Eindejaarsgroet, bedankt voor uw ondersteuning

by | dec 27, 2018 | Nieuwsbrief

Het jaar 2018 is alweer bijna ten einde. Het is voorbij gevlogen en er is veel gebeurd. Wij danken onze nieuwsbrieflezers voor alle steun die u, op welke wijze dan ook, gegeven hebt aan ons. Wij wensen u een goede jaarovergang toe en hopen dat wij ook in 2019 voor u klaar kunnen staan. Afsluitend willen wij u, hieronder, nog een overzicht meegeven van de activiteiten van Logos Instituut.

We kijken positief terug op het afgelopen jaar en willen enkele zaken met u daarover delen. Daarom volgt hieronder een korte bloemlezing van activiteiten.

In het voorjaar nodigden wij prof. dr. Benno Zuiddam uit. Dat zorgde voor heel veel activiteit. We waren met hem te gast op de Vrije Universiteit, bezochten kerken en privé-afspraken met politici en redacteuren. Hij sprak ook op ons grote congres in Hardinxveld-Giessendam over wat de kerkvaders te zeggen hadden over Genesis en waarom het belangrijk is Genesis als historisch betrouwbaar te zien. Het was een rijke tijd met veel goede gesprekken. Een man verzuchtte: “In mijn kerk mocht ik nooit deze vragen stellen, maar hier heb ik gevoeld dat ik deze vragen mag stellen en dat er antwoorden zijn.” We zijn zeer tevreden met de locatie en willen daar komend jaar op 8 en 9 november weer een congres beleggen. Bekijk voor meer informatie deze link: https://logos.nl/evenement/tweedaags-logoscongres-2/.

Tegelijkertijd met prof. Zuiddam was de dierkundige dr. Marc Surtees in Nederland. Surtees komt uit Schotland en sprak daarom in het Engels. Voor scholen die tweetalig onderwijs geven is dat erg handig. We bezochten daarom VWO-groepen van twee scholen. Op donderdag waren wij te gast op het Wartburg College in Rotterdam en vrijdag bezochten wij het Van Lodenstein College in Amersfoort. Dr. Surtees sprak ook op het bovengenoemde congres over de vermeende walvisevolutie en de vermeende dino-vogel evolutie. Daar zijn talloze bezwaren tegen op te voeren.

In het voorjaar organiseerden wij ook voor het eerst een congres in Antwerpen (België). We merken dat daar veel behoefte is aan een Bijbelgetrouw geluid en dat de tegenstand van atheïsten erg groot is. Er werd door hen namelijk slecht gesproken over het congres. Komend jaar hopen wij daar weer een congres te kunnen opzetten. Bekijk voor meer informatie deze link: https://logos.nl/evenement/bijbel-en-wetenschap-tweede-vlaams-creationistische-congres/.

Dankzij een grote gift kon onze medewerker in de zomermaanden, namens Logos Instituut, een groot congres bezoeken in Amerika en daarnaast ook netwerkbezoeken doen aan Ark Encounter en Creation Museum, twee grote creationistische musea in de VS. Hij heeft daar veel mensen gesproken, onderzoeksresultaten beluisterd en ideeën opgedaan. Deze ideeën hoopt hij de komende tijd voor Logos Instituut uit te werken.

In het najaar nodigden wij de geoloog Paul Garner uit. Met hem hadden wij drie bijeenkomsten in Nederland (De Bilt en Koog aan de Zaan) en België (Bilzen). Omdat Paul Garner Engelstalig is bezochten wij met hem ook een tweetal scholen. Op donderdag waren wij te gast op het Van Lodenstein College te Amersfoort en op vrijdag bezochten wij het Driestar College te Gouda. Op zaterdag was er een besloten geologiebijeenkomst waar wij discussieerden over zondvloedgrenzen.

U kunt begrijpen dat wij dankbaar terugzien op het jaar 2018. We werden uitgenodigd om in (basis)scholen gastlessen te verzorgen. We dachten mee met enkele Reformatorische scholen voor Voortgezet Onderwijs over het toerusten van leerlingen. We voerden gesprekken met Evangelische Scholen voor Voortgezet Onderwijs. We bezochten jongerenavonden in kerken om daar jongeren te bemoedigen. We onderhielden de website en plaatsten daar elke dag een (of meerdere) artikel(en) op. We merken dat onze website steeds meer bezocht wordt en ook goed gevonden wordt door zoekmachines. Ook is er veel vraag naar onze producten in de webshop, we mochten ook dit jaar weer veel mensen blij maken met literatuur. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder uw steun.

Voor komend jaar worden er ook diverse plannen gesmeed. Naast de congressen die wij hierboven al noemden staan er ook al enkele spreekbeurten in kerken en op scholen vast. In maart 2019 willen wij een excursie organiseren naar het Bijbelmuseum te Wuppertal. Naast de rondleiding door het museum beluisteren we een lezing van de Bijbels archeoloog dr. Peter van der Veen. Eind april 2019 organiseren wij een vierdaagse geologie-excursie naar Hongarije. We hopen in 2019 ook een bijeenkomst te organiseren voor predikanten, kerkelijk werkers en jongerenwerkers. Dankzij verschillende giften (waaronder één grote gift) kunnen wij eind volgende maand een dvd met een korte lesbrief verspreiden aan alle christelijke scholen voor voortgezet onderwijs. Zie daarvoor: https://webshop.logos.nl/ondersteun-projecten-van-logos/. Bidt u mee voor een goed ontvangst van dit materiaal?

We gaan deze brief afsluiten. Wij zijn u nogmaals heel erg dankbaar dat u ons het afgelopen jaar ondersteund hebt. Wilt u ook het komende jaar aan ons denken in uw gebeden? We beseffen terdege dat we afhankelijk zijn van onze Schepper, zonder Zijn zegen zal ons werk niet gedijen.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!