Een verkeerd beeld van creationisten

by | dec 13, 2018 | Nieuwsbrief

Afgelopen kwartaal waren Jan van Meerten (medewerker Logos Instituut) en Ton de Mik (Logoswerkgroep Vlaanderen) op bezoek in het Museum voor Natuurwetenschappen te Brussel. Daar was namelijk een gastspreker uitgenodigd, dr. Thierry Backeljau, bioloog en hoofddocent aan de universiteit Antwerpen. De titel van zijn lezing luidde: ‘Evolutietheorie vs. creationisme’. De bioloog bleek niet goed op de hoogte van de huidige creationistische stand van zaken.

Onwetend

Dr. Backeljau, een vriendelijke man, bestreed in zijn presentatie vooral een verouderde versie van het moslimcreationisme van Harun Yahya. Verouderd, omdat Backeljau zelf aangaf dat Yahya (een pseudoniem van Adnan Oktar) dingen later gewijzigd heeft. De christelijke creationisten kwamen er er slecht vanaf in zijn lezing. Inhoudelijk werd alleen het artikel van de banaan van CreaBel belachelijk gemaakt en een quote van de creationist dr. Gordon Wilson niet goed begrepen. Jan van Meerten: “Ik vermoed dat deze sympathieke man sinds 2011 niets meer gelezen heeft over de christelijke creationisten. Hij gebruikte verouderde plaatjes en presenteerde verouderde informatie (zoals de ‘kleine ark’ van Noach van Johan Huibers, die al sinds 2010 verkocht is). De informatie die gegeven werd lijkt overgenomen van de Gentse groep (Braeckman, Blancke en Boudry) en niet direct uit creationistische bronnen afkomstig. Nieuwe ontwikkelingen zoals Weet Magazine en Logos Instituut kwamen niet aan de orde. Dat is jammer!” De tweede helft van de presentatie werd door dr. Backeljau gewijd aan wat de evolutietheorie wel en niet is. Tijdens dit deel van de presentatie legde de bioloog helder uit hoe hij de ontwikkeling van de diversiteit van soorten ziet. Een uitgebreider verslag van dit bezoek met commentaar volgt later via onze website. Dit bezoek laat zien dat het dringend nodig is dat er in België een ander geluid te horen is. Karikaturale opsommingen zijn schadelijk. Een helder geluid is nodig! Waar staan creationisten voor? Daarom zijn we met Logos Instituut hard aan het werk in België. Op 2 februari 2019 zijn we voor de tweede keer in Antwerpen om daar een creationistisch congres te beleggen. Bent u er ook bij? 

Programma

Het programma van het tweede congres start met de opening door Ton de Mik om 10:00 uur. U kunt al vanaf 9:15 uur binnen komen om de dag rustig met een bakje koffie op te starten. Na de opening spreekt de nieuwtestamenticus prof. dr. Gie Vleugels over wat het Nieuwe Testament te zeggen heeft over Genesis. De tweede spreker is dr. Arie Dirkzwager hij spreekt over de buitenbijbelse aanwijzingen voor het bestaan van de koninkrijken van David en Salomo. Binnen de mainstream archeologie ligt dat feit namelijk onder vuur. Daarna is er een lunch door middel van een eenvoudige maar voedzame maaltijd. Na de lunch spreekt Jan Rein de Wit over de speurtocht naar de grootse natuurramp aller tijden: de zondvloed. Zijn daar aanwijzingen voor te vinden. De tweede spreker is drs. Hans Hoogerduijn hij borduurt voort op de lezing van De Wit door de gepresenteerde korte chronologie toe te passen op het Ardennenlandschap. Het blijkt dat de Ardennen een icoon geworden is voor creationisten. Na een korte pauze spreekt als laatste Michael Dekee. Hij heeft een boekje geschreven met als titel ‘De evolutietheorie ontkracht’. Hij houdt op dit congres een gelijknamige lezing waarin hij laat zien hoe hij teleurgesteld geraakt is in de evolutietheorie. Er zijn talloze bezwaren tegen deze theorie en Dekee zal er enkelen voor het voetlicht werpen. De toegang voor dit congres is 10 euro, studenten betalen 7,50 euro en krijgen bij de deur bovendien een gratis biologiestudieboek. Van harte welkom! Aanmelden kan via deze link.

Bilzen


Op 15 januari 2019 spreekt dr. Arie Dirkzwager in de Evangelische Kerk van Bilzen. Hij hoopt daar te spreken over de uittocht uit Egypte en de archeologie. Logos Instituut is aanwezig met een boekentafel. Het is bemoedigend om te zien dat deze gemeente elke maand een spreker wil uitnodigen die spreekt over de historische betrouwbaarheid van de Schrift. Bekijk deze link voor adresinformatie: https://logos.nl/evenement/exodus-en-de-archeologie/. De toegang is gratis. Van harte welkom!

Aliens ontmaskerd

Op 10 januari 2019 kunt u op een gratis filmavond de film Aliens ontmaskerd zien. Veel mensen beweren ontvoerd te zijn door Aliens of op z’n minst UFO’s te hebben gezien. Wat moeten wij als christenen denken van deze verhalen? Komt u ook kijken? De toegang is gratis, aanmelden is wel gewenst in verband met de catering. Dat kan via deze link.

Hongarije

Van 29 april tot en met 3 mei vliegt Logos Instituut naar Hongarije om daar te kijken naar de geologie van dat land. De reis staat onder leiding van Jan van Meerten (van Logos Instituut) en Lorens Knap (van Hongarije Holidays). De kosten zijn tot 28 februari 2019 slechts 499 euro. Dit bedrag is inclusief vliegticket vanaf Eindhoven Airport, vervoer, onderdak en voedsel. Na 28 februari vragen wij in verband met de stijgende vliegprijs 599 euro. Meer informatie is hier te vinden. Onderaan ziet u de mogelijkheid voor aanmelden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!