En God schiep… de planeten?

by | okt 2, 2020 | Astronomie & Kosmologie, Onderwijs

Schiep God de planeten? 

Schiep God de planeten? Een lezer vraagt: Is er ook een christelijke visie op het ontstaan en de functie van planeten? In Genesis 1 staat wel de schepping van de atmosfeer en de inrichting van het heelal (zon, maan en sterren) beschreven, maar er staat niets over planeten…

God schiep planeten

Antwoord

Vroeger werden planeten bij de sterren ingedeeld. Het Griekse woord planètès, betekent ‘dwaler’; planeten werden vroeger ook wel ‘dwaalsterren’ genoemd. Die naamgeving was er omdat planeten niet netjes een cirkelvormige baan aan de horizon beschrijven (zoals de zon, maan en gewone sterren die om de aarde heen lijken te draaien wel doen). Planeten gaan soms stukjes terug in hun baan.

Van de planeten staat in de Bijbel geen aparte functie genoemd. Sterker nog, de planeten staan niet eens apart vermeld, afgezien van een poëtische verwijzing naar de ‘morgenster’ (Venus), die in de ene tekst op Jezus en in een andere op Lucifer slaat. Toch is er sowieso één functie waarvan we zeker weten dat planeten die hebben. Dat is om van Gods grootheid te vertellen, zoals Psalm 19 zegt. Elke planeet in ons zonnestelsel is uniek en elke planeet geeft aanwijzingen voor een lage ouderdom van het zonnestelsel, zoals ook de Bijbel leert.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A. van, 2016, En God schiep…de planeten?, Weet 38: 47.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!