Een Bijbelmuseum in het hart van Duitsland: de moeite van het reizen waard

by | jun 13, 2019 | Bezoekersverslag, Museum

Is de Bijbelse boodschap ook in de 21e eeuw nog relevant en actueel. Volgens de mensen achter het BibelCenter Minden is dat zeker het geval. De Bijbel geeft antwoorden op vragen als ‘waar komen wij vandaan?’, ‘waarom zijn wij hier?’ en ‘waar gaan wij naartoe als wij sterven. “De Bijbel is Gods brief aan onze wereld.” Deze brief kunnen we toch niet negeren?

Afgelopen maand (23 mei 2019) waren wij in het BibelCenter Minden. De tentoonstelling die meerdere zalen beslaat wordt ingedeeld in drie hoofdthema’s. Het eerste thema is de geschiedenissen in de Bijbel, daarna gaat het over de verspreiding van de Bijbel en als laatste de strijd om de Bijbel.

In het BibelCenter wordt onverkort de Bijbelse chronologie gevolgd. Schepping en evolutie wordt als twee modellen aangeboden. Aan de ene kant heb je het scheppingsgeloof. Waarbij de scheppingsdagen afzonderlijk op plaatjes uitgebeeld worden. Naast de schepping is er ook aandacht voor de zondeval en de zondvloed. Het zondvloedmodel van dr. Joachim Scheven wordt gevolgd om de aardlagen onder onze voeten te verklaren (zie de foto hieronder). Dit model gaat ervan uit dat de zondvloed afgelopen is rond de Carboon/Permgrens, dat het Perm tot en met het Jura de eerste 101 jaren na de vloed bevatten en het Krijt en Tertiair de volgende 239 jaren. Ongeveer 340 jaar na de zondvloed begint de ijstijd. We zien in de tentoonstelling ook een prachtige maquette van de ark. De grootte van de dieren laat zien dat de Bijbelse afmetingen zijn gebruikt.

Daartegenover staat het evolutiemodel. Er wordt gewezen op verschillende evolutievarianten, nl. kosmische evolutie, chemische evolutie en biologische evolutie. Er is niet veel aandacht voor en wat er gepresenteerd wordt heeft nauwelijks commentaar. De bedoeling is namelijk geen anti-evolutie-museum te maken maar de Bijbelse geschiedenissen na te vertellen.

BIBELCENTER MINDEN
Adresgegevens BibelCenter Minden

Zähringerallee 131
32425 Minden
004957138698191
www.bibelcenter-minden.de

Openingstijden
Iedere donderdag van 16.00 uur tot en met 20.00 uur
Iedere zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur
Vergeet niet vooraf uw bezoek door te geven

De toegang is vrij. Een gift wordt gewaardeerd.

Na het presenteren van de twee modellen gaat de tentoonstelling weer terug naar de Bijbelse geschiedenis. De ark is zichtbaar (zoals hierboven ook genoemd). De toren van Babel was volgens de makers van de tentoonstelling een gebouw dat leek op een Ziggoerat van 90 meter hoog. Vanuit Babel verspreiden alle volkeren zich over de aarde, een kaartje aan de wand laat dat mooi zien. In een ander kaartje zien we de reis van Abraham naar het Beloofde Land. Dit wordt ook gepresenteerd als voluit historie. We zien een maquette van de huizen in Egypte ten tijde dat de Israëlieten er waren. Wanneer er geen bloed aan de posten was zou de eerstgeborene van het vee en de mensen sterven. Wie zien dat in de maquette in vervulling gaan. Deze straf is aanleiding voor de farao om het volk Israël weg te laten trekken. In de woestijn krijgt het volk Israël de opdracht een tabernakel (gewijde ‘tent’) te bouwen voor YHWH. De afmetingen staan in het bijbelboek Exodus en daarmee makkelijk na te maken. Dat is ook in BibelCenter Minden gebeurd. In dezelfde ruimte is eveneens de tempel van Salomo te bewonderen. Verder zijn er archeologische aanwijzingen te zien van de verschillende koningen die over tien- en tweestammenrijk geregeerd hebben. De rode draad vormt het geslachtsregister van de Heere Jezus (vanaf Adam). Het is bijzonder dat de archeologie aansluit bij het feit dat dat de Schrift door en door betrouwbaar is.

In het volgende onderdeel van de tentoonstelling wordt aandacht gevraagd voor het Nieuwe Testament. We zien een indrukwekkende maquette van de tempel van Herodes, bewonderen welke handschriften er zijn van het Nieuwe Testament en verbazen ons over de betrouwbare overlevering. Ook Jeruzalem ten tijde van het Nieuwe Testament wordt getoond. Als we verder lopen bewonderen we het heilige graf en de kruisheuvel Golgotha. We leren waarom Jezus op aarde moest komen: om zondaren zalig te maken. Zo is de tentoonstelling ook een evangelisatiemiddel.

Onder het motto dat ‘iedereen Gods Woord nodig heeft’ wordt de tentoonstelling over de verspreiding van de Bijbel weergegeven. Er wordt aandacht gevraagd voor de verspreiding van de Bijbel en voor de Reformatie. Volgens de museumwerker was het eerste boek dat in zijn geheel van de drukpers afkwam de Bijbel. De verspreiding van de boekdrukkunst had zo als gevolg de verspreiding van de Bijbel. Sindsdien is de Bijbel het meest gelezen boek ter wereld. Dit past bij de opdracht van de Heere Jezus: ‘Onderwijst alle volkeren…’

Maar er is ook een geweldige (geestelijke) strijd gaande rond de Bijbel. We zien dat doordat in de tentoonstelling de Wereldranglijst Christenvervolging van Open Doors wordt getoond. De fysieke vervolging is het ergst in Arabische landen en landen als Noord-Korea, China, India en sommige Zuid-Aziatische landen. De museummedewerker waarschuwt ons ervoor dat we, als we zien dat Europa er gunstig vanaf komt, ons niet moeten vergissen. Ook in Europeese landen wordt de Bijbelse boodschap met de voeten getreden, wordt Gods Woord krachteloos gemaakt door slappe vertalingen en viert de Schriftkritiek hoogtij. We stellen ons de vraag wat beter is: fysieke vervolging of het met voeten treden van Gods Woord. De schade voor het christendom is groter wanneer de Bijbelse boodschap verloren gaat. Fysieke vervolging blijkt juist tot groei van het christendom te leiden. Als er vervolging is dan is de vervolgde mens vindingrijk om, ondanks verbod, toch stukken Bijbel te lezen.

We rijden met veel indrukken naar huis. Het was beslist de moeite waard om naar midden-Duitsland af te reizen en zo bemoedigd te worden dat deze boodschap ook in Duitsland gebracht wordt. Daarnaast was er mogelijkheid om te netwerken met de mensen van het museum en beloven we elkaar wederzijds te bestuiven met materiaal, kennis en ideeën. Voordat dit zover is zal eerst het museum worden uitgebreid. Plannen daarvoor zijn al in een ver stadium. We zijn benieuwd!

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!