest van de Bijbel is de openbaring van God. Als God de tien geboden tot twee maal toe met zijn vinger op stenen tafelen schrijft dan schrijft Hij dat Hij de hemel en de aarde in zes dagen geschapen.

In Exodus 20:11 zegt God in zijn tien geboden: ‘Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage’. Hoe kun/durf je dan in het ‘theïstisch wetenschappelijke’ jargon ontkennen dat in Genesis 1 en 2 dagen niet letterlijk moeten genomen worden.

De ‘wetenschap’ voert een verwoede strijd om hun ‘geloof’ in de evolutie als ontstaanswerkelijkheid, als onomstotelijke waarheid van de werkelijkheid te poneren. In de evolutie is geen plaats voor een God als schepper.

Het creationisme gaat uit van de Bijbelse openbaring als waarheid en werkelijkheid voor de wetenschap. Op grond van Bijbelse gegevens gaat het creationisme uit van een jonge aarde en een wereldwijde vloed.

De strijd tussen schepping en evolutie concentreert zich met name op het elkaar bestrijden en overtuigen van wetenschappelijke feiten en bewijzen om elkaars standpunt te verzwakken. Hoe waardevol ook wordt met deze wetenschap de werkelijkheid nog slechts ten dele doorzien.

Hebreeën 11: 1-3 leert: 1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. 2 Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen. 3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

Evolutie is het ontkennen van het bestaan van God. Evolutie staat dan ook diametraal tegenover de schepping van God. Elke poging tot ‘theïstische evolutie’ is dan ook dwaalleer. Dwaalleeraars zullen er in het laatste der tijden komen en moeten volgens Gods woord worden ontmaskerd.

Voetnoten

  1. Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden: webshop.logos.nl.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!