Eerste hulp bij ongeloof

by | mrt 16, 2016 | 03. Theologie, Apologetiek, Nieuws, Onderwijs

Eerste hulp bij ongeloof is een boek voor mensen die worstelen met vragen over God en de Bijbel. Voor mensen die zichzelf misschien ongelovig noemen, én voor de ‘ongelovige Thomassen’ onder de gelovigen. Gabor Locht was zelf zo’n Thomas. Dit boek is het resultaat van zijn zoektocht. Op een toegankelijke manier bespreekt hij Bijbelse geschiedenissen die op het eerste gezicht ongeloofwaardig lijken, denk aan Jona in de vis en de maagdelijke geboorte van Jezus. Daarnaast gaat hij in op moeilijke vragen over God. Vragen als: hoe kan een goede God opdracht geven mensen te doden? of: Hoe kan God liefdevol zijn als Hij mensen veroordeelt?

EHBO_Gabor_Locht

Mini-symposium over geloofstwijfel op de Evangelische Hogeschool.

Er komen veel onderwerpen aan bod, in korte, compacte hoofdstukken, maar met voldoende verwijzingen naar bronnen buiten het boek voor hen die zich in een thema willen vastbijten.

‘Gabor Locht houdt een sterk pleidooi voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Hij toetst talloze Bijbelse geschiedenissen op hun historische betrouwbaarheid en reageert op veelgehoorde bezwaren. Een verstandig, persoonlijk en bovenal heel toegankelijk boek!’
dr. ir. G. Jeroen de Ridder

‘In dit boek geeft de auteur een selectie van hedendaagse problemen en hij vermeldt mogelijke oplossingen. Daarbij vermijdt hij de valkuil om te proberen de betrouwbaarheid van de Bijbel te bewijzen.’
prof. dr. Mart-Jan Paul

Heb je belangstelling voor het boek, de boekpresentatie en/of het bijwonen van het mini-symposium? Het boek kun je nu al bestellen bij Uitgeverij Gideon en wordt dan 6 april naar je toegezonden. Aanmelden voor het symposium kan via info@gideonboeken.nl onder vermelding van symposium.

Datum en tijd: donderdag 7 april, 19.30-22.00 uur
Adres: Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1, Amersfoort
Sprekers: dr. ir. G. Jeroen de Ridder, dr. Annechiena van Veen-Vrolijk en drs. Gabor Locht
Gespreksleider: mr. Cor Verkade

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!