Een reactie van een scepticus op de bespreking van ‘Vrouw vermist’

by | jan 27, 2021 | Antwoorden voor sceptici, Onderwijs

In december werd er op de website van Logos Instituut een bespreking geplaatst van het tienerboek ‘Vrouw vermist’, geschreven door Adri Burghout.1 Een scepticus reageerde daarop. Hieronder zijn reactie met daaronder mijn reactie.

De volgende zin was een struikelblok voor de scepticus: ‘Als wij door de zonde(val) de hele aarde kunnen verwoesten (‘om uwentwil (…) vervloekt’), waarom kunnen wij als mensen dan geen negatief effect hebben op het klimaat?

De scepticus:

“Bijna hilarisch. Alsof Adam dacht ‘Laat ik de aarde eens verwoesten’ toen hij van de bekende boom at.”

We weten niet wat Adam dacht toen hij van de bekende ‘boom der kennis des goeds en des kwaads’ at. We weten vanuit de Schrift wel wat de gevolgen daarvan waren, namelijk ‘Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens’ (Genesis 3:17, SV). De zondeval had dus een verwoestend (‘om uwentwil vervloekt’) effect op de aarde. Maar de hierboven geciteerde zin, uit de bespreking van ‘Vrouw vermist’, gaat niet alleen over de zondeval maar ook over onze dagelijkse zonden. Onze zonden hebben desastreuze gevolgen voor heel Gods schepping. Door de quote mine (hij citeerde slechts de helft) van de scepticus wordt het punt gemist, namelijk dat de mens allerlei invloed (heeft) uitgeoefend op deze aarde, zelfs de meest desastreuze namelijk door de zondeval en door onze dagelijkse zonden. Dat moet ons voorzichtig maken wat we nog meer kunnen (en zullen) verwoesten. Er zullen weinig mensen zijn die bewust de aarde willen verwoesten, maar wanbeleid kan grote gevolgen hebben voor diverse leefgebieden. Hier wordt temeer duidelijk dat ‘het ganse schepsel’ snakt naar verlossing (Rom. 8:22).

Voetnoten

  1. https://logos.nl/rentmeesterschap-opwarming-van-de-aarde-en-een-vermiste-vrouw-bespreking-vrouw-vermist/. Het boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!