Eindejaarsactie 2019 – Logos Instituut

by | dec 6, 2019 | Nieuwsbrief

Dit jaar hebben we zoveel mensen mogen bemoedigen! Steeds meer kerken en scholen vragen om (gast)sprekers en materialen. Ook vinden onze boeken, dvd’s en youtube filmpjes hun weg naar steeds meer mensen. Ons aanbod neemt toe, de bezoekersaantallen op logos.nl lopen op. De dagelijkse artikelen worden gewaardeerd. En bovendien hebben we steeds meer vrijwilligers.

Ook wordt onze achterban actiever. Als blijkt dat op hun vertrouwde christelijke school de evolutietheorie wordt verkondigd komen ze in geweer. Ze vragen bij ons om voorlichtingsmateriaal en benaderen de school. Die actiebereidheid is zo belangrijk! Het goede nieuws dat Gods Woord betrouwbaar is, mag niet ondersneeuwen door de dwaasheid van de evolutietheorie.

De evolutietheorie vindt nu ingang in alle theologische universiteiten in Nederland. Aan Gods eigen verklaring over schepping, zondeval, zondvloed en taalverwarring wordt geen geloof meer gehecht. De daardoor veroorzaakte leegloop van de kerken is in volle gang.

Een ouder: “Het was een enorme schok voor ons dat er zo door een aantal docenten gedacht wordt […] en hoeveel leerlingen daar in mee gaan.”
Een predikant: “Hartelijk dank […] vanwege het blijvend opkomen voor het gezag van Gods Woord.”

Mogen we u vragen ons te helpen? U kunt meedoen als vrijwilliger, actievoerder en door donaties. Als dank sturen we u de DVD ‘Geologie Nederland toont Zondvloed’ of de Weet scheurkalender 2020 toe.

Vul hier het formulier in of download de onderstaande brief, print deze uit en stuur deze op naar ons postadres.

Download the PDF file .

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!