“Een aanwinst voor in mijn klas.”

by | jan 8, 2018 | Onderwijs, Recensie

Als leerkracht in het basisonderwijs kan ik niet anders zeggen dan dat ik zelden een dinosaurussenboek in handen had dat zo helder, beeldend en doordrenkt met christelijk gedachtegoed geschreven is voor kinderen. Ik wil kort uiteenzetten welke indruk dit boek op mij heeft achtergelaten.

Dinosaurussen voor kids

Als het een doel was van de schrijver om de kinderen te boeien, dan is hij daarin geslaagd. Los van het feit dat dinosaurussen al snel tot de verbeelding spreken, heeft hij een manier van schrijven gehanteerd waardoor kinderen het snel en gemakkelijk kunnen lezen. De teksten zijn kort en bondig. Moeilijke woorden worden uitgelegd en de vele illustraties verrijken het boek. Daarnaast zijn de kernachtige weetjes een mooie aanvulling.

De heldere opdeling van dit boek in zeven periodes geeft een prettig overzicht en houvast bij het lezen. Voor kinderen is het ontstaan en het verloop van de dinosaurussen hierdoor goed te volgen. De teksten binnen deze periodes zijn voor het gros goed te begrijpen en te volgen. Een deel van de teksten of weetjes zijn wat ingewikkelder voor de basisschoolleerling. Dit biedt tegelijkertijd de meer geïnteresseerden en hoogbegaafden de mogelijkheid om uitgedaagd te worden. Hierbij denk ik, bijvoorbeeld, aan de uitleg van de evolutietheorie.

Het is goed om te merken dat de kinderen tijdens het lezen, als het ware worden gevraagd actief mee te denken. Verschillende vragen worden opgeworpen en de kinderen moeten bepalen welke tanden bij welk dier horen bij het tandenexamen. Dit is een onderdeel bij het onderzoek naar
dinosaurussen. Deze manier van lezen zorgt ervoor dat kinderen de stof beter begrijpen en ook beter zullen onthouden.

De tegenstelling en strijd tussen evolutie en schepping is merkbaar in dit boek. Deze twee worden steeds naast elkaar gelegd en de christelijke leer rondom het ontstaan van de wereld en de dinosaurussen wordt breed uitgemeten. Het is belangrijk dat kinderen dit meekrijgen. Apologetiek
begint namelijk niet pas vanaf een volwassen leeftijd, maar juist in hun kind-zijn moeten kinderen gevormd worden. Het aanreiken van christelijk denken rondom het bestaan van dinosaurussen is niet eenvoudig. Dit boek biedt de kinderen prima handvatten om hun geloof te kunnen verdedigen
tegenover de evolutietheorie, wat betreft dinosaurussen.

Regelmatig keert de schrijver terug naar Bijbelteksten om zijn verhaal te ondersteunen. De verwondering rondom de prachtige schepping is voelbaar bij het lezen van dit boek. De schrijver geeft de kinderen duidelijk mee dat het bestaan van dinosaurussen Bijbels is en dat er vanuit de
Bijbel veel valt te zeggen over dinosaurussen. Hij geeft de kinderen ook een stukje eerbied mee voor de Schepper van hemel en aarde.

Samengevat durf ik te stellen dat dit boek een absolute aanrader is voor kinderen in de hogere groepen van het basisonderwijs en daarna. De schrijver weet de kinderen door woord en beeld te boeien. Bij de behandeling van de evolutietheorie versus schepping zal dit boek in mijn klas in ieder geval voor het oppakken liggen.

Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!