Een eitje… of toch een lege dop?

by | aug 22, 2017 | Biologie, Onderwijs, Scheikunde

Verklaringen voor het ontstaan van het leven houden Darwinisten graag buiten hun evolutiemodellen. Het evolutieproces begint pas zodra het leven is ontstaan, zeggen ze. Toch moet abiogenese, waarbij leven spontaan is ontstaan uit levenloos materiaal, ook wel chemische evolutie genoemd, volgens hun methodologisch naturalistische opvattingen hebben plaatsgevonden. Ook al gaat dat in tegen alles wat we in de wetenschap waarnemen, en waar Louis Pasteur ons al met de neus op heeft gedrukt. Immers als abiogenese niet zou hebben plaatsgevonden, dan waren wij er niet geweest, zo stellen ze.

Charles Darwin dacht het leven wel ontstaan zou kunnen zijn in een klein warm poeltje. Ideeën die later door anderen werden geopperd zijn bijvoorbeeld ergens in een grot of bij warmwaterbronnen in de oceaan. Steeds kwam men met nieuwe locaties, omdat bleek dat eerder voorgestelde plekken toch op een of andere manier ongunstig waren voor beginnend leven, waardoor het al bij het ontstaan gelijk om zeep geholpen zou worden.

Dus juichstemmen bij de evolutionisten als er weer een nieuw model is dat het leven kan verklaren. Zo ziet Jeremy England op kleine schaal zelforganisatie bij atomen onder invloed van energie waardoor ze beter die energie gaan opvangen: een versterkend proces.1 Hij koppelt daar gelijk de gedachte aan vast: “Je start met een willekeurige klompje atomen, je schijnt daar lang genoeg licht op, en dan is het niet verwonderlijk dat je een plant krijgt.”2 Een “eitje” dus, dat ontstaan van leven. Het gaat vanzelf. Experimenten zullen het uitwijzen. God en creationisten zijn uitgeschakeld volgens een evolutionistische auteur.3

Dan is het goed als iemand even nuchter iedereen terugfluit. De Amerikaan James Tour deed dat in een open brief aan zijn collega’s.4 Tour is een synthetisch chemicus, in veel opzichten de evenknie van “onze” Ben Feringa, die onder andere ook nano-machientjes maakt. Als geen ander weet hij wat erbij komt kijken om macromoleculen te maken die nodig zijn in een levende cel: aminozuren, nucleotiden, koolhydraten, vetten, in vele vormen en samenstellingen. In eerdere publicaties en lezingen wees hij er al op hoe ontzagwekkend moeilijk het is om in het laboratorium een gewenste stof te maken.56 Daarbij kan hij nog uitgaan van zuivere basisbestanddelen in de gewenste chiraliteit (links- of rechtsdraaiend) en hoeveelheden. Voor de ene stap is een warme omgeving nodig, voor een andere een koude, soms duurt het aangaan van een verbinding lange tijd, of is voor de volgende stap direct ingrijpen nodig omdat het proces anders geheel de verkeerde kant op gaat. Lange tijd is dan een vijand. Voor het samenstellen van een molecuul dat in één atoom verschilt van een ander kan een heel andere syntheseroute nodig zijn. Met verbazing ziet hij hoe een collega van hem met veel moeite een mengsel heeft gemaakt waarin een bepaalde stof in minieme hoeveelheid aanwezig is en dat een andere collega voor een volgende stap op weg naar het maken van leven uit gaat van een grote hoeveelheid van die stof. Bedenk dat dit allemaal toevallig plaatsgevonden zou moeten hebben in dat poeltje, die grot of bij die warme oceaanbron.

Aan het einde van zijn open brief schrijft James Tour het volgende. “Wij als synthetisch chemici zouden het duidelijk moeten stellen. Het verschijnen van het leven op aarde is een mysterie. We zijn nog nergens in het oplossen van dit probleem. Wat tot nu toe is voorgesteld om de oorsprong van het leven te verklaren heeft geen wetenschappelijke betekenis. (…) De wetten van het periodiek systeem van de natuur- en scheikunde zijn universeel, wat erop wijst dat leven gebaseerd op aminozuren, nucleotiden, koolhydraten, vetten een anomalie is. Leven zou nergens in het universum moeten voorkomen. Leven zou zelfs niet moeten bestaan op het oppervlak van de aarde.” Dus toch een “ lege dop” voor de evolutionisten?

PS. Wat James Tour in deze algemene brief naar zijn collega’s niet schrijft, maar wat zij beslist weten, is dat hij zelf wel weet hoe het leven is ontstaan. Hij is immers een christen die dagelijks de Bijbel leest en God om wijsheid bij zijn onderzoek bidt.7 En dat steekt hij niet onder stoelen of banken.

Voetnoten

  1. http://dx.doi.org/10.1063/1.4818538.
  2. https://www.quantamagazine.org/a-new-thermodynamics-theory-of-the-origin-of-life-20140122.
  3. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
  4. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
  5. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
  6. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
  7. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!