Een nieuw en creationistisch dinoboek voor kleuters

by | sep 8, 2020 | Dinosauriërs, Onderwijs, Paleontologie

Er is in Nederland niet zo heel veel creationistisch materiaal over dinosaurussen voor kleuters. Grace Publishing House heeft dat gat opgemerkt en energie gestoken in de vertaling van een kinderboek voor onze jongste schoolgaande kinderen. En met resultaat moeten we zeggen.

Voor ons ligt een illustratief prachtig boek over dinosaurussen met de titel Dinosaurussen voor kleuters. Een tekentalent, Bill Looney, heeft zich gestort op de dinosaurussen en een prachtig illustratief kinderboek gemaakt, die spreekt tot de verbeelding. Ir. Gert-Jan van Heugten, onder ons bekend, verzorgde de vertaling. Oorspronkelijk is dit een uitgave van Answers in Genesis1 en geschreven door hun bekende CEO en onderwijsman Ken Ham. Grace Publishing House heeft meer materiaal vertaald van deze auteur2, maar er was nog niets voor de jongste schoolgaande kinderen. Daar is nu verandering in gekomen.

Inhoud

Het boek begint met een rondleiding van de wetenschapper dr. Bot in het Dinosaurium. De wetenschapper is creationist en vertelt de kinderen over dinosaurussen die samen leefden met Adam en Eva. Onze eerste voorouders woonden in de hof, ‘samen met alle dieren die liepen, vlogen, of kropen door het stof’. De kleuter krijgt te horen dat dieren die wij momenteel dinosaurussen noemen toen nog niet zo heette en wordt op een leuke wijze gewezen op de moeilijke namen. De dieren die die wij dinosaurussen noemen werden vroeger draken genoemd. De kinderen hoeven niet ‘bang’ te zijn voor dinosaurussen, ze hoeven er ook niet bij vandaan gehouden te worden. Door in de Bijbel te lezen leren we, volgens dit boekje, de waarheid: ‘ook dinosaurussen horen erbij’. De meesten dinosaurussen zijn, volgens de auteur, verdronken tijdens de wereldwijde zondvloed. De dinobotten die we vinden zijn daarmee duizenden jaren oud, en geen miljoenen. Na de vloed verspreidde de arkdino’s zich over de aarde, maar de wereld was veranderd en langzaam zijn deze beesten doodgegaan. De overlap van de dinosaurussen naar het Evangelie is mooi. Dat deze beesten doodgaan wordt namelijk gezien als gevolg van de zonde(val) van Adam. God had echter een plan met deze wereld en Hij stuurde Zijn Zoon om dat wat verloren lag in de zonde te verlossen.

Evaluatie

Een enkele keer gaat het woordgebruik vermoedelijk wat over de hoofden van de kleuters heen. Neem bijvoorbeeld deze zin: ‘In 1841 kwam de naam dinosaurus pas, bedacht door Sir Richard Owen, die onderzoeker van botten was.’ Jaartallen en namen (van mensen) zullen de kleuters mogelijk snel vergeten. Het punt is echter duidelijk, het woord dinosaurus is een latere uitvinding. Het is een mooi en illustratief boek geworden en zeker aan te raden voor onze kinderen. De reformatorische christenen zullen de tekening op bladzijde 26 van dit boek afwijzen, omdat we daar de Heere Jezus zien afgebeeld. De uitgever had haar afzetmarkt vergroot als deze tekening niet was opgenomen.3 Voor wie deze tekening geen probleem is, die heeft een mooi kinderboek in handen. Een kinderboek dat vanuit een creationistisch wereldbeeld is geschreven en ter opbouw dient van dit wereldbeeld bij onze jongste schoolgaande kinderen. We hopen dat er in de toekomst meer van dit soort boeken zullen verschijnen. Naturalistische boeken over dinosaurussen zijn er genoeg, maar van creationistische boeken kunnen er nooit genoeg zijn. Gelukkig, met dank aan Grace Publishing House, is er weer een creationistisch kinderboek over dinosaurussen bijgekomen!

Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘De basisschool op weg naar 2021’ onder leiding van Jan van Meerten.

Voetnoten

  1. https://answersingenesis.org/.
  2. Zie verschillende producten op deze pagina: https://webshop.logos.nl/?s=Ken+Ham&post_type=product en https://webshop.logos.nl/winkel/doelgroep/peuters/een-bijzondere-deur/.
  3. Het woordgebruik op bladzijde 28 is ook in een ander jargon geschreven dan het reformatorische deel van onze achterban gewend is.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!